JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . Purchasing Officerรับสมัครด่วน !
1. จัดหา/จัดซื้อ สินคา บริการ 2. ติดตอผูขาย เจรจา ตอรอง เปรียบเทียบราคา 3. จัดทําเอกสารสั่งซื้อ 4. คอยเพิ่มจํานวนผูขายใน supplier list 5. ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงิน 6. การจัดเก็บเอกสา...

Chandara Resort & Spa
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
27 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำภูเก็ต)
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ รวมถึงการเจรจาต่อรอง เงื่อนไขการขาย - ทำการขอใบเสนอราคา เพื่อนำมาเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพ,ราคา,เวลาจัดส่งและการบริการหลังการขาย - วางแผนการสั่งซื้อให้ตรงกับความต้องการ และจ...

บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
3 . Purchasing (ปฏิบัติงานเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเภ็ต) รับสมัครด่วน !
- เจรจาต่อรองการซื้อขายให้เกิดประสิทธิภาพ - จัดหาSupplier รายใหม่ๆอยู่เสมอ - เปรียบเทียบราคาสินค้า เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด - จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตามความต้องการของบริษัท - ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Jun 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs