JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,702 Positions      
Sort By 
1 . แอดมินประสานงาน
-รับโทรศัพท์ผู้สมัครงาน -อัพเดทตำแหน่งงาน -จัดการเอกสาร,และโทรนัดหมายผู้สมัครงาน -ประสานงานกับพนักงานขายทุกสาขา -ประสานงานกับผู้ติดต่อบริษัท -ช่วยงาน admin marketing -ฯลฯ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 บาท
23 Apr 19
2 . ช่างพิมพ์สกรีนเครื่องกึ่งอัตโนมัติ
-ดูแลรักษาเครื่องสกรีนขวดแก้ว -สกรีนบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary (ตามความสามารถ)
23 Apr 19
3 . เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
- ทำความสะอาดสำนักงาน และโรงงาน โดยละเอียด

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 14,000 บาท ขึ้นไป (รวม OT)
23 Apr 19
4 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
1.ตรวจสอบความเรียบร้อย,ของชำรุด และความสะอาด ของสาขา ทุกสาขา 2.ส่งสินค้า 3.บรรจุสินค้า

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,000 บาท
23 Apr 19
5 . พนักงานฝ่ายผลิต
1.บรรจุน้ำหอม,สกรีนขวด,ล้างขวด 2.ควบคุมตนเองให้ทำงานเป็นระบบ ระเบียบ 3.ดูแลความสะอาดของภาชนะ และสถานที่

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 12,000 บาท ขึ้นไป (สามารถทำ OT ได้)
23 Apr 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำใบหัก 2.ทำสต็อกสินค้า 3.ทำบัญชีบริษัท ฯลฯ 4.ดูแลเอกสารพนักงานขาย 5.จัดการเอกสารให้เป็นระบบ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท
23 Apr 19
7 . Admin / Marketing
1.สร้างสรรค์ content และ สื่อสารผ่านทุกช่อง ทาง เช่น Facebook, Instagram, Line, Twitter,website 2.สื่อสารกับลูกค้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านข้อความในสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ 3.รับโทรศัพท์จากลูกค้...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000.-
23 Apr 19
8 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 บาท
23 Apr 19
9 . กราฟฟิค
-ประสานงานกับทีมช่างภาพและแอดมินเพจ -ออกแบบสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยใช้การวาดภาพประกอบ หรือ ตัดต่อวีดีโอ อย่างใดอย่างหนึ่ง

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000.-
23 Apr 19
10 . พนักงานธุรการ / บัญชี
- ธุรกิจด้านการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร - งานธุรการ เปิดบิลซื้อ-ขาย - บัญชี บันทึก-จัดเก็บ ข้อมูล ทางบัญชีเพื่อส่งสำนักงานบัญชี - ภาษี ภงด.1-3-53

บริษัท โกลบอล ออร์แกนิคส์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
23 Apr 19
11 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
ขับรถปิคอัพขนส่งสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าห้าง บิ๊กซี โลตัส ท๊อป วางบิล/ใบส่งของ

บริษัท โกลบอล ออร์แกนิคส์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 11,000 - 15,000 บาท + ค่าเที่ยว
23 Apr 19
12 . QA Officerรับสมัครด่วน !
1. กำหนดและจัดทำ Spec ของวัตถุดิบรับเข้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 2. กรณี Suppliers เจ้าใหม่ ทำหน้าที่ประสานงานการขึ้นทะเบียน AVL โดยเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารด้านคุณภาพและผลทดสอบคุณภาพของสินค้า 3...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
23 Apr 19
13 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดมลพิษของเสียและระบบ Recycle น้ำของโรงงาน 2. เสนอแนวงทางกรณีเกิดปัญหาระบบบำบัดมลพิษ 3. พัฒนาวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดด้านส...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
23 Apr 19
14 . พนักงานควบคุมระบบ Boilerรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. รับ-ส่งกะและบันทึกข้อมูลการเดินเครื่องจักรประจำวัน 3. ควบคุมและลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าเก็บในสถานที่เก็บเชื้อเพลิง 4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
6 อัตรา
23 Apr 19
15 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติ และ บริหารงานวิจัยดำเนินนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ และ งานวิจัยอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.ค้นคว้า และติดตามเทคโนโลยีและข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3.วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการทด...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
23 Apr 19
16 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด - ควบคุมระยะเวลาการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ถอดแบบงานก่อสร้าง, ...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาจากประสบการณ์
23 Apr 19
17 . Logistics Managerรับสมัครด่วน !
• Plans, manage, and schedules appropriate of transportation based on daily needs. Schedules the appropriate service line for the situation to maintain a cost effective balance between customer servic...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาจากประสบการณ์
23 Apr 19
18 . Sr. Internal Auditorรับสมัครด่วน !
Setup and implement method and tools for production cost controlling and inventory controlling. Contribute update standard costs in the system that use for comparing actual costs for inaccuracies. Inv...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาจากประสบการณ์
23 Apr 19
19 . QMS Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผน/ ติดตามการขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนรายการ CAR/ PAR ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอ MR ปิดประเด็นตามระยะเวลาที่กำหนด - สรุปรายงานการติดตาม KPI และรวบรวมผลการดำเนินงานตาม Action Plan - ต...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาจากประสบการณ์
23 Apr 19
20 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลเครื่องจักร ตามกระบวนการผลิต - จดบันทึก ตรวจสอบ และดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ผลิตสินค้าตามแผนงานการผลิตประจำวัน - รักษาความสะอาดในพื้นที่และขบวนการผลิต - ดูแลบำรุงรักษา...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
จำนวนมาก
Salary รายได้รวมขั้นต่ำมากกว่า 10,000 บาท/ เดือน (ยังไม่รวมโอที)
23 Apr 19
  1,702 Positions      
Sort By 
Disability Jobs