JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  669 Positions      
Sort By 

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
Salary N/A
22 May 18

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary N/A
22 May 18
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อภายในประเทศ

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary N/A
22 May 18
4 . PROGRAMMER, IT
IT ENGINEER 1. Implement IT infrasfructure to meet business requiment. 2. Analyze and troubleshoot network, system and security problem. 3. Improve network, system and security performancce

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
Salary N/A
22 May 18
5 . Production Manager
- Develop and Management Production Process.

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary ตามตกลง
22 May 18
6 . Costing Staff
งานด้านบัญชีต้นทุน

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary ตามตกลง
22 May 18
7 . พัฒนาธุรกิจ สาขาพระนครศรีอยุธยา (มีเงินเดือน+โบนัส)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
Salary มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
22 May 18
8 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่สิงบุรี ,สระบุรี , )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
22 May 18
9 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขา อยุธยา
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
22 May 18
10 . Sales Engineer / Technical Engineer (Supervisor)
-Follow and Maintain customer -Search for new customer -Forecasting and document control -Other

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
Rojana Industrial Park, Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary 25,000-35,000
22 May 18
11 . Jr.QA Staff
1.เก็บตัวอย่างงานจากฝ่ายผลิตสำหรับตรวจสอบทุกๆม้วนวัตถุดิบ 2.ล้างตัวอย่างงานสำหรับวัดข้อมูล สำหรับตรวจสอบ Contamination 3.ตรวจวัดผลิตภัณฑ์ตามแบบ Drawing กำหนด 4.จัดทำเอกสารข้อมูลที่ทำการวัดของ Dimen...

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
Rojana Industrial Park 2, Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary N/A
22 May 18
12 . Maintenance Supervisor
1. To give parting instructions for operation and to pass the Production plan to success. 2. Control the PM system to follow up the procedure and to submit the method for correct any probl...

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
Rojana Industrial Park, Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary N/A
22 May 18
13 . BOI STAFF
1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง,เจ้าหน้าที่ บี โอ ไอ ,ลูกค้าและเจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน 2. นำเข้าวัถุดิบและเครื่องจักร 3. ตัดบัญชีวัตถุดิบและเครื่องจักร

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
Rojana Industrial Park, Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
22 May 18
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (อ.พระนครศรีอยุธยา)
- ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานการประชุม, รายงานประจำเดือน - งานด้านเอกสาร เช่นพิมพ์จดหม...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 May 18
15 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - อ.พระนครศรีอยุธยา)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และติดตามการทำงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 May 18
16 . Engineer Auto Lathes (CNC)
1.Managing Production operation 2.Develop and enhancing the operation performance process 3.Solve the problems relation process abnormalities 4.Control and update production result compared to plan...

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Rojana Industrial Park 2, Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary Negotiable
22 May 18
17 . ช่างเทคนิค ดูแลงานและเครื่องจักร CNC
1. ดูแลงานและเครื่องจักรในการตัดกลึง อุปกรณ์ เครื่องมือในการตัดกลึง และออกแบบด้านการตัดกลึง 2. อ่านแบบ และสั่งการเครื่องจักร CNC ในการผลิต 3. เขียนโปรแกรมสั่งงานหน้าเครื่องจักร และแก้ปัญหาเครื่อง...

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Rojana Industrial Park, Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary Negotiable
22 May 18
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีUrgently Required !
1.จัดทำงบการเงิน , งบดุล , งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ , ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ บันทึกและรายงานการผลิต สนับสนุนการทำรายงานกา...

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Rojana Industrial Park, Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary Negotiable
22 May 18
19 . Operation Analyst
1.Gathers all necessary warehouse operation data and information. 2.Designs database system management. 3.Determines methodologies by which the data and information are analyzed. 4.Processes the da...

DHL Suppy Chain (Thailand) Co., Ltd.
Salary N/A
22 May 18
20 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (โรงงานบางปะอิน)
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์รับเข้ารวมถึงการตรวจ Shelf life ของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ทางเคมี - ตรวจสอบกระบวนการขนส่งและรถขนส่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป ตามมาตรฐาน GMP - ทวนสอบความสะอา...

Winner Group Enterprise Plc.
Bang Pa-In Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary 13,000
22 May 18
  669 Positions      
Sort By 
Disability Jobs