JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,710 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิคด้านการรักษาความปลอดภัย
1.ดูแลความสงบเรียบร้อยของสภาพการทำงานภายในบริษัท รายงานความผิดปกติต่อหัวหน้างานและประสานงานในการแก้ไขปัญหา 2.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 3.ตรวจสอบการติดตั้ง การย้ายตำแหน่งและตรวจสอบ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jan 19
2 . จัดซื้อ
1. ค้นหา คัดกรอง เปรียบเทียบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง 2. ประสานงานจัดซื้อ จัดจ้าง 3. จัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคา Supplier 4. จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบเพื่ออนุมัติ 5. ติดตามการสั่งซื้อสินค้าให้ทันต...

Micro Biotec Co., Ltd.
1 Position
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
16 Jan 19
3 . เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. คีย์ข้อมูล 2. ประสานงานในโรงงาน เช่น ฝ่ายผลิต 3. งานวิจัยนอกสถานที่ / wear test ,การเก็บข้อมูล,การทำแบบสำรวจ (บางครั้ง) 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
16 Jan 19
4 . ธุรการบ้านเช่ารับสมัครด่วน !
- คีย์เอกสาร , จัดเก็บข้อมูล - ประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - ดูแลความเรียบร้อยของอพาร์ทเม้นท์ , บ้านเช่า - ทำบัญชีค่าใช้จ่ายอพาร์ทเม้นท์ , บ้านเช่า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jan 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ซื้อพลอย)
1.ติดต่อผู้ขาย เปรียบเทียบ ต่อรองราคา และวันที่ส่งมอบ ส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 2.ติดตามสินค้าจากผู้ขาย เพื่อให้ได้สินค้าตามที่กำหนด 3.รับ - ส่ง PO ทาง Fax. หรือ E-Mail พร้อมทั้งติดตามการ Fax.กลั...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jan 19
6 . พนักงานสแกนเอกสาร (พื้นที่ชิดลม)
- สแกนเอกสาร - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
15 Position
Salary 9,750
16 Jan 19
7 . ธุรการ
งานที่รับผิดชอบ: 1.คีย์ข้อมูล ธุรการทั่วไป 2.จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายน 3.Support งานทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
1 Position
Salary 9,750 - 13,000 ตามวุฒิการศึกษา
16 Jan 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดทำใบสั่งซื้อนำเสนออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป - ควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบสั่งซื้อ - ต้องสืบราคาใหม่ต่อรองและคัดเลือกทุกครั้งก่อนนำเสนอใบสั่งซื้อเพื่อเซ็นอนุมัติ - ติดตามการนำเข้าของวัต...

บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jan 19
9 . พนักงานคีย์ข้อมูล/ธุรการ (ประจำธนาคารตึกเคทาวเวอร์)
1.คีย์ข้อมูล Data Entry 2.ประสานงาน 3.ตรวจสอบเอกสาร 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถาม Line@ : @onestopservice

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
30 Position
Salary 12,500
16 Jan 19
10 . พนักงานคีย์ข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล (พื้นที่พระราม9)
- คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสาร เป็นต้น - ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ - ติดต่อประสานงานลูกค้า - รับผิดชอบงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
10 Position
Salary ตามวุฒิการศึกษา 9,750 - 12,500 บาท
16 Jan 19
11 . Admin Officer - เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน-จัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานภายในบริษัท สนับสนุนและจัดเตรียมเอกสารที่ได้รับมอบหมาย - ค้นหาผู้ขาย/ผู้ผลิต สืบราคา เปรียบเทียบราคา และต่อรองราคาสินค้า -ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ทันเวลาที่กำหนด - รับผิด...

บริษัท ซิมเมจ โมชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Jan 19
12 . เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์ - ทำหน้าที่รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ - ต้อนรับและให้ข้อมูลผู้มาติดต่อกับทางบริษัทฯ - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและสรุปรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ - ดูแลความเรียบร้อยห้องประ...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
16 Jan 19
13 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ(ประจำนครปฐม)
***ปฎิบัติหน้าที่ประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม**** 1.วางแผนการดำเนินการสั่งซื้อสินค้า 2.ค้นหาSupplier รายใหม่ๆ 3.เปรียบเทียบราคาสินค้าจาก Supplier เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูก 4.ตรวจติดตามสิ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jan 19
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา (จ.กำแพงเพชร)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • ดูแลงานด้านเอกสารในส่วนของสาขา และส่วนสำนักงานใหญ่ • บันทึกข้อมูลลงในระบบของบริษัทฯ และรา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 Position
16 Jan 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • ดูแลขั้นตอนระบบการจัดซื้อ (Purchasing / Procurement) ของบริษัทฯ • จัดหา vendor สินค้า และ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 Position
16 Jan 19
16 . (เฉพาะคนพิการ) เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
• จัดทำเอกสารภายในหน่วยงาน • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 Position
16 Jan 19
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบครอบ 2. จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร 3. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นตัวแทนติ...

Cre-Ful Company Limited
1 อัตรา
16 Jan 19
18 . เจ้าหน้าที่เลขานุการและประสานงานฝ่ายออกแบบรับสมัครด่วน !
- ประสานงานต่างๆ ของฝ่ายออกแบบ - รวมรวมเอกสารฝ่ายออกแบบเพื่อนำเสนอผู้จัดการฝ่าย ผอ.ฝ่าย ฯ - ติอต่อนัดหมาย Supplier - สรุปวาระการประชุม และติดตามงานภายในฝ่าย - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
16 Jan 19
19 . เลขานุการและประสานงานฝ่ายบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
- ติดตามงาน ดูแลเอกสารเข้า - ออก - ตรวจสอบงาน DC- ISO และ KPI - ดูแลประสานงานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบัญชีการเงิน - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
16 Jan 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. ดูวิเคราะห์การขาย เพื่อให้ทราบปริมาณการขายของสินค้าแต่ละตัวสินค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 2. คำนวณ Safety Stock 3. เมื่อทราบจุดที่ควรสั่งซื้อของสินค้าแล้ว จึงทำการสำรวจราคาจากผู้...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา (ด่วน!!)
16 Jan 19
  2,710 Positions      
Sort By 
Disability Jobs