JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  85 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์/เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/เจ้าหน้าที่สโตร์ 1. ตรวจรับสินค้าตามใบกำกับภาษี ตามที่แผนกจัดซื้อสั่ง 2.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ว่าชำรุด/เสียหายหรือไม่ 3.จัดเก็บสินค้า จัดเรียงสินค้าและอุปกรณ์ให้เป็นหม...

บริษัท ไอยรา วิศวกรรม จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
27 May 19
2 . ช่างเทคนิค/Service Technician
-ปฏิบัติหน้าที่งานช่างโดยทั่วไป งานควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ประกอบ ซ่อมบำรุง (ปั๊มลมAir Compressor มอเตอร์ Motor Inverter Generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ)

บริษัท ไอยรา วิศวกรรม จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
Salary 12,000 - 13,000 (ตามประสบการณ์)
27 May 19
4 . ธุรการฝ่ายบัญชี
1. มีความสามารถในการประสานงานกับคนภายนอกและภายในองค์กร 2. จัดสรร/วางแผน/และควบคุมการทำงาน 3. รับเรื่องจากลูกค้า

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
5 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- จัดเตรียมสินค้า (ผ้าม้วน อุปกรณ์สำหรับผลิตเสื้อผ้า) ตามใบขอเบิก หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง - รับ/ส่ง สินค้า ตามคู่มือการทำงาน - ทำหน้าที่ ตรวจนับจำนวน วัตถุดิบ / สินค้า/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร...

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
6 . สายตรวจรับสมัครด่วน !
- ดูแลให้การประสานงานระหว่างแผนก /ลูกค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี - ดูแลวางแผนในการส่งมอบงาน และวางแผนการทำงานของหัวหน้าแม่บ้านและแม่บ้านประจำหน่วยงาน...

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
7 . ธุรการ/ประสานงาน
- งานที่ได้รับมอบหมาย - พิมพ์ ถ่ายเอกสาร - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ (Microsoft Office) - ติดต่อประสานงานงานภายในและภายนอก - คีย์ข้อมูลลูกค้าลงระบบในคอมพิวเตอร์

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
27 May 19
8 . พนักงานฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 3. สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกได้ 4. ดูแล/ประสานงาน/จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานฝึกอบรมได้ 5. มีท...

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
9 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1. ด้านสื่อสารสนเทศ 1.1 สรรหา สื่อสารสนเทศ เพื่อใช้ตอบสนองการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ทันสมัย อยู่เสมอ 1.2 จัดทำประวัติ ,ปรับปรุงพัฒนา,บำรุงรักษา,จั...

บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (PST Transport & Services Co.,Ltd.)
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000
27 May 19
10 . ช่างยนต์รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1.ซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์และช่วงล่าง 2.ตรวจเช็คเครื่องยนต์และช่วงล่างตามแผนงาน 3.ซ่อมฉุกเฉินหน้างาน หน้าที่ความรับผิดชอบรอง 1.ดูแลการจัดเก็บส่งคืนซากอะไหล่เ...

บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (PST Transport & Services Co.,Ltd.)
1 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 (ไม่รวมค่าคอม)
27 May 19
11 . Telesales / ขายสินค้าทางโทรศัพท์
- ขายสินค้า Home Shopping ทางโทรศัพท์ - โทรสำรวจความพึงพอใจลูกค้า - ปฎิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วันต่อสัปดาห์(เสาร์-อาทิตย์)

บริษัท เทล ทู เทล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
12 . เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรมพิเศษรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอและดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ และโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาด ตามที่กำหนด 2. รับผิดชอบ ดูแล ประสานงานกับผู้สนับสนุนหลัก ตามแผนที่กำหนด 3. แสวงหา ติดต่อ เจรจา กับหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมเป...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างฯ
27 May 19
13 . พนักงานควบคุมเครื่องเล่น (บริการลูกค้า)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องเล่น - ค่อยให้บริการลูกค้า ณ จุดบริการเครื่องเล่น - อธิบาย / ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องเล่นให้ลูกค้าทราบ - จัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ ให้มีความพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
27 May 19
14 . เจ้าหน้าที่งานขายภาคพาณิชย์ (Sale Executive)รับสมัครด่วน !
- ออกพบลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ห้างร้านต่างๆ ตามเขตพื้นที่การขายที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อนำเสนอขายแพ็คเก็จเที่ยวสวนสนุกดรีมเวิลด์ให้กับลูกค้า - สามารถดำเนินการเปิดการขาย ติดตาม ...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
15 . ช่าง / ผู้ช่วยช่างป้าย,สีเครื่องเล่นไฟเบอร์ฯ,ซ่อมบำรุงศิลป์,จิตรกรรม,ประติมากรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ งานป้ายงานตัดอักษรสติ๊กเกอร์ งานขัด/โป้ว งานไฟเบอร์กลาส งานพ่นสี งานเชื่อมเหล็ก งานหล่อปูน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
27 May 19
16 . GA.Assistant Manager/ Manager (Japanese Factory)[T01206]
- To monitor and manage overall office management - To manage office stationery and equipment - To manage office maintenance & office supply , office furniture - To manage Employee transportation...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 35,000 THB to 60,000THB (Total package)
27 May 19
17 . Sales engineer (Industrial product trader)〔T01162〕
-Searching for new clients who might benefit from company products and maximizing client potential -Developing long-term relationships with clients, through managing and interpreting their requireme...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000THB to 30,000THB (Depend on experience)
27 May 19
18 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1. ประสานงานระหว่างพนักงานไทยและญี่ปุ่น 2. แปลเอกสาร,ข้อความ 3. อธิบายขั้นตอนการทำงานให้พนักงานไทย 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary N/A
27 May 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน-ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - ทำงบด...

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY N&H SERVICE CO.,LTD
2 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์-ตามโครงสร้างของบริษัท
27 May 19
20 . ช่างเชื่อม-ประกอบ
- เชื่อมไฟฟ้า , เชื่อมอาร์กอน - เชื่อมชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเจเอส เทค จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
27 May 19
  85 Positions      
Sort By 
Disability Jobs