JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,608 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ Admin / Marketing
1.สร้างสรรค์ content และ สื่อสารผ่านทุกช่อง ทาง เช่น Facebook, Instagram, Line, Twitter,website 2.สื่อสารกับลูกค้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านข้อความในสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ 3.รับโทรศัพท์จากลูกค้...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000.-
19 Jun 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- บริหารงานเครื่องจักรและ Utility 2. กำหนดนโยบายเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและ Utility 3. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตรวจสอบควบคุมคุณภาพเครื่องจักร 4. วางแผนตวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อ...

บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
3 . พนักงานขาย/Sales
1.ติดต่อประสานงาน เสนอขายสินค้าให้กลุ่มโมเดิร์นเทรด 2.สร้างสัมพันธ์อันดีของฐานลูกค้าเก่า และเปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ 3.ขยายตลาดภายในประเทศ

บริษัท บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ (Export Sales) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานด้านการขายต่างประเทศ -หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม -จัดเตรียมเอกสารการขายและส่งออก -จัดเตรียมและส่งตัวอย่างให้กับลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -ทำงาน จ.- ศ. -เข้างาน ...

บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
19 Jun 19
5 . พนักงานคลังสินค้า/สโตร์
ควบคุมสต๊อคคลังสินค้า

บริษัท ยูซี เทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
6 . พนักงานธุรการบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 2. บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย 2. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใบวางบิล 3. รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ 4. ดำเนินการจัดทำเอกสาร...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2 Position
Salary 14,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
19 Jun 19
7 . ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำ สำนักงานลำลูกกาคลอง9รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานลำลูกกาคลอง 9 จังหวัดปทุมธานี - วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีปรับปรุงสิ้นเดือน - ดูแลการปิดบัญชีประจำ...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
1 Position
Salary 40,000 - ขึ้นไปตามประสบการณ์
19 Jun 19
8 . ผู้จัดการคลังสินค้า(ประจำโรงงาน นวนคร)
1.ควบคุมและตรวจสอบ Stock RM,PK,FG ทั้งคลังสินค้านวนคร/คลังสินค้า347/คลังสินค้าสาธุประดิษฐ์ กระทบยอดการตรวจนับกับ Accpac 2.ควบคุมดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า RM,PK,FG,ทั้งคลังสินค้านวนคร/คลังสินค้า34...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D(ประจำโรงงาน นวนคร)
ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร ตาม ความต้องการของตลาด หรือ ความต้องการของบริษัทฯ - ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและเปรียบเทียบ วัตถุดิบและ แหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ให้มี คุณภา...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ 58)
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง - บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
11 . พนักงานขับรถ Fork Lift (ประจำโรงงาน นวนคร)
1.โหลดสินค้าเก็บตาม Location ให้ถูกต้อง 2.โหลดสินค้าตามเอกสาร OE,ใบเบิก,ใบผ่าเท ดำเนินการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 3.ตรวจเช็คความพร้อมของ Fork Lift ทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ QC/QA Outsource
- ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าในระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำและทวนสอบมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด - แก้ไขปัญหาและวิเคร...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
13 . ผู้จัดการฝ่าย QA/QC (ประจำโรงงาน นวนคร)
- รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในส่วนไลน์การผลิต , Lab ฯลฯ - วิเคราะห์ / วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- รับผิดชอบตรวจนับสินค้า วัสดุ, อุปกรณ์ - ดูแลการเบิกจ่ายให้กับแผนกต่าง ๆ - บันทึกรับเข้า-จ่ายสินค้า, วัสดุอุปกรณ์ - จัดวัสดุ และอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ - จัดทำรายงานประจำเดื...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
1 อัตรา
Salary 20,000-23,000
19 Jun 19
15 . หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง มีความรู้ด้าน (GMP/HACCP) รับสมัครด่วน
-ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้าตามใบเบิก -ดูแลการเบิก จ่าย การคืนสินค้า และระบบการจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพจากส่วนที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวางแผนการ...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)
19 Jun 19
16 . หัวหน้าแผนก Graphic Design ออกแบบอาหารญี่ปุ่น (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล ทาง Line ,Facebook ฯลฯ 2.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ โปสเตอร์ Banner ใบปลิว อื่นๆ 3.มีความ...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
19 Jun 19
17 . ขับส่วนกลาง/ขับรถ 6 ล้อ ส่งของ(ประจำนวนคร)รับสมัครด่วน !
- ขับรถให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล - รู้เส้นทางภายในเขต กทม เป็นอย่างดี - ดูแลความเรียบร้อยของรถส่วนกลาง - สามารถทำงานนอกเวลา และวันหยุดได้ - มีใบขับขี่ ประเภท ท.2

บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด/บริษัท ดิอาร์ติแฟคท์ พอร์สเลนไทล์ จำกัด(สาขาเพชรบุรีตัดใหม่)
2 อัตรา
19 Jun 19
18 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 บาท
19 Jun 19
19 . Quality Assurance EngineerUrgently Required !
- Customer Quality Engineer. - Process Quality Improvement. - Supplier Quality Engineer.

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary N/A
19 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
- ประสานงานกับทีมแอดมินเพจ เพื่อความสมบูรณ์แบบของคลิปวีดีโอ - ออกแบบสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยใช้การทำคลิปการ์ตูน หรือ ถ่ายทำคลิปวีดีโอ อย่างใดอย่างหนึ่ง

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท
19 Jun 19
  1,608 Positions      
Sort By 
Disability Jobs