JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  346 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน(เร่งรัดหนี้สิน)
1.ออกไปติดต่อลูกค้าหน้างาน เพื่อนัดชำระหนี้ และเก็บหนี้ที่ชำระ 2.ตัดยอด Pending ค้างชำระลูกค้าทุกวัน 3.เจรจาต่อรองให้ลูกค้าชำระหนี้ 4.จัดทำเช็คจ่ายและ ขึ้นเช็ครับ 5.จัดทำรายงานสถานะลูกหนี้

KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 8,000-15,000
16 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เข้าคลังแต่ละโรงงาน 2.เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายและต่อรอง 3.ออกใบสั่งซื้อ (PO)และรวบรวมใบส่งของจาก Suppier ให้บัญชี 4.ประสานงานกับธุรการสโตร์แต่ละโรงงาน 5.จัดทำรายงานต่...

KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
1 Position
Salary 8,000-15,000
16 Jul 19
3 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารต่างๆของทางแผนกบัญชี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ALL METAL PART INDUSTRY Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
304 Industrial Park Prachin Buri
Salary 50,000 Bath
16 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ปราจีนบุรี)
- ให้คำแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ของบัตรกดเงินสด A money แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหน้าสาขา - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบสมัคร, เอกสารสำคัญส่วนตัวของลูกค้า - ทำกิจกรรมทางการตลาด...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
16 Jul 19

Central Home Group
2 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
16 Jul 19
7 . Production Control Senior Staff
ติดต่อประสานงานกับกน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดทำสถิติข้อมูล รายงาน ด้านการผลิต ติดตามงาน Final product

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
16 Jul 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และจัดส่ง
-วางแผนงานระบบการจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป และระบบการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามโซนต่างๆในกรุงเทพและต่างจังหวัด -กำกับดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายทั้งหมด -ติดตามและดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าให้ถูกต...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary negotiation
16 Jul 19

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
10 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า ,ประปา 2. ซ่อมบำรุงงานทั่วไป 3. PM เครื่องจักรประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ 1. ค่าล่วงเวลาในการทำงาน 2. ค่าเดินทาง 3. ค่าเช่าห้อง 4...

บริษัท มหาโพธิ์สัมพันธ์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
11 . หัวหน้ากะรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบการผลิตของพนักงานให้ได้ตามแผนการผลิตประจำวัน 3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. จัดทำรายงานการผลิตประ...

บริษัท มหาโพธิ์สัมพันธ์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
12 . หัวหน้าลานอนุบาลกล้า (นาดี ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
ดูแลและบำรุงรักษาต้นกล้าในลานวางกล้าเพื่อให้ได้มาตรฐานและคัดกล้าส่งกล้าจำหน่าย รวมถึงการทำเบิกจ่ายค่าแรงให้แรงงานที่รับผิดชอบพร้อมทั้งวางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าให้ได้ตามเป้าหม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19
13 . Die Design รับสมัครด่วน !
- ออกแบบวางProcess งานเพื่อทำการเสนอราคา - ประเมินราคาแม่พิมพ์ - ออกแบบแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนางานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ (แม่พิมพ์และอุปกรณ์) - ออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ท...

ALL METAL PART INDUSTRY Co.,Ltd.
1 อัตรา ด่วน
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ QA
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนซึ่งรับเข้ามาจาก Supplier 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนสำเร็จเพื่อจัดเก็บเข้าสโตร์และส่งมอบให้ลูกค้า 3.ใช้เครื่องมือวัดได้และอ่าน Drawing ได้ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ALL METAL PART INDUSTRY Co.,Ltd.
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่สโตร์วัตถุดิบ
1. ตรวจเช็คสต็อกสินค้า 2. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

ALL METAL PART INDUSTRY Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนและเทคนิคในการผลิต - ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - กำหนดการผลิตชิ้นงานให้ได้ตามเป้าหมาย - ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ALL METAL PART INDUSTRY Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
17 . วิศวกรเครื่องมือวัด
- วิศวกรประจำแผนกห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศ - ดูแล-บำรุงรักษา เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
16 Jul 19
18 . หัวหน้าช่างไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค(ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
หัวหน้าช่างไฟฟ้า -ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานทั้งหมด -จัดทำแผนและเอกสารการทำงานที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมดูแลผู้ใต้ยังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามนโยบายและระเบียบการทำงานอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย ช่างไฟฟ้า-...

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
16 Jul 19
19 . ธุรการ
1.งานเอกสารและการประสานงานกับบุคลภายนอกและภายในบริษัท 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.อาร์.ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)
-จัดทำแผนงานความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ -ประเมินหาจุดเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข -อบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของความ...

บริษัท เอส.อาร์.ไทร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
  346 Positions      
Sort By 
Disability Jobs