JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  67 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขายเครื่องจักร
ติดต่อ หาลูกค้า นำเสนอเครื่องจักรงานโลหะ

บริษัท ที.ที.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็มส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
2 . โฟร์แมนควบคุมงานฝ่ายผลิต
ควบคุมงานฝ่ายผลิตในโรงงาน/วางแผนการผลิต/ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินโนเวชั่นเทค จำกัด
3 Position
Salary 10,000-15,000
26 Aug 19
3 . พนักงานตรวจสาขา (สาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
ตรวจสาขา 3 สาขา ชลบุรี,ลำปาง,ขอนแก่น (ในการออกตรวจสาขา จะมีเบี้ยเลี้ยงให้ และก็จะมีคนขับรถพาไป ออกตรวจสาขาชลบุรีกับขอนแก่น เดือนละ 1 ครั้ง ส่วนสาขาลำปาง 2 เดือนครั้ง) ดูแล - สต็อกสินค้าของสาขา - เ...

บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000-13,000 บาท
26 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนประจำวัน 2. ตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผน 3. ตรวจเช็คเครื่องบำบัดอากาศ 4. แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเครื่องจักรชำรุด 5. ตรวจสอบเครื่องจักรในโรงงานให้พร้อมใช้งานได้ตลอ...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
5 . Sales
ขายผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
6 . Production and Installation Manager
1. • บริหารจัดการ/ควบคุม ดูแล ตัดสินใจ งานด้านวิศวกรรม การผลิตและติดตั้ง วางแผนงาน ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและพัฒนาสายงาน ให้งานมีประสิทธิภาพ • ควบคุม ดูแลการผลิตและติดตั้ง ให้ถูกต้องตามหลักวิศว...

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
26 Aug 19
7 . Project Engineer(งานสร้างเครื่องจักร/Conveyor)
1.รับข้อมูลจากลูกค้าและฝ่ายขายเพื่อออกแบบและวางแผนการทำงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 2.ออกแบบหลักการทำงานของเครื่องจักรเพื่อนำเสนอ 3.ประเมินราคต้นทุนเครื่องจักร 4.วางแผนและควบคุมโครงการงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
8 . ช่างมิลลิ่ง
สามารถใช้เครื่องกลึงและเครื่องมิลลิ่งได้

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท หรือตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 19
9 . ช่างเทคนิค
ตรวจสอบเครื่องจักรนำเข้า,ผลิตงานตัวอย่างให้ลูกค้า

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-15,000 บาท หรือตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 19
10 . วิศวกรงานเชื่อม
-Inspect & Improvement งานเชื่อม - Verifyช่างเชื่อมในโรงงาน

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
11 . ช่างไฟฟ้า
- ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงงาน - ซ่อมแซมไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั่วไป เช่น ไฟแสงสว่าง,คอมแอร์ - งานซ่อมสร้างทั่วไป

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 19
12 . วิศวกรการตลาด
ประเมินราคาขาย ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
13 . IT Support
-ซ่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและคอมพิวเตอร์ในบริษัท -ติดต้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน ทั้งฮาร์แวร์และซอฟแวร์ -ดูแลระบบและติดตั้งระบบเครื่อข่าย LAN Wireless CCTV -support ระบบ ERP

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
26 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่งานซ่อมสร้าง
-ดูแลงานก่อสร้างและงานต่อเติมอาคารภายในบริเวณโรงงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 Aug 19
15 . ผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการทำงานให้สอดคล้องในทุกกระบวนการในระบบบริหารงานด้านคุณภาพ 2.ควบคุมกระบวนการตรวจประเมินภายในและภายนอก 3.สรุปรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บบันทึกการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 4.จัดทำข้อมูลแสดงผลการดำเ...

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
16 . Sale Regulatorรับสมัครด่วน !
-รวบรวม จัดทำและปรับปรุงข้อมูลยอดการขายและการส่งมอบลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ -ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
17 . หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/Facilityรับสมัครด่วน !
-งานระบบ -Facility โรงงาน -Pm เครื่องจักร -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19

บริษัท วาย.พี.เค. อะโนไดซ์ ออนเซอร์วีส จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-18.000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 Aug 19
19 . Production Foreman (Packing)
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thai Kakinuma Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
2 Position
Salary N/A
26 Aug 19
20 . Purchasing Manager
1. Purchasing System 2. Store System 3. Coordinate to Head office (Japan) 4. Other Jobs

Thai Kakinuma Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
1 Position
Salary N/A
26 Aug 19
  67 Positions      
Sort By 
Disability Jobs