JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  664 Positions      
Sort By 
1 . QC Staff - ศูนย์กระจายสินค้าสาขาวังน้อย
- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ควบคุมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
17 Dec 18
2 . Lab Engineer (Plating) / Process Engineer (Plating) Urgently Required !
Lab Engineer (Plating): • Plating Chemical Control & Management system. • Production chemical daily analyze & solution. • Follow up the legal and control X-Ray machine.

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary Negotiate
17 Dec 18
3 . Marketing Staff
- Prepare all documents concern in Marketing Dept. - Prepare documents for quoaton to all customers. - Communication with customers requirement for document or any necessary. - Documents control fo...

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary N/A
17 Dec 18
4 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
- แปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทย / ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่บุคคล ดูแลงานด้านธุรการ(Administration and General Affairs) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ดูแลงานด้านฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
เจ้าหน้าที่บุคคล จ.อยุธยา 1 คน, จ.ระยอง 1 คน / เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 2 คน
Salary N/A
17 Dec 18
6 . Costing Staff
งานด้านบัญชีต้นทุน

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
7 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี - ติดต่อประสานงานกับทางกรมบังคับคดี และแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 10,000+ค่าคอมมิชชั่น
17 Dec 18
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาอยุธยา
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Dec 18

TASIN COMPANY LIMITED
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
10 . จัดซื้อ (ภาษาญี่ปุ่น N2) - ยินดีรับน้องจบใหม่
-ติดต่อ Supplier ทั้งทางอีเมลและทางโทรศัพท์ทั้งในและต่างประเทศ -ประสานกับคนญี่ปุ่นภายในองค์กร -อื่นๆ

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary (รวม) 30,000 บาท / เดือน
17 Dec 18
11 . Call Center(วังน้อย)
- รับโทรศัพท์ลูกค้า และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เจรจาต่อรอง/ประสานงานผ่านทางโทรศัพท์ - จัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ระบบ E-Commerce, Online - ขายสินค้าผ่านระบบทาง Channel online

Central Home Group
หลายอัตรา
Salary N/A
17 Dec 18
12 . RA Officer
-ติดตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ และทวนสอบความสอดคล้อง -จัดการเอกสารสำคัญ เอกสารขึ้นทะเบียน อย.,เอกสารสรรพสามิตร,ฮาลาล ฯลฯ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
17 Dec 18
13 . Analyst Chemical QA
-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีและกายภาพ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด -ทวนสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ -จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ ทดสอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary โครงสร้างเงินเดือนขององค์กร
17 Dec 18
14 . Engineer Maintenance (Instrument)
-กำกับดูแลกิจกรรมและวางแผนกิจกรรมในระบบสอบเทียบเครื่องมือวัด -จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารในระบบงานสอบเทียบเครื่องมือวัด -ตรวจสอบ กำหนด ทบทวนชนิดและปริมาณอะหลั่ยเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง -สนับสน...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
17 Dec 18
15 . Technician Maintenance Instrument
-ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผน -ดำเนินกิจกรรมอื่นๆในงานดูแลเครื่องมือวัดให้พร้อมใช้งาน -จัดทำ จัดเก็บข้อมูลและเอกสารระบบเครื่องมือสอบเทียบ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
17 Dec 18
16 . Supervisor Blow Molding
-ควบคุมการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดPET ให้ได้ขวดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมการซ่อมแก้ไขเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตขวดPET -วิเคราะห์ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและกำหนดแนวทางแก้ไข

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
17 Dec 18
17 . Supervisor R&D Packaging
-วางแผน ควบคุม กระบวนการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า -จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในการกำกับดูแล พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประเมินการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
17 Dec 18
18 . Executive Officer I&R
-ดำเนินประสานงาน ติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรม -วางแผน ค้นคว้า พัฒนา ปรับปรุงงานนวัตกรรมและวิจัย -ประกวดผลงาน ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร
17 Dec 18
19 . Asst.Manager Engineering
1. วางแผนการจัดการและควบคุมระบบงานสาธารณูปโภค ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีสาธารณูปโภคใช้งานอย่างต่อเนื่อง 2. วางแผนและติดตามการปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมระ...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Dec 18
20 . Technician Urgently Required !
-ควบคุมและปฏิบัติงาน ด้านเครื่องจักรในงานผลิต -ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดมาตรการเบื้องต้น -สนับสนุนงานซ่อมบำรุง(Overhaul)และงานด้านบำรุงรักษาด้วยตนเอง

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
  664 Positions      
Sort By 
Disability Jobs