JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  389 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน/Coordinator
ประสานงานติดต่อลูกค้า และประสานงานติดต่อภายใน

Direct Asia (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 18
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ลงรายละเอียดสินค้าซื้อ-ขาย ในแต่ละวัน - จัดเก็บ/ทำเอกสารในส่วนของสต็อกสินค้า, ดูแลเรื่องสต็อกสินค้าของบริษัทฯทั้งหมด - วางแผน และติดตามเรื่องรายละเอียดของสินค้า - สรุปยอดสต็อกสินค้าซื้อ-ขาย ในแต่...

Hana Food Service Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000-20,000 บาท (ตามความสามารถ)
20 Jul 18
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น หน่วยงานรัฐ ห้างร้าน บริษัท ผู้ประกอบต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับโครงการ CSR ของบริษัท

บริษัท สตรอง ซิสเต็ม พลัส จำกัด
5 Position
Salary 15,000 Up
20 Jul 18
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ติดต่อประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้องและระหว่างโรงงานสาขา - จัดทำ ดูแลเอกสารเกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต - ทำงานธุรการอื่นๆทั่วไป เช่น นำส่งใบโอที, ใบลา เป็นต้น - จัดทำรายงาน - งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาม...

POSCO (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
5 . Service Co-ordinator (เครื่องมือวิทยาศาสตร์)
1.ประสานงานเอกสารด้านการขาย การซ่อมเครื่องมือ หรืองานอื่นๆกับทีม Service และลูกค้าได้เป็นอย่างดี 2.จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.รับโทรศัพท์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
20 Jul 18
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุง
-รับเรื่องแจ้งซ่อมผ่านโทรศัพท์ หรือ Email คำร้องจากลูกค้าผู้เช่าของโครงการ -คีย์ใบงานเเจ้งซ่อม พร้อมทั้งประสานงานแจ้งซ่อมกับแผนกซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุงรักษาอาการชำรุดแก่ผู้เช่าให้ทันท่วงที -ให...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
20 Jul 18
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- ประสานงานจัดส่งเอกสารต่างๆ ของสำนักงานหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเเต่ละ โครงการ/หน่วยงาน ดูแลและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและติ...

101 GLOBAL Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
8 . Data Analysis (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล)
• วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม บันทึกพร้อมวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล • จัดทำรายงานสรุปผล และนำเ...

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 18
9 . Operation Officer
- คุมการดำเนินงานของคนงานภายในโรงเรียน - ประสานงานในด้านการจัดซื้อ สต็อค ซ่อมบำรุง - ประสานงานกับแผนกต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 07.30-16.30 น.

IDEABOY Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป หรือตามความสามารถและประสบการณ์
20 Jul 18
10 . Admin staff
ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและภายในบริษัท

บริษัท มายฟูดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการก่อสร้าง (ใกล้ MRT สามย่าน)
1.พิมพ์เอกสารและจดหมายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้า-ออก และไฟล์งานให้เป็นระบบ 3.รับเอกสารและแยกส่งตามแผนกที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำใบคำขอสั่งซื้อส่งฝ่ายจัดซื้อ 5.จัดทำการเคลียร์เงินล่วง...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
12 . Project coordinatorรับสมัครด่วน !
- To be attached with Project Manager (if needed ) for visiting customer and / or meeting with customer. - To cooperate with Project Manager in accordance with daily/weekly/monthly/yearly activities ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Jul 18
13 . พนักงานธุรการ (เฉพาะผู้ทุพพลภาพ)
-ประสานงานทั่วไปในสำนักงาน -รับโทรศัพท์

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 18
14 . Administration
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมดของแผนก - จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ติดต่อประสานทั้งภายในและนอกองค์กร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary ตามโคร้างสร้างขององค์กร
20 Jul 18
15 . เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า
- ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์การค้า - ประสานงานการเข้าพื้นที่ของร้านค้าเช่า / การใช้พื้นทีจัดกิจกรรม - ดูแลและตรวจสอบ แม่บ้าน / คนสวน / รปภ. ให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานอีเว้นท์
-ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า -ประสานงานลูกค้า -ดูแลเรื่องการออกบู๊ธกิจกรรมต่างๆ

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
17 . Sales Coordinator
- ประสานงานการขายกับทีมเซลล์ - ประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ - ดูแลจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขายกับลูกค้า - ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อ...

HOBS HOUSE OF BEERS
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 18
18 . ธุรการประสานงาน
- จัดทำสรุปรายงานการประชุมและรายงานสรุปยอดขาย - บันทึกข้อมูลลงระบบ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ - บันทึกเบิกจ่ายรายการสินค้าต่าง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ริชเชส ออฟ พาราไดส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำโครงการ-สัญญาจ้าง)
- รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานในฝ่าย - จัดทำรายงาน และหรือจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ประสานงาน รับ-ส่ง...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 18
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ประสานงานขาย - จัดทำและควบคุมเอกสารงานขาย

Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 18
  389 Positions      
Sort By 
Disability Jobs