JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  187 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ QC/QA
- ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าในระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำและทวนสอบมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด - แก้ไขปัญหาและวิเคร...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
2 . ผู้จัดการฝ่าย QA/QC (ประจำโรงงาน นวนคร)
- รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในส่วนไลน์การผลิต , Lab ฯลฯ - วิเคราะห์ / วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5.เรียนรู้และลงมือทำสกรีนขวดด้ว...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000.-
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5.เรียนรู้และลงมือทำสกรีนขวดด้ว...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท
18 Jul 19
5 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 บาท
18 Jul 19
6 . QC ประจำห้อง Labรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป อยู่ในห้อง Lab - เป็นผู้ตรวจสอบการประเมินภายในตามระบบ ISO 9001

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
7 . หัวหน้าแผนกเครื่องผลิต
-รับรายละเอียดผลิตแผ่นฉนวนจากผู้จัดการฝ่ายผลิต -จัดทำสรุปรายการผลิตแผ่นฉนวนประจำวัน และรายงานปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดระหว่างกระบวนการผลิต เป็นประจำทุกวัน -จัดทำรายละเอียดและเตรียมชิ้นงานตัวอย่างเสนอผู...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน
- วางแผนและจัดทำแผนการผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมและติดตามผลการดำเนินการของฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรในฝ่า...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary N/A / ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่โลหะวิทยา
1. ทำการวิเคราะห์ทางด้านโลหะวิทยาของอลูมิเนียมบิลเลต เช่น โครงสร้างโลหะวิทยา 2. เตรียมข้อมูลวิชาการ ตลอดจนทำ Presentration ที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายขาย 3. จัดทำรายงานสรุปเหตุผลกรณีผลิตภัณฑ์...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
• รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิตและตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด • ควบคุมกำกับดูแลและให้คำปรึกษาประสานงานในไลน์ผลิต • จัดทำแผนและวางกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการแผนการผลิต • ประสานงาน...

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
11 . Production Control Assistant Manager
• รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย • วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร และแม่พิมพ์ • ตรวจสอบวัตถุดิบและกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อแผนการผลิต • ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า • จัดทำแผนการผลิต ...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5.เรียนรู้และลงมือทำสกรีนขวดด้ว...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000.-
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5.เรียนรู้และลงมือทำสกรีนขวดด้ว...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป (บังคับOT 4ชม.)
18 Jul 19
14 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 บาท
18 Jul 19
15 . ช่างTest พลาสติก
- แก้ไขตัดสินใจการแก้ไขปัญหาหน้างาน - ขึ้นแม่พิมพ์ตาม Work Order - ปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกให้ฉีดชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ - ควบคุมดูแลเครื่องจักรในระหว่างการผลิต

Engineer Plastic Products Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
16 . หัวหน้ากะปรับฉีดพลาสติก
- ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ลงบันทึกเอกสารรายงานประจำกะ - แก้ไขตัดสินใจการแก้ไขปัญหาหน้างาน - ขึ้นแม่พิมพ์ตาม Work Order - ปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกให้ฉีดชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ -...

Engineer Plastic Products Co., Ltd
1 Position
Salary N/A
18 Jul 19
17 . ช่างเทคนิค
ควบคุมดูแล เครื่องจักร เป่า-ฉีด พลาสติก ให้สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต ควบคุมสินค้าให้ผลิตได้ตามมาตรฐาน

บริษัท โอแอนด์ซี พลาสติก จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary 12,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
18 Jul 19
18 . Production/Packing Staff
1. ประกอบชิ้นงานท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 2. ผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการ ตัด / ดัด / ม้วน / เชื่อม 3. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์ 4. ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 5. เข้าร่วมกิจกรรม...

Yoshimura Asia Co., Ltd.
10 Position
Salary 12,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 Jul 19
19 . ผู้ควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต-เสาเข็ม(ประจำโรงงานปทุมธานี)
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพ การผลิตเสาเข็มแรงเหวี่ยง อัดแรง

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
18 Jul 19
20 . หัวหน้าแผนก QC/QA
1.บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2.เตรียมความพร้อม ของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจฯ ในแง่ต่างๆ เช่น บุคคล พื้นที่ ตรวจระบบงาน ระบบเอกส...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  187 Positions      
Sort By 
Disability Jobs