JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  41 Positions      
Sort By 
1 . สโตร์ (Steel)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลสโตร์เกี่ยวกับเหล็กประเภทต่างๆ จัดเก็บในระบบสโตร์ 2. บันทึกรายการด้วยคอมพิวเตอร์ให้จำนวนและปริมาณในระบบตรงกัน 3. ใช้เครื่องมือตัดเหล็กตามความต้องการของใบงานเพื่อใช้ผลิตเครื่องจักร 4. รายงานจ...

บริษัท ดูบุยท์ ฟาร์อิสท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 Mar 18
2 . พนักงานคลังสินค้า
แพ็คงาน ตามข้อกำหนดของลูกค้า จัดเก็บงาน ตรวจเช็คนับสต๊อก ขนย้ายงานระหว่างอาคาร บันทึกข้อมูลในระบบ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary 9,500 บาทขึ้นไป
20 Mar 18
3 . พนักงานคลังสินค้า สาขารังสิต (คลองหลวง 21)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คสินค้า 2. แพ็คสินค้าลงกล่องสินค้า 3. บันทึกข้อมูลการส่งสินค้าและปริ้นใบส่งสินค้า 4. โหลดสินค้าขึ้นรถเพือทำการส่งสินค้า

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary 11,000 ค่าล่วงเวลา และค่ากะ 100 บาท
20 Mar 18
4 . Warehouse Staff (พนักงานคลังสินค้า ) สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนครรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในสภ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary N/A
20 Mar 18
5 . ธุรการคลังสินค้า(สโตร์)
- ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับทำรายงาน รายการใบเบิก สินค้าคงเหลือ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารค่าขนส่ง (ส่งบัญชี) - จัดส่งอุปกรณ์ และ ดูแลด้านการขนส่งไปยังไซด์...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
6 . พนักงานสโตร์ (Storekeeper)
- ดูแลงานคลังสินค้า / เบิกจ่าย-รับ ให้ถูกต้อง

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
Salary 11,000 - 15,000 /เดือน
20 Mar 18
7 . พนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า คลอง6 ธัญบุรี
- จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และขนถ่ายสินค้าในคลังสินค้า - จัดเรียงสินค้าตามแผนกในคลังสินค้า - ตรวจเช็ครายการเบิกสินค้าตามใบรายการสั่งซื้อ - แพ็คสินค้าและจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อยตาม Order - ตรวจสอบ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
50 Position
Salary 10,500 - 15,500 บาท
20 Mar 18
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (นวนคร)
- ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าและการจัดเรียงสินค้าสำเร็จรูปประจำศูนย์จำหน่ายสินค้าแก่สมาชิกในรูปแบบร้านสะดวกซื้อเพื่อขยายช่องทางการบริการให้แก่สมาชิกอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งรับคำสั่งซื้อทางระบบออนไลน์และ...

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่่ จำกัด
1 Position
20 Mar 18
9 . พนักงาน Store ( ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้)รับสมัครด่วน !
1. รับของ - จัดของจากแผนก Production 2. รับของ - จัดของ จากภายนอก ทุกประเภท 3. จัดของ ตาม Order ที่ได้รับ 4. จัดเรียงสินค้า 5. ขับรถโฟลคลิฟ ขนงานขึ้นรถ

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 9,300 - 10,000.- ขึ้นไป
20 Mar 18
10 . Checker (พนักงานตรวจสอบตระกร้า)
1.ตรวจนับตะกร้า และอุปกรณ์ต่างๆให้ตรงตามจำนวนที่ระบุไว้ในเอกสารการรับอุปกรณ์และการเบิกจ่ายตะกร้า 2.ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการรับอุปกรณ์และเบิกจ่ายตะกร้า 3.บันทึกข้อมูลการรับรถที่กลับมาจากสาขา 4.จัด...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
Salary 10,500
20 Mar 18
11 . เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า
ตรวจเช็คสินค้าเข้าและออกจากคลังสินค้า ตรวจดูเอกสารการเข้า-ออกให้ครบและถูกต้อง จัดเรียงสินค้าทั้งภายในและภายนอกคลังสินค้าได้

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
5 Position
Salary 9,300+โอที+เบี้ยเลี้ยง
20 Mar 18
12 . พนักงานคลังสินค้า (Checker)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสินค้า - นับสินค้า - จัดรถ ตามบิลเอกสาร - จัดตั๋ว

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
4 Position
Salary 9,000-10,000 บาท/เดือน
20 Mar 18
13 . เจ้าหน้าที่ขับรถ reach truck
-จัดเก็บ เบิกจ่ายสินค้า ตาม Location ที่รับผิดชอบ -สรุปยอดคงเหลือ Stock ที่รับผิดชอบ

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
1 Position
20 Mar 18
14 . พนักงานขับรถยก (Forklift) ประจำโรงงานปทุมธานี
ขับรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า และจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้า และสามารถใช้รถยกได้อย่างถูกวิธี

BG Container Glass Co., Ltd
1 Position
Salary 340 + สวัสดิการ
20 Mar 18
15 . พนักงานเครนคลังสินค้า (ศูนย์ลาดหลุมแก้ว)
- เคลื่อนย้ายและจัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้าไปยังพื้นที่จัดเก็บ - เคลื่อนย้ายส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามเอกสาร TO/TR ไปยังรถบรรทุกในกระบวนการส่งมอบ - จัดวางผลิตภัณฑ์บนรถบรรทุกตามมาตรฐาน และลำดับการจัดส่ง

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
20 Mar 18
16 . หัวหน้างานคลังสินค้าประจำโรงงานลำลูกา (คลอง 9)รับสมัครด่วน !
ดูแล ควบคุมการรับ จัดเก็บและการเบิกจ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและการจัดส่งสินค้า

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
20 Mar 18
17 . โฟร์แมนคลังสินค้า
-ควบคุมดูแลงานด้านคลังสินค้า -ควบคุมกระบวนการรับจ่ายในคลังสินค้า -ควบคุมดูแลด้านการจัดส่งสินค้า

Thai Kakinuma Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
20 Mar 18
18 . พนักงานคลังสินค้า หลายตำแหน่ง (ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว)
รับสมัครพนักงานคลังสินค้า ประจำคลัง Dynamic Complex ลาดหลุมแก้ว (คลังใหม่) - มั่นคง มีสวัสดิการ มีความก้าวหน้า - หลายตำแหน่ง 1. พนักงานรับสินค้า - ตรวจสอบสินค้าจากผู้มาขนส่ง , ตรวจสอบเอกสารรับสินค...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 400 - 500 บาท/วัน
19 Mar 18
19 . Warehouse Supervisor 50-55K ปทุมธานี ด่วนUrgently Required !
บริหารจัดการ คลังสินค้า วัตถุดิบ และ Finish Good บริหาร External Warehouse ประสานงานกับฝ่ายผลิต และแผนกที่เกี่ยวข้อง ทำงาน จันทร์-ศุกร์

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
1 Position
Salary 50,000-55,000
19 Mar 18
20 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- จัดเรียงวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมดูแล stock Part/mold/dies - ทำInventory อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 15,000บาทขึ้นไป(ไม่รวมรายได้อื่น)
19 Mar 18
  41 Positions      
Sort By 
Disability Jobs