JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  13 Positions      
Sort By 
1 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Personal Care / Home Care - ร่วมกำหนดและวางแผนทางการตลาดกับฝ่าย Marketing - พิจารณาและคัดเลือกวัตถุดิบ (Raw Material) ที่เหมาะสมสำหรับกำหนดสูตร - วิเคราะห์และ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 29,000 - 45,000บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
15 Sep 19
2 . Regulatory Affairs Manager
- รับผิดชอบงานด้านขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ - ติดตามข่าวสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 50,000 - 70,000 บาท (ขึ่นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
15 Sep 19
3 . Senior แผนก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณท์
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP 2. ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ โดยการแก้ไขกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงวัตถุดิบ 3. ประสานงานในการทำ first production ร่วมกับ Production และ ...

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 Position
14 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหารเสริม)
1.คิดค้นและพัฒนาสูตรตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตามความต้องการของลูกค้า 2.แก้ไขปรับปรุงสูตรตัวอย่างได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 4.ติดตาม...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
13 Sep 19
5 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
1.ดูแล ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และบริษัท 3.ตรวจเช็คสต๊อควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง 4.จัดทำระบบเ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/สูตรอาหารญี่ปุ่น ประจำสำนักงานใหญ่
- คิดค้น ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซอส วัตถุดิบในการประกอบเมนูของธุรกิจอาหารญี่ปุ่น - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มอาหารญี่ปุ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพ...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
13 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. เตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนทะเบียนผลิตภัณฑ์ อาหาร และเสริมอาหาร 2.ติดต่อประสานงานขอตัวอย่างและเอกสารกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ 3.ติดตาม ประสานงาน แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดทำเอกสา...

บริษัท คอร์เคมาตีส จำกัด
1 อัตรา
Salary (ตามประสบการณ์)
13 Sep 19
8 . RD Supervisor/senier/Product Development
1. ทำการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ฝ่ายขาย , ฝ่ายการตลาด หรือลูกค้าขอพร้อมทั้งทบทวนสูตรของสินค้าเดิม เพื่อปรับปรุงคุณภาพ หรือลดต้นทุน 2.จัดเตรียมและทำการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Test) ของต...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
9 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านสังคม)
- รับผิดชอบงานศึกษาโครงการต่าง ๆ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ในการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน - ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และประชาสัมพันธ์โครงการ พบปะประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ - จัดทำแบบสอบถ...

STS GROUP
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
10 . Regulatory affairs
1. ติดตามและตรวจสอบข้อกำหนด กฏหมายต่างๆ ให้ทันสมัย 2.จัดเตรียมข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจโรงงาน (Audit) 3.จัดทำฐานข้อมูลด้านข้อกำหนด กฏหมายต่างๆ เช่น Food additive, Label, Food category standard เพื่...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
13 Sep 19
11 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- วางแผนวิจัยและพัฒนาตามนโยบายหรือทิศทางของบริษัทและอนุมัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ - วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหารและทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ - จัดทำสูตรการผลิต ,มาตรฐานวัตถุ...

บริษัท หลิว หยวน เหว่ย ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
12 . ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานวิจัยเเละพัฒนาเครื่องสำอาง( R&D Cosmetic)
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ของเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเเละตลาด - จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทรนด์ใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อลูกค้า - จัดเตรียมมอบหมายงานเเก่ผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกั...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
13 . R&D วิจัยผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
- R&D วิจัยผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเป็นหลัก - QC ตรวจสอบคุณภาพ - ดูแลควบคุมระบบ GMP ็HACCP ISO อย. ฮาลาล ฯลฯ - โปรเจคงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ - อืนๆ - วันทำงาน จ-ส

FLAVOR & AROMATIC GROUP CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
12 Sep 19
  13 Positions      
Sort By 
Disability Jobs