JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  49 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาผลผลิต (อาวุโส)
วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาปรับปรุงกรบวนการทำงานภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ่ม Productivity ในส่วนงานคลังสินค้า-ขนส่ง วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสม ...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
16 Jul 18
2 . พนักงานคลังสินค้า หลายตำแหน่ง (ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว)
รับสมัครพนักงานคลังสินค้า ประจำคลัง Dynamic Complex ลาดหลุมแก้ว (คลังใหม่) - มั่นคง มีสวัสดิการ มีความก้าวหน้า - หลายตำแหน่ง 1. พนักงานรับสินค้า - ตรวจสอบสินค้าจากผู้มาขนส่ง , ตรวจสอบเอกสารรับสินค...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ฐานค่าแรง 360 บาท/วัน (รวมรายได้ 400-500 บาท/วัน)
16 Jul 18
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
- ควบคุมการรับ - จ่าย และจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปได้ถูกต้องตาม Stock Card / โปรแกรม MRP - ควบคุมพนักงานโหลดสินค้าให้ทำงานได้ตามแผนกการโหลดสินค้า - ดูแลการใช้งานอุปกรณ์ , ...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
16 Jul 18
4 . Warehouse Chief ( หัวหน้างานคลังสินค้า )
1. บันทึกข้อมูลและควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงวางแผนและกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 18
5 . Warehouse Staff (พนักงานคลังสินค้า ) สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนครรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในสภ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary N/A
16 Jul 18
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้อง การรับ-ตัดจ่ายให้ถูกต้อง - ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานของพนักงานในการรับ,จัดเก็บ,จัดส่งให้ถูกต้อง - จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานและมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
7 . พนักงานคลังสินค้า (พนักงานรายวัน)
- ตรวจเช็คการรับ - จ่าย สินค้า - แพ็คสินค้า - ดูแล ทำความสะอาดคลังสินค้า

Loxley Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary วันละ 325 บาท
16 Jul 18
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลอง3)
1.บันทึกการรับ-จ่ายสินค้า 2.ตรวจสอบสินค้าการรับเข้า - จ่ายออก 3.ทำบันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน เตรียมพร้อมจัดการ ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 4.ประสานงานกับหน่วยง...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
2 Position
Salary 9,500 - 11,000
16 Jul 18
9 . Warehouse Supervisor (คลังวัตถุดิบ-โรงงาน) 45-50K ปทุมธานี ด่วนUrgently Required !
บริหารจัดการ คลังสินค้า วัตถุดิบ และ Finish Good บริหาร External Warehouse ประสานงานกับฝ่ายผลิต และแผนกที่เกี่ยวข้อง ทำงาน จันทร์-ศุกร์

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
1 Position
Salary 45,000-50,000
16 Jul 18
10 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ทวนสอบยอดคงเหลือ Inventery ของสินค้า ควบคุมสภาพการจัดเก็บไม่ให้สินค้าเสียหาย 2. ทวนสอบการตรวจรับ - จัดเก็บ - เบิกจ่ายสินค้าประจำวัน 3. จัดทำแผนผังการจัดวางสินค้าและควบคุมการเบิก - จ่าย FIFO

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
11 . *ตลาดไทรังสิต* รับสมัคร พ.คัดแยกสินค้า/พ.กระจายสินค้า รายได้13,000++T.02-2691010รับสมัครด่วน !
ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที ศูนย์รับสมัครพนักงานและว่าจ้างกลาง บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โทร.02-269-1010 , 1017 การเดินทาง : ติดสถานีรถไฟฟ้าBTS พร้อมพงษ์ ฝั่งศูนย์การค้าTHE EMPORIUM อ...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
หลายอัตรา
Salary 13,000 - 15,000 ( โอที + เงินปรับประจำปี + โบนัส )
16 Jul 18
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-ดูแลควบคุมการรับสินค้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่เข้าสู่คลังสินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
13 . Onsite Support
-ติดต่อประสานงาน -ควบคุมการทำงานพนักงานคลังสินค้า -ทำเอกสาร -ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานนอกสถานที่ได้

บริษัท ทรานส์ไลน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการเบิก จ่าย สินค้า 2. ควบคุมการรับ – จ่าย สินค้า 3. รับ – จ่าย สินค้า พร้อมตรวจสอบเอกสาร 4. ลงบันทึกการรับจ่ายสินค้า 5. ตรวจสอบรายงาน 6. เช็ค Stock 7. ออกต่างจังหวัดในบางครั้ง

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 18
15 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.จัดเก็บ / เบิกจ่าย สินค้า 2.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 18
16 . พนักงานคลังสินค้า
พนักงานประจำคลังสินค้า

บริษัท ยูซี เทรดดิ้ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
16 Jul 18
17 . พนักงานขับรถ Fork Lift
1.โหลดสินค้าเก็บตาม Location ให้ถูกต้อง 2.โหลดสินค้าตามเอกสาร OE,ใบเบิก,ใบผ่าเท ดำเนินการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 3.ตรวจเช็คความพร้อมของ Fork Lift ทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 18
18 . เจ้าหน้าที่ออกบิลเครื่องชั่ง
1.ออกบิลส่งของ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องตรงกับใบสั่งซื้อของลูกค้า 2.ชั่งน้ำหนักรถขนส่งทั้งก่อนและหลังขึ้นสินค้า รวมถึงชั่งน้ำหนักรถก่อนรับวัตถุดิบเข้าและชั่งน้ำหนักรถหลังลงวัตุดิบ ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 18
19 . พนักงานสโตร์ (ประจำสาขารังสิต ,สาขาพัฒนาการ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลการเบิก-จ่าย สินค้า - ตรวจนับเช็คสต๊อกสินค้าภายในสาขา - จัดเรียงสินค้าต่าง ๆ ภายในสาขา - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
16 Jul 18

บริษัท วี.อาร์. ฟิตติ้งส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,000-10,000
16 Jul 18
  49 Positions      
Sort By 
Disability Jobs