JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  143 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการกลุ่มสินค้า | Store Management Manager@Central Patong (Phuket)
- บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า - ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณสอดคล้องกับการขาย - ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายฯ ให้เกิดยอดขายสูงสุด - ควบคุมพนักงานให้บริการลูกค้าเกิดความพอใจ -...

Central Group Co., Ltd.
18 Sep 19
2 . Culture & Language Department Manager@Central Phuket
- จัดทำหลักสูตรการสอนและอบรมพนักงาน - วางแผนการสอนและติดตามผลลัพธ์ - จัดทำสื่อการสอนและกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเข้าใจได้ง่าย - ดำเนินการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ไม่ระบุ
18 Sep 19
3 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์) โซนภาคใต้
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
18 Sep 19
4 . พนักงานปฏิบัติการ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จ.ภูเก็ต
- แคชเชียร์ - บริการลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ตรวจรับสินค้า สาขาที่เปิดรับ - สาขากะรน - สาขาไสยวน - สาขาเจ้าฟ้า ซอย 14 - สาขาห้าแยกฉลอง - สาขากะตะ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
11 อัตรา
18 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สาขาถลาง, ภูเก็ต
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
18 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขา ภูเก็ต
1.นำเสนอความรู้สึกยินดีที่คุณมี ต่อผู้คน 2.ทำทุกอย่าง ดั่งท่านคือ เจ้าของสาขา 3.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 4.เวลางาน กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 ...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
18 Sep 19
7 . Sale Executive
- เสนอขายสินค้า - ทำใบเสนอราคา

บริษัท ไอส์แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
8 . โฟร์แมนงานโครงสร้าง/ สถาปัตย์
- ควบคุมงานก่อสร้าง(คุมคนงาน ผู้รับเหมาย่อย) -วางแผนการทำงาน-เตรียมงาน - ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป - มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป

บริษัท ซีวิล แอพพลาย จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000 - 30,000 บาท
18 Sep 19
9 . วิศวกรโยธา
1.ควบคุมงานก่อสร้าง 2.วางแผนงานก่อสร้าง 3.ถอดแบบทำ BOQ.,ทำรายการวัสดุเพื่อสั่งซื้อ 4.เคลียร์แบบ-ทำแบบก่อสร้าง

บริษัท ซีวิล แอพพลาย จำกัด
1 Position
Salary 18,000-30,000 บาท
18 Sep 19
10 . พนักงานขายบ้าน/คอนโด โซนภูเก็ต
- บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - พาลูกค้าเยี่ยมชม และเเนะนำโครงการ - บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย - ทำงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Sep 19
11 . ช่างซ่อมบำรุง (เชิงทะเล)
• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวnก๊อก...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000
18 Sep 19
12 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (เชิงทะเล)
• ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ตรวจสอบ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวก๊อกน...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
13 . Tenant Relations & Marketing Manager (เชิงทะเล)
• สำรวจพื้นที่ในสาขาว่ามีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใดบ้าง นอกเหนือจากพื้นที่ขายปกติที่สามารถก่อให้เกิดรายได้แก่สาขา • ตรวจสอบเอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
18 Sep 19
14 . Store Manager (ผู้จัดการศูนย์การค้า)
• การบริหารรายทั้งหมดของศูนย์การค้าฯ ได้แก่ รายได้จาการดำเนินงาน เช่น รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการ, รายได้ทางการเงิน, รายได้อื่นๆ, ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • การบริหารพื้นท...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสถานีภูเก็ตรับสมัครด่วน !
งานธุรการ - บริหารจัดการงานด้านอาคารสถานที่ รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด - บริหารจัดการและจัดทำ ด้านการรับส่งเอกสารได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา - อำ...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
1 Position
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขา ภูเก็ต
1.นำเสนอความรู้สึกยินดีที่คุณมี ต่อผู้คน 2.ทำทุกอย่าง ดั่งท่านคือ เจ้าของสาขา 3.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 4.เวลางาน กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 ...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 บาท
18 Sep 19
17 . พนักงานขาย (ภาคใต้)
1. เสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ในร้านค้าปลีกและ ร้านค้าส่ง รวมถึง ร้านสะดวกซื้อ, ร้านมินิมาร์ท, ร้านขายเครื่องสำอาง, ร้านขายอุปกรณ์เสริมความงาม และอื่น ๆ 2. เพิ่มการกระจายสินค้าในเขตรับผิดชอบให้คลอบคลุม...

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์เพื่อผู้แทนจำหน่ายยานยนต์ พื้นที่ภาคใต้ (ภูเก็ต)
- ตรวจสอบรถตามดีลเลอร์ โชว์รูมต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - จัดส่งและติด QR Code รถ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุงศรี ออโต้
1 Position
18 Sep 19
19 . Sales Executive (ภูเก็ต)
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ 3.เจาะกลุ่มลูกค้าไชต์งานต่างๆ โครงการก่อสร้าง และร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างขนาดเล็ก-ใหญ่ 4.ทำงาน(จันทร์-เสาร์)

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้รวม 25,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น(ต่างหาก)
18 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (สาขาย่อยภูเก็ต)
รับผิดชอบงานรับแจ้งอุบัติเหตุ,งานตรวจสอบอุบัติเหตุ,ควบคุมการซ่อมรถประกัน/คู่กรณี คุมราคา เจรจาประนีประนอมกับคู่กรณี,เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี,และงานตรวจสอบรายงานอุบัติเหตุ

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
  143 Positions      
Sort By 
Disability Jobs