JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  11 Positions      
Sort By 
1 . **ด่วน** Administration Clerk (Logistic) ประจำระนองรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง : Administration Clerk สัญญาจ้าง 3 ปี • Local Procurements. • MML Invoicing. • Daily timesheets/worksheets. • Coordinating personnel transport arrangements (meet and greet, flights, airp...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary 30,000-50,000
19 Aug 19
2 . Customs Clerk (Logistic) ประจำระนองรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง : Customs Clerk สัญญาจ้าง 3 ปี • Ensure compliance of custom formalities including vendors’ items. • Check and confirm final destination to Bonded or Free-zone yard or non-bonded yard. • ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 30,000
19 Aug 19
3 . Operation Support (ประจำสาขาระนอง)
1. เปิดเอกสาร PR ทั่วไป ที่สามารถชาร์ตลูกค้าได้ และเป็นต้นทุนของบริษัท 2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 3. ประกอบชุดเอกสาร PR เพื่อส่งขออนุมัติกับทางผู้ใหญ่ที่อำนาจในการเซ็นต์ 4. จัดทำรายงานส่งจัด...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Aug 19
4 . Safety Officer (ประจำสาขาระนอง)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารการขายของลูกค้าที่รับผิดชอบ 2.ควบคุมสต็อกสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3.ควบคุมตรวจเช็คการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและถูกต้องตามสุขลักษณะ 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกั...

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000
19 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ จ.ระนอง)รับสมัครด่วน !
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 Position
19 Aug 19
7 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาระนอง
- รับผิดชอบการบริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมสาขาและพัฒนาทีมขายสาขา - วางแผนในการหาช่องทางด้านการตลาด ขยายเพิ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความเสี่ยงในการอนุม...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ (เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+ค่า Incentive)
16 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.หน้าที่ความปลอดภัย 12 ข้อ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Aug 19
9 . พนักงานบัญชี
-รับผิดชอบดูแลจัดทำบัญชี และการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน -จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลระบ...

บริษัท วิคตอเรียคลิฟฟ์ ทราเวล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Aug 19
10 . ไกด์ทะเล
1. ทำงานที่จังหวัดระนอง 2. พาลูกค้าไปดำน้ำ ดูปะการัง เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า / เกาะหัวใจมรกต 3. คอยดูแลลูกค้าบนเรือ ให้คำแนะนำต่างๆ 4. คอยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า 5. บริษัทฯ มีที่พัก + อาหาร ให้อยู่ แ...

บริษัท วิคตอเรียคลิฟฟ์ ทราเวล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + เงินพิเศษ
13 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. ดูแลงานด้านการตลาด และงานขาย 2. ดูแล Facebook Fanpage และ Line@

บริษัท วิคตอเรียคลิฟฟ์ ทราเวล จำกัด
1 อัตรา
Salary 14,000 บาท ขึ้นไป
13 Aug 19
  11 Positions      
Sort By 
Disability Jobs