JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  129 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกร (ประกันคุณภาพ) ประจำโรงงานราชบุรี
1. วางแผนและทบทวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขวดแก้วในกรณีที่มีปัญหาข้อร้องเรียน 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียน 3. ประสานงานและติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

BG Container Glass Public Company Limited
Ratchaburi Industrial Ratchaburi
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
b>เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจสอบคุณภาพ • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
18 Sep 19
3 . พนักงานขาย/Sales(ภาคอีสาน,ภาคใต้)
ดูแลทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทฯเอกชนต่างๆ โดยทำหน้าที่ติดต่อหาลูกค้า รับคำสั่งซื้อ ทบทวนข้อตกลง รวมถึงการประกวดราคา สอบราคา และตกลงราคา ตลอดจนถึงการติดตามการส...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
18 Sep 19
4 . พนักงานขับรถบรรทุกรับสมัครด่วน !
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
30 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
18 Sep 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีประสิท...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
18 Sep 19
6 . พนักงานขายบัตรเครดิต Krungsri First Choice ประจำสาขา Powerbuy-Robinson จ.ราชบุรีรับสมัครด่วน !
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกค้าโดยรับผิดชอบเป้าหมายการขายบัตรเครดิต (ผ่านการอนุมัติ) 25-30 ราย / เดือน 2.ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุ...

Krungsri Consumer
2 อัตรา
Salary 13,000-15,000 ขึ้นไป+ค่าCommission สูง(ตามความสามารถ)
18 Sep 19
7 . ช่างซ่อมบำรุง เบิกไพร
- ดูแล บำรุง รักษา ซ่อม เครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี - วางแผน การทำงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
8 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
1. ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง 2. ออกแบบและซ่อมบำรุงติดตั้งระบบแสงสว่าง 3. จัดหาอะไหล่และเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้า 4. งานตรวจสอบระบบ Control 5. ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลัง 6. งานอื่น ตามผู้บังคั...

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาราชบุรีรับสมัครด่วน !
1. แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและ ระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ (มีจัดอบรมให้) 2. จัดกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่ 3. ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในสาขา 4. งานการจัดการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อ/จัดหาสินค้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในองค์กร 2.ตรวจรับของและติดต่อผู้ขาย เพื่อเคลนสินค้า และนัดหมายวิธีการชำระเงิน 3.ติดต่อประสานงานกับ Suppile...

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ขาย,ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,ขยายฐานลูกค้า, รับผิดชอบเป้ายอดขาย,ทำรายงานยอดขาย,ติดต่อประสานงานกับหน่วยภายใน

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
12 . พนักงานประเมินราคา ประจำ จ.ราชบุรีรับสมัครด่วน !
- ออกสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี - จัดทำเล่มรายงาน

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ราชบุรี)
- ตรวจรับเข้า-จ่ายออกสินค้า - จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ - ติดต่อประสานงานลูกค้า พนักงานจัดส่ง คลังสินค้าและหน่วยงานอื่นๆ - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน
18 Sep 19
14 . พนักงานขับรถยนต์ส่งพัสดุ (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา - จัดเส้นทางการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+โอที+ค่าโทรศัพท์+เบี้ยขยัน+Incentive
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า ประจำจังหวัด ราชบุรี
1.ควบคุมการจัดส่งพัสดุให้ถูกต้อง และตรงเวลา 2.ตรวจสอบกระบวนการทำงานให้ถูกต้อง 3.แยกกลุ่มพัสดุตามเส้นทางที่กำหนด มอบหมายงานให้พนักงานส่งพัสดุ 4.ช่วยเหลือพนักงานส่งพัสดุแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ค้นหาแนวทา...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
16 . พนักงานส่งพัสดุ/คลังสินค้า ประจำจังหวัด ราชบุรี
พนักงานส่งพัสดุ หลายอัตรา - ขับรถรับ-ส่งพัสดุภายในเขตรับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้าปลายทางเพื่อนัดหมาย - จัดเก็บค่าบริการปลายทาง เจ้าหน้าที่คัดแยกพัสดุ หลายอัตรา - คัดแยกพัสดุตามพื้นที่การจัดส่ง ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
17 . หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมงานซ่อมบำรุง งานซ่อมแซมของหน่วยงานให้ได้ตามแผน - ตรวจสอบและนำเสนอปริมาณ Safety Stock ของอะไหล่ - ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และนำเสนอแนวทางการแก้ไข - จัดทำและ...

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000
18 Sep 19
18 . Planning Staff / Supervisorรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิตวัตถุดิบ ประสานงานเรื่องบรรจุภัณฑ์ 2.วางแผนการผลิตเมื่อได้รับ ออเดอร์จากฝ่ายขายในประเทศ และต่างประเทศ 3.ดูแลการทำงานของพนักงานในทีม 4.ประสานงานฝ่ายผลิต และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5.ง...

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง,ตามประสบการณ์
18 Sep 19
19 . R&D Assistance Supervisor (Ratchaburi)รับสมัครด่วน !
1.New Product development. 2.propose samples for customer analysis. 3.Provide to technical data sheet cost,process,formula, product specification. 4.Cooperate with other technologists. 5.Analysis ...

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง,ตามประสบการณ์
18 Sep 19

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง, ตามประสบการณ์
18 Sep 19
  129 Positions      
Sort By 
Disability Jobs