JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,551 Positions      
Sort By 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 Position
Salary เงินเดือน+ ค่าครองชีพ +Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
17 Dec 18
2 . พนักงานขับรถส่งของ
ลักษณะงาน - ขับรถขนตู้เย็นไปส่งตามบ้านลูกค้า - ยกตู้เย็น(30kg-45kg)ไปติดตั้งตามจุดต่างๆในบ้านลูกค้า - เสียบปลั๊ก, ปรับอุณหภูมิ อธิบายการใช้งานให้ลูกค้า - ให้ลูกค้าเซ็นต์เอกสารต่างๆ (รถ 1 คัน มีพน...

บริษัท นมฟรีซ จำกัด
2 Position
Salary รายได้รวม 9,000-15,000
17 Dec 18
3 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงาน - ประกอบ บัดกรี ทดสอบ QC วงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบวงจร - ใช้เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาวงจร - ซ่อมบำรุงเบื้องต้นเครื่องทำความเย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในออฟฟิศ...

บริษัท นมฟรีซ จำกัด
3 Position
Salary 9,000-15,000(ตามความสามารถ)
17 Dec 18
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing)
รับผิดชอบงานขายตามเป้าที่กำหนด วางแผนและประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ส่งงานให้ตรงกำหนด รับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับการขายต่างๆของลูกค้า ดูแลรับผิดชอบงานหลังการขาย เปิดตลาดลูกค้าใหม่

บริษัท ไมโครติค (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามารถ - ประสบการณ์
17 Dec 18
5 . ช่างCNC
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรCNC machining center

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรรัตน์ วิศวกรรม
10 Position
Salary ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
17 Dec 18
6 . Interpreter English รับสมัครด่วน !
- เป็นล่ามแปลในที่ประชุมต่างๆ (ไทย-อังกฤษ,อังกฤษ-ไทย) - วางแผน ติดต่อนัดหมาย,จัดตารางนัดหมายให้กับผู้บริหาร - จัดทำบันทึกการประชุม (ไทย-อังกฤษ) - จัดประชุมต่างๆ ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - งาน...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
7 . QA Leader & QA Staffรับสมัครด่วน !
- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า อนุมัติการแก้ไข และรายงานต่อลูกค้า - ควบคุมระบบคุณภาพให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดระบบคุณภาพ IATF:16949 - Supplier audit, Customer Audit, CB Audit - ทำแผนการปรับปรุ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
อย่างละ 2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
8 . Sale & Marketing Staffรับสมัครด่วน !
- ดูแลแผนงานด้านการขายและการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - วิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด ดูแลช่องทางการจัด จำหน่ายและยอดขายที่เหมาะสม - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา.
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
9 . Japanese Interpreterรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นและไทย 2. แปลงานให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท 3. แปลงานในห้องประชุมให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท 4. ติดตามชาวญี่ปุ่นเพื่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกบริษัท 5. งานอื่น ๆ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา.
Salary 40,000+ประสบการณ์
17 Dec 18
10 . QA,QC Manager (เพศหญิง เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบให้ได้คุณภาพที่ดีและต้นทุนต่ำ ลดงานเสีย (NG) ติดต่อพูดคุยกับลูกค้า แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 2. ริเริ่มสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานที่ดี และมีความปลอดภัย 3. เสริมสร้างทำเป็นตัวอย่างที่ดี...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 35,000 - 50,000 บาท
17 Dec 18
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ช่วยวางแผนการใช้ และ สั่งซื้อวัตถุดิบ โรงงานด้านการฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ - ช่วยออกใบสั่งซื้อ ต่อรองราคากับ Supplier - ควบคุม ปริมาณ วัตถุดิบไม่มากเกินไป หรือ น้อยเกิน - ช่วยติดต่อและสรรหา Suppli...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
17 Dec 18
12 . Injection Technicianรับสมัครด่วน !
1.ทำการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน 2.ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย/Setting ปรับแต่งเครื่องฉีดได้ ตามใบสั่งงาน 3.ตรวจสอบ แจ้งสถานะ --แจ้งกรณีมีปัญหาแก่หัวหน้างาน 4.บันทึกข้อมูลต่างๆที่กำหนดไว้...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 14,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
17 Dec 18
13 . พนักงาน Store พิการด้านการเคลื่อนไหว ( ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้)รับสมัครด่วน !
1. รับของ - จัดของจากแผนก Production 2. รับของ - จัดของ จากภายนอก ทุกประเภท 3. จัดของ ตาม Order ที่ได้รับ 4. จัดเรียงสินค้า 5. ขับรถโฟลคลิฟ ขนงานขึ้นรถ

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 9,300 - 10,000.- ขึ้นไป
17 Dec 18
14 . ช่างเทคนิค
ควบคุมดูแล เครื่องจักร เป่า-ฉีด พลาสติก ให้สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต ควบคุมสินค้าให้ผลิตได้ตามมาตรฐาน

บริษัท โอแอนด์ซี พลาสติก จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary 12,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
17 Dec 18
15 . Design Engineer (GJ-35)Urgently Required !
1) ปรับปรุงแก้ไขแบบสำหรับชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 2) ติดต่อซัพพายเออร์เพื่อผลิตชิ้นงานตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 3) เข้าร่วมประชุมกับทีม Development ของบริษัทแม่ผ่านโทรทัศน์ 4) ราย...

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20-30K
17 Dec 18
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ในประเทศ )
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี - จัดทำใบบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการสั่งซื้อตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้า - ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า - สำรวจ...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
17 . พนักงาานแผนกผสม
- ปฏิบัติงาน ผสมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามตัวอย่างมาตรฐาน และคู่มือที่เกี่ยวข้อง - ดูแล รักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมผลิตภัณฑ์ตามคู่มือการทำงาน - ดูแล รักษา สภาวะแวดล้อมในการผลิตตามคู่มือการท...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Dec 18
18 . ผู้จัดการแผนกผสม
- การวางแผนการผลิต(วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบและ WIP) - การควบคุม ตรวจสอบ กระบวนการในการผลิต - ดูแลระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Dec 18
19 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร ,ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ฯลฯ ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีเสมอ - ทำงานร่วมกับช่างแมคคานิคในการตรวจสอบเครื่องจักร - พัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร/...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร+ประสบการณ์
17 Dec 18
20 . เจ้าหน้าที่วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Cosmetic)รับสมัครด่วน !
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอลูกค้า, พัฒนาสูตรให้ตรงความต้องการของของลูกค้า - ประเมินและสรุปผลคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ - ดำเนินการทดลองผลิตในสายการผลิต - ประเมินผลการทดสอบความคงตั...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
  1,551 Positions      
Sort By 
Disability Jobs