JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,479 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนและจัดส่ง / ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิศวกรรม
*** ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิศวกรรม - รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสาร / รับใบแจ้งซ่อม / เปิดใบขอซื้อ ( MR ) - รับผิดชอบเรื่องการประสานงานซ่อมให้กับทุกหน่วยงานตามใบร้องขอ - รับผิดชอบเรื่องการประส...

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา / 1 อัตรา
Salary 12,000 - 18,000 บาท
20 Jul 18
2 . ธุรการทั่วไป
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ จันทร์-เสาร์(วันเสาร์เฉพาะช่วงเช้า)

THE KIBAN (THAILAND) CO., LTD.
1 Position
Salary 15,000
20 Jul 18
3 . พนักงานธุรการประสานงานขาย
- รับใบขอราคาและสอบถามข้อมูลที่ขอราคากับลูกค้าทางโทรศัพท์/อีเมล - คำนวณราคาขายเพื่อจัดทำใบเสนอราคาให้กับพนักงานขาย (เซล) - ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าทางอีเมลล์/โทรสาร - รับใบสั่งซื้อและจัดทำใบสั่งผลิตส...

บริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
20 Jul 18
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. รับออเดอร์จาก Sales เพื่อทำการเปิดบิลขาย 2. ประสานงานกับฝ่ายจัดส่งในการจัดส่งสินค้า 3. จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
20 Jul 18
5 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. ดูวิเคราะห์การขาย เพื่อให้ทราบปริมาณการขายของสินค้าแต่ละตัวสินค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 2. คำนวณ Safety Stock 3. เมื่อทราบจุดที่ควรสั่งซื้อของสินค้าแล้ว จึงทำการสำรวจราคาจากผู้...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
20 Jul 18
6 . Procurement Staff
•ติดต่อประสานงาน/คัดเลือก / ประเมิน / เจรจาต่อรอง กับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้สอดคล้องตามที่บริษัท ฯ ต้องการ •จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู...

บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary ์N/A
20 Jul 18
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- ควบคุม/ตรวจสอบ/กำกับดูแลเกี่ยวกับกระบวนการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระบบ ERP และ Excel - ควบคุม/ตรวจสอบ/กำกับดูแลติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อในกรณีติดตามผู้แทนขายในการจัดส่งสินค้าใ...

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
8 . AdministratorUrgently Required !
Job Description - Make Invoice for local - Separate Invoice for keep in file - Make Billing Note - Comparing the Invoice summary with sale record book to matching - Posting Sale Book from Pink In...

บริษัท โรฮ่า ไดเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด
Bang Phli Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary Negotiable
20 Jul 18
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้องานบรรจุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง - สรรหาผู้ขายรายใหม่

บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 18
10 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
- ควบคุมบริหารงานด้านจัดซื้อวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์, Spare part - ควบคุมด้านต้นทุนสินค้า คุณภาพ การส่งมอบของvendor - ควบคุมการเลือกและประเมินผู้ส่งมอบเพื่อให้ได้ผู้ส่งมอบที่มีคุณภาพ - บริหารงานจัดซื้อ...

บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 18
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเอกสารสรุปงาน - ทำจัดเอกสารควบคุมภายในบริษัท

บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 18
12 . พนักงาน Data Entry
-คีย์ข้อมูลการทำงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายผลิตในระบบ SAP (ข้อมูลดิบจากฝ่ายผลิต) -ประสานงาน ติดตามงานระหว่างหน่วยงาน -จัดทำรายงาน อัพเดทข้อมูลในระบบ -ทำงานวัน จ-ส เวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
Salary 10,000 บาทขึ้นไป (หรือตามประสบการณ์)
20 Jul 18
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.อนุมัติ PR. ในระบบ 2.ดำเนินการสรรหา Supplier และเปรียบเทียบราคา 4.ติดต่อสั่งซื้อ และต่อรองราคา 5.ออกใบ PO. สั่งซื้อ 6.จัดลำดับเอกสาร เกี่ยวกับบิลซื้อสินค้าแล้วส่งเคลียร์บิลกับฝ่ายบัญชี 7.บั...

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
20 Jul 18
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สัญญาจ้าง) - (PAT Bangna)
ตำแหน่ง: ประสานงานขาย (สัญญาจ้าง) ระดับ: เจ้าหน้าที่ สถานที่ทำาน: ถนนบางนา-ตราด กม.17 ลักษณะงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่การรับออเดอร์จากโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือทีมงานขาย รวมถึงการรับวางบิ...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
20 Jul 18
15 . Marketing Administrator Staff - (PAT Bangna)
Position: Marketing Administrator Level: Staff 1 Position Work Location: Bangna-Trad km.17 Job description: - Contact and negotiable with Bank for the most reasonable hire purchase rate for p...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
20 Jul 18
16 . General Affair Supervisor (PESESTH) - Bangbor Samutprakarn
Handing general affair jobs and daily support and solving for staffs working smoothly. To support all related employee and report as requirement. Coordination and arrangement of company ...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
20 Jul 18
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดูแลงานเอกสาร งานธุรการทั่วไป ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

Loxley Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jul 18
18 . Data Analysis (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล)
• วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม บันทึกพร้อมวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล • จัดทำรายงานสรุปผล และนำเ...

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 18
19 . Sales Assistant & Purchase
- จัดหา/จัดซื้อ สินค้า - ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรองเปรียบเทียบราคา - จัดทำเอกสารสั่งซื้อ (PO.) - จัดทำใบเสนอราคา (Quatation)ให้ลูกค้า - คอยเพิ่มจำนวนผู้ขายใน Supplier list - ตกลงเงื่อนไขการชำระเง...

บริษัท ทีเอ็นเค โฮคูริคุ เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 15,000
20 Jul 18
20 . Operation Officer
- คุมการดำเนินงานของคนงานภายในโรงเรียน - ประสานงานในด้านการจัดซื้อ สต็อค ซ่อมบำรุง - ประสานงานกับแผนกต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 07.30-16.30 น.

IDEABOY Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป หรือตามความสามารถและประสบการณ์
20 Jul 18
  2,479 Positions      
Sort By 
Disability Jobs