JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 2. ออกสูตรเครื่องดื่ม สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ชุดยูนิฟอร์ม 3.โบนัสประจำปี 4.ปรับเงินขึ้นประจำปี 5.ท่องเที่ยวประจำปี 6.พักร้อนปีละ 6 วัน และสวัสดิการ...

บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด / Annapolis Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ R&D
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. กำหนด Spec การผลิตสินค้า 3. จัดทำสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า 4. ปฎิบัติงานตามนโยบายคุณภาพขององค์กร

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนาและคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง - สร้างจุดเด่น จุดขายเพื่อเพิ่ม Value ให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในขนะนั้น - ศึกษาแนวโน้ม ความต้...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000 บาท
23 Aug 19
4 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
1.ดูแล ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และบริษัท 3.ตรวจเช็คสต๊อควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง 4.จัดทำระบบเ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
5 . RD Supervisor/senier/Product Development
1. ทำการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ฝ่ายขาย , ฝ่ายการตลาด หรือลูกค้าขอพร้อมทั้งทบทวนสูตรของสินค้าเดิม เพื่อปรับปรุงคุณภาพ หรือลดต้นทุน 2.จัดเตรียมและทำการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Test) ของต...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/สูตรอาหารญี่ปุ่น ประจำสำนักงานใหญ่
- คิดค้น ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซอส วัตถุดิบในการประกอบเมนูของธุรกิจอาหารญี่ปุ่น - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารญี่ปุ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพ...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary 18,000 - 23,000
23 Aug 19
7 . Regulatory affairs
1. ติดตามและตรวจสอบข้อกำหนด กฏหมายต่างๆ ให้ทันสมัย 2.จัดเตรียมข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจโรงงาน (Audit) 3.จัดทำฐานข้อมูลด้านข้อกำหนด กฏหมายต่างๆ เช่น Food additive, Label, Food category standard เพื่...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเทรนด์ในช่วงเวลานั้นๆ

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Aug 19
9 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Personal Care / Home Care - ร่วมกำหนดและวางแผนทางการตลาดกับฝ่าย Marketing - พิจารณาและคัดเลือกวัตถุดิบ (Raw Material) ที่เหมาะสมสำหรับกำหนดสูตร - วิเคราะห์และ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 29,000 - 45,000บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
23 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package Development)
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนด - สรุปปัญหา หาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ Supplier ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
23 Aug 19
11 . R&D Supervisor
- วางระบบการทำงานของ R&D - คิดค้น และปรับปรุงสินค้าเก่าและพัฒนาสินค้าใหม่ - สรรหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน

บริษัท โตมี อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่วิจัยเเละพัฒนาเครื่องสำอาง( R&D Cosmetic)
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ของเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเเละตลาด - จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทรนด์ใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อลูกค้า - บันทึกข้อมูล New Product history Design และทำร...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
13 . R&D วิจัยผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
- R&D วิจัยผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเป็นหลัก - QC ตรวจสอบคุณภาพ - ดูแลควบคุมระบบ GMP ็HACCP ISO อย. ฮาลาล ฯลฯ - โปรเจคงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ - อืนๆ - วันทำงาน จ-ส

FLAVOR & AROMATIC GROUP CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Aug 19
14 . พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)รับสมัครด่วน !
- จัดทำคู่มือสูตรอาหารสำหรับ Brand - จัดทำเอกสารของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามระบบ - พัฒนาสินค้า (ขนม ) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - จัดทำรายงานสินค้าใหม่รายเดือน - ปรับ...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
15 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านสังคม)
- รับผิดชอบงานศึกษาโครงการต่าง ๆ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ในการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน - ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และประชาสัมพันธ์โครงการ พบปะประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ - จัดทำแบบสอบถ...

STS GROUP
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs