JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  72 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่โลหะวิทยา
1. ทำการวิเคราะห์ทางด้านโลหะวิทยาของอลูมิเนียมบิลเลต เช่น โครงสร้างโลหะวิทยา 2. เตรียมข้อมูลวิชาการ ตลอดจนทำ Presentration ที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายขาย 3. จัดทำรายงานสรุปเหตุผลกรณีผลิตภัณฑ์...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
2 . วิศวกรขาย
1. ติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าพบนำเสนอ 2. ทำตารางรายสัปดาห์ การเข้าพบลูกค้า /ส่งหัวหน้าฝ่าย 2. ทำรายงาน Report /หลังการเข้าพบลูกค้า 3. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา ...

บริษัท พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
3 . Supervisor / Production control
- Promote Safety & 5S Activity - Communication Sales & Technicians - Management schedul - Management man power - Management the raw material - Control the document for production - Report on Dai...

บริษัท ซีวาย ฮาร์ดโครม (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 20,000/Month ตามประสบการณ์
23 Jul 19
4 . พนักงานขาย / Sales
พบลูกค้าต่างจังหวัด หายอดขายเข้าบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท ยูเนียนสตีล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 Position
Salary 30,000 + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมันรถ + โบนัส
23 Jul 19
5 . ช่างกลโรงงาน
ติดตามงานซ่อมและบริการสำหรับเครื่องจักรตามคำสั่งงานของสายการผลิต ติดตามงาน PM สำหรับเครื่องจักรในฐานะที่เป็นส่วนซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
6 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อไปปฏิบัติงานภายนอกและติดต่องาน - วางบิลและรับเช็ค ในส่วนของงานราชการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Jul 19
7 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
-รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี - มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
8 . QC Chiefรับสมัครด่วน !
1. All related with QC jobs 2. Support to QMR

Bangkok coil center limited
1 Position
23 Jul 19
9 . Project Engineer(งานสร้างเครื่องจักร/Conveyor)
1.รับข้อมูลจากลูกค้าและฝ่ายขายเพื่อออกแบบและวางแผนการทำงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 2.ออกแบบหลักการทำงานของเครื่องจักรเพื่อนำเสนอ 3.ประเมินราคต้นทุนเครื่องจักร 4.วางแผนและควบคุมโครงการงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
10 . Sales Representative
1. นำเสนอ ข้อมูล สินค้าและบริการของบริษัทฯ 2. เสนอขายสินค้าของบริษัทฯ และปิดการขายสินค้า 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อติดตามงานของลูกค้า 4. รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาให้ผู้บริหารรับทราบ 5. สร้าง...

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
23 Jul 19

บริษัท วาย.พี.เค. อะโนไดซ์ ออนเซอร์วีส จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-18.000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Jul 19
12 . Production Foreman (Packing)
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thai Kakinuma Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
2 Position
Salary N/A
23 Jul 19
13 . Purchasing Manager
1. Purchasing System 2. Store System 3. Coordinate to Head office (Japan) 4. Other Jobs

Thai Kakinuma Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19
14 . Cost Engineerรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบเสนอราคา - โครงสร้างผลิตภัณฑ์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thai Kakinuma Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Jul 19
15 . ช่างเทคนิค
ปฏิบัติประจำแผนกวิศวกรรมการผลิต

Thai Kakinuma Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อทั่วไป - งานสรรหาและจัดจ้าง

Thai Kakinuma Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
23 Jul 19
17 . หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์
1.รับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ 2.บริหารจัดการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน จัดทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในบริษัทฯ 3.บังคับใช้ก...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
18 . วิศวกรงานเชื่อม
-Inspect & Improvement งานเชื่อม - Verifyช่างเชื่อมในโรงงาน

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
19 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ
-วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ -ควบคุมและติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผน -ให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานซ่อม...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
20 . วิศวกรการตลาด
ประเมินราคาขาย ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
  72 Positions      
Sort By 
Disability Jobs