JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  576 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารทีมขายประจำสาขาบางปะอิน วังน้อย นครหลวง อำเภอเมือง จ.อยุธยา
1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ 2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา 4...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
18 Sep 19
2 . วิศวกรเครื่องกล ประจำโรงงานอยุธยา
1.ดูแล ติดตามงานโครงการ และงานการบำรุงรักษาทางด้านเครื่องกล ตลอดจนงานระบบซ่อมบำรุงตลอดทั้งกระบวนการการผลิต 2.กำหนดแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของ เครื่องจักร และรายงานแผนการติดตามต่อผู้บังคับบัญชา 3....

BG Container Glass Public Company Limited
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary 22,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
3 . ช่างเทคนิค (นิคมโรจนะ 3 อยุธยา)
-ดำเนินการดูบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียหาย -วิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงกระบวนการผลิต -รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ -ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตร...

BG Container Glass Public Company Limited
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
5 Positions
Salary 11,500 ขึ้นไป +โอทีเเละสวัสดิการ
18 Sep 19
4 . พนักงานตรวจรับสินค้า (ประจำนิคมฯโรจนะ อยุธยา)
1.ดำเนินการตรวจรับสินค้า และรับวางบิลตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนด โดยตรวจสอบสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด 2.ดำเนินการตรวจรับวัตถุดิบ โดยชั่งน้ำหนัก ให้ครบถ้วนถูกต้อง ได้ตามมาตรฐาน คุณ...

BG Container Glass Public Company Limited
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
5 . พนักงานขับรถยก (Forklift) ประจำโรงงานอยุธยา
1.ขับรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า 2.จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้า

BG Container Glass Public Company Limited
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
4 อัตรา
Salary 352 บาท/วัน + สวัสดิการ
18 Sep 19
6 . Maintenance Engineer(อยุธยา,สมุทรปราการ,สระบุรี,ราชบุรี)
-สนับสนุนการบริหารงานและพัฒนางานฝ่ายวิศวกรรมเพื่อให้เครื่องจักรได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบพร้อมที่จะสามารถผลิตสินค้าได้เต็มประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามมาตรฐานและต้นทุนต่ำ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
7 . Finance and Planning Manager ประจำศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
- Prepare all financial analysis and report, P&L evaluating key business drivers to support management decision - Prepare on a timely basis the weekly, monthly, yearly financial reports and variance...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
18 Sep 19
8 . 3D CAD/CAM Operator
- ออกแบบทองแดง ทำทองแดง

บริษัท แอลคอม พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
9 . Technician Slipform (ช่างเทคนิคสลิปฟอร์ม)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานติดตั้ง และรื้อถอน Slipform - ควบคุมงาน Slipform ในระหว่างการก่อสร้าง

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 Sep 19
10 . Sales Staff (SDG-29328)
- Visit clients regularly and build up good relationship with existing clients ( Area: Ayutthaya 60 to 70 companies) - Negotiate price, amount and schedule in order to enhance sales amount - Hear c...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Salary 16,000–20,000THB
18 Sep 19
11 . Safety Supervisor and GA @ Bang pa-in (919143)
- Train and advise staff at all level to carry out potentially hazardous/dangerous work safety. - Issue annual plan or project on work safety for management approval. - Support job of HR Dept

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary 25,000 - 33,000
18 Sep 19
12 . Engineer @ Hi-Tech IE, Ayutthaya (719101)
- Support new model and others project of engineering department - Coordinate with others department

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary Negotiable
18 Sep 19
13 . Electrical Site Engineer (Railway Construction) [T01134]
- Supervises and coordinates activities of workers engaged in installing and repairing railroad E&M Equipment including BSS(Bulk Substation) and AT(Auto Transfermer), PDS, SIG, COM, AFC, DWE : Reads w...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
Salary 60,000THB (depend on experience)
18 Sep 19
14 . Inventory Staff ( Big C Wangnoi)รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก Principal Accountabilities 1. รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน 2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน...

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
18 Sep 19
15 . Maintanance Staff (Big C Wangnoi)
ความรับผิดชอบหลัก 1. รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน 2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ระบุในระเบียบวิธีการปฏิ...

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ปฏิบัติงานที่อยุธยา/บางปะอิน
- วางแผน ควบคุม ดูแลและกำกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายของโครงการและเป็นไปตามกฎหมาย - ติดตามตรวจสอบดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ - การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านสิ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
Salary ตามโตรงสร้างบริษัท
18 Sep 19
17 . Admin Site / ธุรการประจำ Site งานอยุธยา/บางปะอินรับสมัครด่วน !
- ดูแลจัดการเอกสารทั่วไปของโครงการ - บันทึกและสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน - ดูแลเอกสารค่าใช้จ่ายประจำโครงการ - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน - จัดทำรายงานการประชุม - อื่นๆ ตามได...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
18 Sep 19
18 . Design Engineer
1.ออกแบบและ Design Jig Fixture ด้วยโปรแกรม Solid Work ได้เป็นอย่างดี

PROGRESS TOOLING & ENGINEERING CO., LTD.
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
18 Sep 19
19 . Progress Engineer (Planning Control)Urgently Required !
1. วางแผนการผลิตสำหรับใช้งานภายในบริษัทฯ 2. วางแผนและติดตามงานการผลิตให้เป็นไปตามแผน 3. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการผลิต 4. ดูแลและพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการวางแผนการผลิ...

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
  576 Positions      
Sort By 
Disability Jobs