JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  139 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพศชาย/หญิง ประจำสาขาปากท่อ จ.ราชบุรี
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+Incentive+โบนัส+อื่น ๆ
18 Jan 18
2 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม/เพศชาย ประจำสาขานครสวรรค์ ด่วนรับสมัครด่วน !
ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย แนะนำ, ทวงถาม, ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าติดตาม+ค่ายึด+ โบนัส + อื่นๆ
18 Jan 18
3 . Draftsman พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า (สยามคราฟ บ้านโป่ง)
งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุม โรงงานกระดาษ (วังศาลา-กาญจนบุรี/บ้านโป่ง-ราชบุรี) (สัญญาจ้าง 2 ปี) หน้าที่รับผิดชอบ 1.อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุม *โปรดระบุเง...

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 Positions
18 Jan 18
5 . HRD Manager
- Create, improve and implement compensation and benefit strategies to support our business objectives whilst ensuring compliance with tax and legal regulations within the region. - Monitor externa...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 Positions
Salary ตามตกลง
18 Jan 18

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
5 Positions
18 Jan 18
7 . ผู้จัดการคลังสินค้า
วางแผน,ควบคุม,ประสานงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานผลสรุปประจำวัน,ประจำเดือน พร้อมชี้แงแนวทางการ...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
18 Jan 18
8 . หัวหน้าหน่วยห้องแช่แข็ง
วางแผน,ควบคุม,ประสานงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานผลสรุปประจำวัน,ประจำเดือน พร้อมชี้แงแนวทางการ...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
18 Jan 18
9 . หัวหน้าหน่วยแช่แข็งเครื่องในสุกร
วางแผน,ควบคุม,ประสานงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานผลสรุปประจำวัน,ประจำเดือน พร้อมชี้แงแนวทางการ...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
18 Jan 18
10 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
วางแผน,ควบคุม,ประสานงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานผลสรุปประจำวัน,ประจำเดือน พร้อมชี้แงแนวทางการ...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
18 Jan 18
11 . พนักงานขาย
มีประสบการณ์ในด้านการขาย และมีความเข้าใจในชิ้นส่วนสุกร

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
18 Jan 18
12 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จอมบึง)
- โทรติดตามลูกค้าหลังการบริการ และ หลังการขาย - ติดตามความพึงพอใจลูกค้า+รับเคสลูกค้าร้องเรียน

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
3 อัตรา
Salary 9,150-9,500 บาท
18 Jan 18
13 . Purchasing Officer
- Issue P/O and forecast to supplier. - Checking delivery of actual item, processing in voice and relate document. - Adjust and arrange proper delivery form supplier. - Evaluate supplier. - Reques...

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary n/a
18 Jan 18
14 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาราชบุรี
มีหน้าทีรับผิดชอบในการวางแผน, จัดการ ควบคุม จัดทำกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับสาขารวมถึงพนักงานที่ทำงานในสาขา เพื่อส่งเสริมการขาย โดยให้เน้นที่การเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับสาขา รายละเอียดหน้าที่ที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jan 18
15 . Depot Supervisor ( ราชบุรี)
- Ensure adherence to the operational workflows and standard operating procedures (SOPs) defined for Depot operations - Monitor the daily in scan and out scan of shipments - Check pre-alerts to ...

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
1.ดูแล พนักงานขับรถ วางแผนการส่งของในแต่ละวัน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแล ความสะอาดเรียบร้อยของหอพักพนักงาน,โรงอาหาร,การจัดการด้านสุขาภิบาล ความสะอาดบริเวณโรงงาน 3.ดูแล และบริหารจัด...

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
17 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
1.กำหนดแผนการผลิตร่วมกับผู้จัดการแผนก 2.จัดสรรกำลังคน วัตถุดิบ จัดการผลิตให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนงาน 3.ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับหลัก HACCP และ GMP 4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี...

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง,ตามประสบการณ์
18 Jan 18
18 . นักวิทยาศาสตร์(สิ่งแวดล้อม)รับสมัครด่วน !
ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบ 14001 งานด้านระบบบริหารคุณภาพ และระบบ 50001

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 Jan 18
19 . จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
หาแหล่งผลิตและผู้ขายรายใหม่จากต่างประเทศ ติดต่อประสานงานการเจรจาต่อรองสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมถึงการคืนสินค้าให้ผู้ขายต่างประเทศ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 Jan 18
20 . เภสัชกรRA,QA,R&D,ผจก.ประกันคุณภาพ
RA ปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา QA ปฏิบัติงานปรกันคุณภาพยา R&D ติดต่อประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย และงานด้าน รีเสิช

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 Jan 18
  139 Positions      
Sort By 
Disability Jobs