JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  136 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จบ Food Science) ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18 ข้างม.หัวเฉียวรับสมัครด่วน !
1. จัดหาสินค้า เจราจา ต่อรอง Supplier เดิม - ใหม่ 2. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามใบขอเสนอซื้อ 3. ประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายใน 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลต่อหัวหน้างาน 5. ลงพื้นที่ ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
2 . หัวหน้า/ฝ่ายจัดซื้อ(วัสดุก่อสร้าง)
-ติดต่อเจราจาต่อรองกับร้านวัสดุต่างๆ -ติดตามวัสดุ เเละสินค้าเข้าหน้างานตามเวลาที่กำหนด -ออกใบสั่งซื้อ -สรรหา supplier ใหม่ๆ -เจรจาต่อรองราคา *** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
3 . หัวหน้างานธุรการสนับสนุนหน่วยงานย่อย
- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ จัดระบบงานต่างๆของ บริษัทย่อย และบ้านพักคนงาน - ฝึกอบรม/ให้คำปรึกษา/แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงงานภายในแผนก - วางแผนการดำเนินงานโครงการของแผนก และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อใ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Sep 19
4 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary N/A
18 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 18,000 +++ ( + สวัสดิการอื่นๆ)
18 Sep 19
7 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (Purchasing Manager)
1.Develop cost improvement programs and initiatives. 2.Negotiate with suppliers to ensure quality standards and reasonable price. 3.Manage team and drive engagement and performance management. 4.Pa...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ์NA
18 Sep 19
8 . Admin Assistant Manager (32K – 42K) (SDG-29332)
- In charge of controlling Health and safety management, working conditions - Updating new regulations to management and revise company regulations to be appropriate one - Providing legal advice as...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 32,000–42,000THB
18 Sep 19
9 . Office Manager (JP Speaking, Rayong) (50K – 80K) (SDG-25909)
・Have a meeting with Japanese MD to understand company strategy and make direction of each functions ・Manage and overview the progress of each tasks below. There is staff to take care below operation...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary 50,000–80,000THB
18 Sep 19
10 . Purchasing Manager @Pathumthani (919113)
- Responsible for sourcing and negotiating with suppliers to constantly strive - Responsible for the continuous development and improvement of procurement process - Develop cost reduction strategie...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary 50,000 - 60,000 THB
18 Sep 19
11 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ / Purchasing Department Managerรับสมัครด่วน !
ด้านการบริหารจัดการ 1.ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถลดต้นทุนขององค์กร และตรงตามระเบียบปฎิบัติของลูกค้าและบริษัท 2.ควบคุมการดำเนินงานและขั้นตอนในด้านการจัดหา เพื่อให้หน่...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
12 . Sourcing Manager (Consumer Electronics & Air Condition)[T01257]
- Responsible for the Import Direct Material and Control the delivery schedule according to Users & Master Plan Schedule (MPS) requirement and find sourcing vendor for good price and quality requireme...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 50,000THB -80,000 (Depend on experience)
18 Sep 19
13 . หัวหน้าธุรการโครงการ (ประจำ จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
-ควบคุม ดูแลภายในทีม -ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อสรุปงานและวิเคราะห์งาน -ติดตามงานให้เป็นไปตามข้อตกลงของธนาคาร -จัดทำรายงานรายวันและรายเดือน -สรรหาคนทดแทนคนลาออ...

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท
18 Sep 19
14 . Purchase MGR [New setup] (53339)
• Manage local MRO team and the daily purchasing activities including GA, IT, facility , construction, HR releated etc. to support the factory operation smoothly • Well calrify internal requirements,...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 60,000-80,000
18 Sep 19
15 . Admin ติดต่อประสานงาน *สัญญา 6 เดือน
1.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของแผนก เช่น ใบคำสั่งซื้อ(PR/P.O) เอกสารค่าใช้จ่ายของแผนก 2.ติดต่อประสานงานทั่วไป support ทีม Corporate service 3.จัดเก็บเอกสารและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 17,000 ไม่รวม OT.
18 Sep 19
16 . ผู้จัดการสาขา(ธุรกิจต่างประเทศ) ประจำสปป.ลาว
1. ดูแลด้านจัดไฟแนนซ์- ปล่อยกู้ 2. ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่ (กทม.) 3. ตรวจสอบสัญญาและเอกสารสินเชื่อ 4. สรุปรายงาน ข้อมูลสินเชือ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+เบี้ยเลี้ยง
18 Sep 19
17 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- สรรหา Supplier พร้อมทำการเปรียบเทียบราคา - ดูแลเอกสารใบสั่งซื้อพร้อมตรวจสอบใบสั่งซื้อให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ - ติดตามควบคุมการส่งมอบรับสินค้าจาก Supplier - ดูแลการบันทึกสินค้าประจำเดือน - ควบค...

Engineer Plastic Products Co., Ltd
1 Position
Salary ืืN/A
18 Sep 19
18 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. การหาผู้ขายใหม่ - หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย 2. การดำเนินการจัดซื้อ - ควบคุบ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย ทำสัญญาหรือข้อตกลงกั...

Smile Siam Printing Service Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
18 Sep 19
19 . PURCHASING SUPERVISOR
- Maintains and promotes sound relations with suppliers by taking ownership for all sourcing and material activities by developing procurement strategies, active management of performance, contract ne...

บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด (THAISUMMIT CABLE & PARTS CO.,LTD.)
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
20 . หัวหน้างานธุรการ
1)งานสำนักงาน เช่น สั้งซื้อเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินบริษัท งานจัดซื้อควบคุมดูแลสต็อกสำนักงานการเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน 2)ควบคุมดูแลตรวจสอบสรุป ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายด้า...

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
  136 Positions      
Sort By 
Disability Jobs