JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  144 Positions      
Sort By 
1 . R&D รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2.ทดลองวัตถุดิบใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวบรวมข้อมุลวิเคราะห์ปัญหา เกี่ยวกับกระป๋อง และฝา

TRITACT COMPANY LIMITED
หลายอัตรา
Salary ตามที่ตกลง
27 Jun 19
2 . ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน
1.ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุม ในการซ่อมเครื่องจักร และพร้อมลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การซ่อมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำรายงานตรวจเช็คเครื่องจักร การซ่อมแซ...

TRITACT COMPANY LIMITED
Ratchaburi Industrial Ratchaburi
หลายอัตรา
Salary ตามที่ตกลง
27 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
b>เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจสอบคุณภาพ • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
26 Jun 19
4 . พนักงานขาย/Sales(ภาคอีสาน,ภาคใต้)
ดูแลทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทฯเอกชนต่างๆ โดยทำหน้าที่ติดต่อหาลูกค้า รับคำสั่งซื้อ ทบทวนข้อตกลง รวมถึงการประกวดราคา สอบราคา และตกลงราคา ตลอดจนถึงการติดตามการส...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
26 Jun 19
5 . พนักงานขับรถบรรทุกรับสมัครด่วน !
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
30 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
26 Jun 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีประสิท...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
26 Jun 19
7 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดเส้นทางการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการนัดหมายรับสินค้า

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือนตามโครงสร้าง+ค่าโทรศัพท์+โอที+เบี้ยขยัน
26 Jun 19
8 . ผูัจัดการ/หัวหน้าแผนกบริหารห้องอาหาร
-บริหารและควบคุมการทำงาน ในส่วนงานบริการห้องอาหาร

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาราชบุรี
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
26 Jun 19
10 . Packaging Supervisor/Officer หัวหน้า/เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์-ราชบุรี,สมุทรปราการ
1.ดูแลงานต่างๆ ของ Packageing Center 2.อนุมัติ PO 3.ติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาของแผนก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 Jun 19
11 . Production Officer/Supervisor (ประจำราชบุรี/เวียดนาม)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - บันทึกการซ่อมบำรุงต่างๆในประวัติการซ่อมเครื่องจักร - ติดตั้งและพัฒนาเครื่องจักร,เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ - จัดซื้อ,จัดห...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Ratchaburi Industrial Ratchaburi
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาราชบุรี
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
26 Jun 19
14 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำราชบุรี รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงาน 2. ดูแลงานขยายต่อเติมก่อสร้างและซ่อมแซม 3. จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลตามงานที่ซ่อมเสร็จ 4. จัดทำเอกสาร PM และเครื่องมือ

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000
26 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
1. ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ 2. ดูแล การเข้า-ออก ของพนักงานและยานพาหนะ 3. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ

บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
4 อัตรา
Salary 10,500 บาท + ค่ากะ + ค่าเสี่ยงภัย
26 Jun 19
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการธุรกิจ (จ.ราชบุรี)
- บริการงานด้านสินเชื่อ งานทะเบียน พรบ.รถยนต์ รวมถึงสัญญาเช่าซื้อและใบชำระเงินค่างวด - ดูแลรับผิดชอบงาน Operation ศูนย์บริการธุรกิจทุกด้าน - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
26 Jun 19
17 . รองหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- งานพัฒนา/ปรับปรุง (Develop) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้าน AD & FD ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ผลิตภัณฑ์เดิม - ดูแลและรวบรวมข้อมูลกฎหมายต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งติดต...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
26 Jun 19
18 . Production Supervisor (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ - สั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและควบคุมดูแลสต็อคและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ, เป็นระเบียบ, สะอาด และพร้อมใช้งานได้เสมอ - ควบคุมดูแ...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
26 Jun 19
19 . จัดซื้อต่างประเทศ (สาขากรุงเทพมหานคร)
-ควบคุมดูแลการหาแหล่งผลิตและผู้ขายรายใหม่จากต่างประเทศ -ควบคุมดูแลการติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองสินค้าจากต่างประเทศ -ควบคุมดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเท...

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 Jun 19
20 . นักวิทยาศาสตร์(จุลชีวะ, เคมี, เทคโนโลยีอาหาร,สอบเทียบ,เครื่องสำอาง)
- นักวิทยาศาสตร์ จุลชีวะ ทำหน้าที่ ทดสอบหาปริมาณสารด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา(Microbiological assay) - นักวิทยาศาสตร์ เคมี ทำหน้าที่ ทดสอบผลิตภัณฑ์(วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) -...

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 Jun 19
  144 Positions      
Sort By 
Disability Jobs