JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  33 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
1. งานออกแบบเครื่องจักรและประกอบพร้อมติดตั้ง 2. งาน Service and Maintenance เครื่องจักร 3. งาน Motion controller and PLC Programmer 4. Wiring Controller and PLC Programming (Mitsubishi, Omron and ...

Tmotion Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
17 Sep 19
2 . Electrical Instrumentation Engineer (30K – 40K) (SDG-29352)
・Coordinate and strongly negotiate with sub contractor and developer regarding any process of plant project ・Researches, develops, designs, and tests instrumentation and controls components, equipme...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000–40,000THB
17 Sep 19

Sanko Gosei Technology (Thailand) Ltd.
1 Position
17 Sep 19
4 . Engineer / Equipment & Tool
Job Description 1. Management to automation project team 2.Design and make to automation machine and following KPI. of plans. 3. Fix and repair any problems of all machine on production line . ...

Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 Position
Salary ์NA
17 Sep 19
5 . Electrical Engineer / วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและในไลน์การผลิต - ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - วิเคราะห์หาสาเหตุและค้าหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่เกิด...

Qapstone Consulting Group
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary 30,000 - 50,000 THB
17 Sep 19
6 . Electrical & Instrument Engineer
1. Perform preventive maintenance of electrical and instrument. 2. Co-ordinate with vendors, supplier and contractor in maintenance work. 3.Supervise daily activities of electrical and instrument wo...

Thai Polyacetal Co., Ltd. / Thai Polycarbonate Co., Ltd.
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 Position
Salary Company's Structure
17 Sep 19
7 . Service Engineer (เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สาขาระยอง)
•ให้บริการลูกค้าในการติดตั้งเครื่องมือ และบำรุงรักษาเครื่องมือตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย •สอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องมือให้กับลูกค้า •เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆให้กับลูกค้า •งานอื่นๆที่ได...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
17 Sep 19
8 . Inspection Engineer
-ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17020 -ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพความร้อน -จัดทำและตรวจสอบใบรายงานผลการตรวจ -ดำเนินงานส่งสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจภาพความร้อน -ดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้...

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-18,000
17 Sep 19
9 . PROCESS ENGINEER
1.To process assurance, Fabrication of equipment 2.To make jig machine performance and creating a work instruction 3.To solving problem and taking the corrective action 4.Technical support to manuf...

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 Position
17 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรระบบอัตโนมัติรับสมัครด่วน !
1.ทำการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ (กระบวนการวางแผน เขียนแบบ จัดทำเอง ว่าจ้าง ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับ) 2.ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเครื่องจักรเกรด A สอบเทียบความละเอียด การตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรขั้น...

MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
3 Positions
Salary Company Structure
17 Sep 19
11 . วิศวกรเขียนแบบไฟฟ้า
- เขียนวงจรไฟฟ้าและออกแบบวงจรไฟฟ้าระบบงานเครน - ติดต่อประสานงานจัดซื้อสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานเครน

บริษัท สยามคิโต้ จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
17 Sep 19
12 . Electrical Engineer
- Responsible for the overall repair, replacement, maintenance and development of production control systems. - Interface with the PLC programming (both software and hardware) to ensure continuous sy...

Thai Summit Shape Corp Co.,Ltd.
WHA Eastern Seaboard Industrial 1 Rayong
1 Position
Salary N/A
17 Sep 19
13 . Electrical Engineer / วิศวกรไฟฟ้า // ESIE, Rayong #3405
Report to Operation Manager (Thai) -Responsible for operation the electron beam (E-Beam) accelerator system -Other assigned by Manager วันและเวลาทำงาน: -ช่วงทดลองงาน 3 เดือน เข้างานปกติ จันทร์-...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary THB 18,000 - 22,000
17 Sep 19
14 . Service Engineer (20,000-25,000) ปฎิบัติงาน ระยอง ที่พักฟรี ด่วนรับสมัครด่วน !
ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ ระยอง และจังหวัดใกล้เคียง **พนักงานต้องเข้ารับ การฝึกอบรม และร่วมworkshop ที่ สำนักงานใหญ่ ในโรงงาน ที่ นิคมเวลโกรล์ ฉะเชิงเทราเป็นเวลา ...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
1 Position
Salary 20,000-25,000 บาท+คอมมิชชั่น+ค่าเดินทาง+เบี้ยเลี้ยง
17 Sep 19
15 . Instrument Engineer
- Responsible for design - Repair - Modify - Calibrate - Install machines and tooling to meet production process requirement

ZHONGCE RUBBER (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
17 Sep 19
16 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.วางแผนและหาแนวทางป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงผิดปกติทั้งโรงงาน 2.ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าทั้งโรงงาน 3.ให้ความช่วยเหลือการดำเนินโครงการลดต้นทุนพลังงาน 4.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 Positions
Salary Company Structure
17 Sep 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 Sep 19
18 . ELECTRICAL ENGINEER – HIGH VOLTAGE EQUIPMENT (Ref: 333)
Responsibilities: • Reporting directly to the Operation Manager with responsibility for ensuring inspections, testing and adjusting of all required electronic instrument hardware & software is condu...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary B/18,000 - 30,000/Monthly
16 Sep 19
19 . ELECTRICAL DESIGN ENGINEER – CNC MACHINE / PLC SIEMENS S7 (Ref: 333)
NEW ARE GRAD WELCOME Responsibilities: • The candidate will participate in a team and design engineering part of the electrical and some mechanical design requirements. • Reviews engineering dra...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary B/30,000 – 35,000/monthly
16 Sep 19
20 . Calibrate Engineerรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด วางแผน แก้ไข กำหนด แนวทางการดูแลจัดการ

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
  33 Positions      
Sort By 
Disability Jobs