JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,576 Positions      
Sort By 
1 . Quality Control Senior Supervisor (Food Prodcuts)
Our client. is a high quality food manufacturer. This is an opportunity to partner with one of Australia's best known food companies in developing, deploying, delivering and supporting our system inte...

ET Consulting Co., Ltd.
1 Position
Salary Open
20 Jan 18
2 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ/พนักงานติดรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1.ส่งมอบสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า 2.รับผิดชอบรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พนักงานติดรถขนส่ง 1.จัดและเรียงสินค้าขึ้นรถ เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า ...

บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jan 18
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ทำรูปแบบงานโบชัวร์ , ทางด้านกราฟฟิตดีไซต์ เว็ปไซด์ สิ่งพิมพ์ ประสานงานภายในประเทศ

บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jan 18
4 . เจ้าหน้าที่ขายประจำออฟฟิต
-เสนอขายและเปิดบิลขายให้กับลูกค้า -ประสานงานขายกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงบริษัทฯ
20 Jan 18
5 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ออกแบบและบริหารจัดการควบคุมคลังสินค้าและจัดเตรียมสินค้า คลังวัตถุดิบ, คลังสำเร็จรูป 2. บริหารจัดการด้านควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบอย่างมี ประสิทธิภาพถูกต้องและตรวจสอบได้ 3...

บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงบริษัทฯ
20 Jan 18
6 . พนักงานควบคุมเครื่องตัด-เครื่องพับเลเชอร์
- ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ได้ปริมาณ ทันเวลา - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jan 18
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด 2.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต จนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป 3.งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Jan 18
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณการผลิต
1. ควบคุมกระบวนการผลิต ตั้งแต่รับเข้าวัตถุดิบ ผลิต จนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานฝ่ายผลิต 3. ปฏิบัติหน้าอื่นตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Jan 18
9 . เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ต่างประเทศ (Destination Management Consultant & Sale Officer)
-แนะนำ จัดทำ โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า ประสานงานกับคู่ค้าต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ -คิดต้นทุนสำหรับนำเสนอลูกค้าเพื่อปิดการขาย ทั้งในรูปแบบทัวร์ collective (ทัวร์...

บริษัท เวิลด์ สยาม ทราเวล จำกัด
3 Position
Salary 12,000-15,000฿ + High คอมมิชชั่น + ท่องเที่ยวต่างประเทศ
20 Jan 18
10 . E-commerce & Digital Marketing
- วางแผนส่งเสริมการตลาด โดยใช้ O2O - การเริ่มพัฒนาและวางกลยุทธ์เพื่อสร้างการขาย E-Commerce - Flexible เวลาในการทำงาน

บริษัท ราชาเยาวราช จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
19 Jan 18
11 . ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา (ประจำ สาขาธัญบุรี)
- ขายาประจำหน้าร้านยา - จัดการงานภายในร้านยา - ขับรถ รับส่งสินค้า (บางครั้ง)

ศิริพรเภสัช
1 อัตรา
Salary 12,000 - 16,000
19 Jan 18

บริษัท พีเอสพี เทเลเน็ทเวิร์ค จำกัด
4 Position
Salary 12,000
19 Jan 18
13 . ธุรการบัญชี
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดบิลขาย ใบลดหนี้ พร้อมจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ตรวจสอบเอกสาร รับเข้า-เบิกจ่าย สินค้าประจำวันพร้อมจัดทำรายงานสต็อก - ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายประจำวันพรัอมจัดทำใบสำคัญจ่า...

บริษัท ทอชแบร์เรอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jan 18
14 . วิศวกรหน้างาน/วิศวกรโครงการ/โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
-สำรวจและวางผังโครงการ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและเวลาที่กำหนด - ประเมินการสั่งซื้อวัสดุ และวางแผนหน้างานได้ - ดูแลหน้างาน

บริษัท ที.บี.พัฒนา จำกัด
20 อัตรา
19 Jan 18
15 . Sale Cordinator
- ดูแลรับผิดชอบในการประสานงาน ติดตามให้ order ลูกค้าออกตามกำหนด - ดูแลรับผิดชอบจัดทำเอกสารระบบมาตรฐานของฝ่ายขายและการตลาด ตามแต่กำหนด - จัดทำสรุปยอดส่งออกของลูกค้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละเดือน - ปฏิบัต...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Jan 18
16 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างานเพื่อให้งานสำเร็จตามกำหนดเวลา

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
19 Jan 18
17 . เจ้าหน้าที่ขาย Food Service, อุตสาหกรรม
- วางแผนงานขาย - นำเสนอขายงานให้แก่ลูกค้า - หาลูกค้าใหม่ๆและดูแลลูกค้าเก่าๆ ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ร้านอาหารและอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2-3 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Jan 18
18 . พนักงานขาย ( PC )
- แนะนำสินค้า - ทำชิมสินค้า ณ จุดขาย - ดูแลสต็อกสินค้า ณ จุดขาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jan 18
19 . Sales Export Representative
- ดูแลควบคุมงานด้านการตลาดต่างประเทศ และ Export Sales - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และบริการ - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jan 18
20 . ผู้ช่วย ผู้จัดการบัญชี
1. ช่วยตรวจสอบ ดูแลงานบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ 2. ร่วมรับผิดชอบบริหารจัดการงานของบัญชี 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี และงาน BOI 4. ช่วยจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจของ...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jan 18
  1,576 Positions      
Sort By 
Disability Jobs