JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,580 Positions      
Sort By 
1 . ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างกลึงรับสมัครด่วน !
ช่างไฟฟ้า • ทำการติดตั้งและแก้ไขประกอบดัดแปลง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในการผลิตและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน • ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในการผลิตและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน • ติดตั้ง...

Nikkei Siam Aluminium Limited (บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 Mar 18
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์การตัดสต๊อกสินค้า และตรวจสอบความถูกต้อง 2. วิเคราะห์ราคาขาย 3. วิเคระห์ Cost ตรงตาม Budget ,ตรวจสอบยอดส่งมอบงานคงเหลือ 4. บันทึกและคำนวณต้นทุนค่าขนส่ง 5. บ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
3 . พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ (QA Lab) วุฒิ ม. 6
- ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย และตัวอย่างจากการทดลองของฝ่ายวิจัยและพัฒนา

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
20 Mar 18
4 . พนักงานขับรถยก (Forklift Driver) (โรงงานรังสิต)
- ขับรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า และนำไปจัดเก็บตามที่กำหนด หรือส่งมอบให้รถขนส่งทุกประเภท ให้จำนวน ประเภท และคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วน ตามที่พนักงาน รับ-จ่าย หรือผู้บังคับบัญชากำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏ...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
20 Mar 18

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
20 Mar 18
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- งานด้านประสานงานขายของแผนก ขายและการตลาด - สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี MS.Office - มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี - สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ - สามารถอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษข...

Fortune and Star Technology Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
20 Mar 18
7 . พนักงานขาย (ประจำโซน วงแหวน - ราชพฤกษ์)
1. ให้บริการลูกค้าในการจอง และ ทำสัญญา 2. บริหารจัดการงานต่าง ๆ 3. ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน 4. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกียวข้องกับข้อมูลของบริษัท 5. เสนอการขายและให้รายละเอียดของแบบบ้านท...

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 อัตรา
Salary 12,000 - 20,000 บาท ตามประสบการณ์
20 Mar 18
8 . ธุรการโครงการ (วงแหวน - ราชพฤกษ์ )รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในงานจัดซื้อ-จัดจ้างประจำไซต์งาน -ติดต่อสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ -ประสานงานระหว่างผู้รับเหมา และโครงการ

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
9 . ผจก.ส่วนขาย(โซนเหนือ)
งานบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
10 . ผู้ช่วยวิศวกร (โซนรังสิต-ลำลูกกา) *ยินดีรับนศ.จบใหม่*
ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการให้ได้ตามแผนงานและโอนบ้านให้ได้ตามกำหนด

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
11 . Foreman - ผู้ควบคุมงาน (Lanceo คลองถนน)
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ต้นทุน และคุณภาพ ตามมาตรฐานของบริษัท

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
12 . ปฎิบัติการตลาดภาคสนามจังหวัดปทุมธานี(สาวบาวแดง)
1.ประชาสัมพันธ์สินค้า รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้บริโภค 2.เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้า 3.จัดแสดงสื่อโฆษณาให้กับร้านค้า

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
5 อัตรา
Salary 13,600
20 Mar 18
13 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพQC
-ตรวจวัดชิ้นงาน -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.ที แพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
Salary ตามโครงสร้าง
20 Mar 18
14 . พนักงานขาย
- ดูแลงานขาย วางแผนการขาย และติดต่อหาลูกค้าใหม่ๆ - สร้างยอดขายได้ได้ตามเป้าของบริษัทฯ - ออกไปพบลูกค้า - งานอื่นๆ เกี่ยวกับงานขายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เค.ที แพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
15 . Procurement Supervisor - PESSLTH (Phuchaosamingphai, Samutprakarn)
- Responsible for purchase order for Mother Coil and Slit Coil since from order creation process till completion of the form with signature of authorized management - Coordinate with shipping agenci...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 Position
20 Mar 18
16 . Design Engineer (PAPRDTH - Navanakorn, Pathumthani)
- New model preparation - New sample for prototype and production product - Make drawing by Auto cad (2D) / Solid Work (3D) - Prepare sample part for customer approved

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 Position
20 Mar 18
17 . Development Engineer (PAPRDTH - Navanakorn, Pathumthani)
- Reseach and development for new model and process - Create 2D, 3D drawing of product and part - Development of new product or new model for new part - Coorperate with local and member for new pro...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 Position
20 Mar 18
18 . Packaging Design Staff (PMFTH - Navanakorn, Pathumthani)
- Design packaging carton, booklet - Coordinate with production - Search new supplier for support production - Other jobs follow assignment

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 Position
20 Mar 18
19 . หัวหน้างานคลังสินค้า (สาขาลำลูกกา)
1. Control worker operation make sure quantity & type of product is correct. 2. Control & monitor worker is discipline. 3. Talking worker operation about process & accident report every day. 4. Tra...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
20 . ผู้จัดการบัญชีการเงิน/เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งผู้จัดการบัญชีการเงิน - สามารถปิดงบการเงินได้ ทำบัญชีการเงินได้ - เซ็นต์เป็นผู้จัดทำได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี - คีย์ INVOICE ในโปรแกรม EXPRESS ตรวจเอกสารและติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ ...

บริษัท วาย.วาย.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
  1,580 Positions      
Sort By 
Disability Jobs