JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  676 Positions      
Sort By 
1 . Sales Admin (ธุรการฝ่ายขาย)
-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายสินค้า -จัดตารางการทำงานของทีมช่าง -ประสานงานกับลูกค้า

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
2 . Sales Engineer
-ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ และรายเก่า -จัดทำใบเสนอราคา -แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
3 . ช่างเทคนิค
1.ให้บริการติดตั้งงานให้กับลูกค้า 2.ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่งานให้กับลูกค้า 3.เช็คเครื่องลูกค้าตามระยะที่กำหนด 4.ทำงานเป็นทีม 5.มีค่าเดินทางให้ กรณีเดินทางไปทำงานข้างนอก

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Salary ตามตกลง
22 May 19

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 ตำแหน่ง
22 May 19
5 . TMS Reporter ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.อยุธยา
- จัดทำสรุปและรายงานการส่งสินค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา - ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลการติดของระบบติดตามการเดินรถอัตโนมัติ - ตรวจสอบ และติดตามประสิทธิภาพการใช้งานรถบรรทุกแต่ละประเภท - ให้การช่...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
22 May 19
6 . Appointment Staff ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.อยุธยา
● จัดการนัดหมายประจำวัน ● ประสานงาน และสื่อสารข้อมูลระหว่างศูนย์กระจายสินค้าฯ กับคู่ค้า/สำนักงานใหญ่ ● รับเรื่อง และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสินค้าของคู่ค้า ● สนับสนุนด้านข้อมูลในการแก้ไข...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
22 May 19
7 . Customer Service Staff ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.อยุธยา
● ประสานงาน และสื่อสารข้อมูลระหว่างศูนย์กระจายสินค้าฯ กับสาขา/สำนักงานใหญ่ ● รับเรื่อง และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และการรับสินค้าของสาขา ● ติดต่อประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ● สน...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
22 May 19
8 . QC Staff
- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ควบคุมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
22 May 19
9 . ธุรการ-บัญชีทั่วไป วัสดุก่อสร้าง
- ลงบัญชี และทำเบิกตามรายการที่สั่งซื้อ - จัดทำเอกสารรายงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานด้านการขายกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ - ...

บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด
Salary แล้วแต่ตกลง
22 May 19
10 . Supervisor ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
→ ติดตาม, รายงาน, สั่งงานและตรวจสอบเครื่องจัก, ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุเบียร์เพื่อให้ได้คุณภาพ, ปริมาณและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานได้กำหนดไว้ → ควบคุมการ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
11 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบน้ำเสีย - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
→ ออกแบบงานการทดสอบเพื่อพัฒนาระบบบำบัดมลพิษและกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ → ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำเสีย, อากาศ, กากอุตสาหกรรมของโรงงานเบียร์ 3 โรงงาน → ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเกณฑ์มาตร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
12 . Supervisor ประเมินระบบน้ำดี - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ผู้ปฏิบัติงานการวิเคราะห์น้ำ เช่น ตรวจวัดน้ำบาดาล / ประปา / น้ำดื่ม และระบบน้ำสำหรับต้นกำลัง - ดำเนินการเข้าตรวจประเมินกระบวนการควบคุมการผลิตน้ำและผลิตภัณฑ์ Softdrink - ติดตาม, ตรวจสอบ และรายงานผล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
13 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ By Product - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ควบคุมการทดสอบคุณภาพทางด้าน By product ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Non-Alcohol ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - สรุปปัญหาคุณภาพจากผลการทดสอบด้าน By product เพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
14 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
- ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตโดยให้เครื่องจักรในสายการผลิตสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและปริมาณตามที่กำหนดไว้แต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และเครื่องจัก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
15 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรระบบความเย็น - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
- ปฏิบัติงานการควบคุมการเดินเครื่องระบบความเย็น - ตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานและสารเคมีประจำวันในระบบความเย็น - ทำรายงานเครื่องจักรในระบบความเย็นที่มีปัญหา - ดำเนินการประสานงานการตอบปัญหาที่เกิดขึ้น...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
16 . Supervisor ติดตั้งเครื่องจักรและท่อทาง – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีวิศวกรรมที่จะนำมาใช้งาน - รวบรวมและจัดทำข้อมูลตัวเลขการลงทุนและผลตอบแทนจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและค...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
17 . ประสานงานโครงการ(ประจำ จ.อยุธยา)รับสมัครด่วน !
- รับเรื่อง ความต้องการของลูกค้าในการต่อเติม ซ่อมบำรุงอาคารสินค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หลังจากมีการส่งมอบงานในเรื่องปัญหาทางเทคนิค - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
18 . Electrical Site Engineer (Railway Construction) [T01134]
- Supervises and coordinates activities of workers engaged in installing and repairing railroad E&M Equipment including BSS(Bulk Substation) and AT(Auto Transfermer), PDS, SIG, COM, AFC, DWE : Reads w...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
Salary 60,000THB (depend on experience)
22 May 19
19 . Technician Maintenance ช่างเทคนิคส่วนซ่อมบำรุง
-ปฏิบัติงานซ่อมแก้ไข บำรุงรักษาตามแผนและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้งานในกระบวนการผลิต -ทำงานบำรุงรักษานอกแผน(ซ่อมแก้ไข)เพื่อให้เครื่องจักรกลับมาผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
22 May 19
20 . พนักงานแผนกจัดส่ง(วุฒิ ปวส.)
1. รับเข้า จัดเก็บ และเบิกจ่าย ไม้พาเลท 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19
  676 Positions      
Sort By 
Disability Jobs