JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  44 Positions      
Sort By 
1 . Production Supervisor สนใจติดต่อ คุณปณวัฒน์ 089-815-7366
- มีหน้าที่คุมทีมแผนกสายการผลิต(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค) ประมาณ 25 คน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค , ทำเรื่องสงเครมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค เมื่อเกิดการ ชำรุด,เสียหาย หรือไม่ได้มาตรฐาน - ลงข้...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
ไม่จำกัด
Salary 30,000
27 Jun 19
2 . Factory Manager (Thermoforming Sheets Plastic Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.) Responsible for Managing Thermoforming Sheets, Thermoforming Foam, Plastic Cup Manufacturer 2.) มีความรู้และประสบการณ์ การฉีดพลาสติก PET , PLA เป็นอย่างดี 3.) ทำงาน 6 วัน วันจันทร์ - วันเสาร์...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา เท่านั้น
Salary 60,000 - 80,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ
27 Jun 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตทองแดง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -ควบคุมและดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามข้อกำหนด -ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ไปตามข้อกำหนด -ควบคุม ...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
4 . QA Manager (Urgently)
1. Managing & leading QA department 2. Managing supplier base, including monitor & report material problems to respective suppliers 3. Drive root cause, corrective action, and improvement programs f...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
Salary N/A
27 Jun 19
5 . Production Supervisor (New Graduated)
• Control was able to produce Product out a plan and troubleshooting problems as well as controllable employees abide by Regulation of operations (WI). • The report includes plans to produce problems...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
27 Jun 19
6 . วิศวกรผลิต
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงกระ...

บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
7 . Assistant QA Manager
- ตรวจสอบและควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน QA และ QC - ตรวจสอบบันทึก การติดตามการทำงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนำมาพิจารณา วางแผน และกำหนดกลยุทธ์เพื่อไม่ใ...

บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
8 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
- Control Manpower in Production Line - Control Production line - Improve productivity

Thai Nippon Food Co., Ltd.
Many Position
Salary Negotiable
27 Jun 19
9 . QC Supervisor Urgently Required !
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน - พัฒนาขั้นและปรับปรุงขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนความสะอาดและคุณภาพของพนักงานเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารและระบบคุณภาพ - ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา...

Thai Nippon Food Co., Ltd.
Salary Negotiable
27 Jun 19
10 . Production SupervisorUrgently Required !
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้บรรลุตามแผนการผลิตและส่งมอบ -สรุป Monthly report เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตและปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า -...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
Salary 23-26 K+ค่า level
27 Jun 19
11 . หัวหน้าแผนกผลิต (Leader)
- วางแผน ควบคุมการผลิต - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - รายงาน สรุปผลสถานะการผลิตร่วมกับผู้จัดการโรงงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการผลิตเพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้า - จัดเตรี...

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 Jun 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนผลิต(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธา)
1.วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิตร่วมกับหน่วยงานคุณภาพ 3.กำหนด ควบคุม Specและต้นทุน ของวัตถุดิบร่วมกับหน่วยงานคุณภาพ 4.วางแ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 Jun 19
13 . Production Supervisor (นิคมฯไฮเทค อยุธยา)Urgently Required !
- Supervise production to achieve production targets. - Supervise the production to quality. And reduce the work to the quality of the production. - Supervise the number of personnel in line with pr...

KCE Group Company Co., Ltd.
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary N/A
27 Jun 19
14 . Engineer (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)
- RFQ validation - Check the drawing and specifications of the customer according to the ability of the company. - Array size design to get the best material Utilization. - Other tasks assigned.

KCE Group Company Co., Ltd.
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
15 . Plastic Injection Assistant Manager - อยุธยา
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ (เสาร์ตามปฏิทินบริษัท) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการผลิต...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary 40,000 - 60,000 Baht
27 Jun 19
16 . PLATING LEADER
- ควบคุมการผลิตและกระบวนการชุบให้เป็นไปตามแผนการผลิต - แก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - วิเคราะห์เคมีในกระบวนการชุบเคลือบผิวงาน - วางแผนและควบคุมการใช้สารเคมีในกระบวนการชุบงาน -...

Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต (Production Control Asst.Dept.Manager)
1. บริหารจัดการระบบของแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ ควบคุมชิ้นส่วนและแผนกวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ปรับปรุงและพัฒนางา...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 Jun 19
18 . QA Supervisor
1. ควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป 2. ทวนสอบการบันทึกข้อมูล เอกสารระบบคุณภาพและการรายงานผล 3. จัดทำเอกสารระบบ GMP, HACCP, BRC

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
19 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor) *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
- ควบคุมการทำงานและบริหารงานภายในแผนกการผลิตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระบบตามนโยบายของบริษัท - วางแผนการทำงานให้เหมาะสม ทันต่อการส่งมอบ

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
20 . QA & QC/ISO system Supervisor
Responsibility: 1.Manage overall QA/QC activities,Report the performance of QA/QC activities ot Japaness management and Managing 2. Oversee new Model and process Dept.Plan,Organize and Improvedment...

SIAM MIYAMA ELECTRIC CO., LTD.
ตำแหน่งละ1 อัตรา
Salary N/A
26 Jun 19
  44 Positions      
Sort By 
Disability Jobs