JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  24 Positions      
Sort By 
1 . Stamping Die Design
1.ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 2.วางแผนการทำงาน, จัดทำแบบการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 3.ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 4.สามารถใช้โปรแกรม CAD ได้ดี 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
2 . Mold Design Engineer (Production of Industrial Parts) T01352
- Design 2D and 3D documents according to drawing and customer preparation. - Create various drawing - Create BOM sheet - Create Mold Modify data as specified by the customer. - Editing mold desig...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000THB to 50,000THB (Depend on experience)
17 Sep 19
3 . R & D Supervisor (Manufacturer of Diapers) [T02229]
- Control working plan,and training subordinate in order to skill up for speed up - Summary and analysis for oversea of product development and just for next action - Competitor analysis and market...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000THB to 35,000THB (Depend on Experience)
17 Sep 19
4 . Piping Engineer (Engineering Company)[T01212]
- Prepare 3D layout for piping route, equipment and structure - Prepare 2D drawings for GA drawing, isometric drawing, P&ID, Pipe support Detail etc. - Prepare Piping BOQ - Prepare Piping Component...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 to 35,000 THB (depend on experience and skills)
17 Sep 19
5 . Mechanical Engineer (Engineering Company) [T01211]
- Prepare drawing and data & specification sheet - Prepare schedule, coordinate the assigned engineering projects - Knowledge of AutoCAD 2D, (3D are preferable)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 to 35,000 THB (depend on experience and skills)
17 Sep 19
6 . Mechanical Engineer (Maintenance) (32K – 47K) (SDG-36834)
・Ensuring reliability and integrity of Equipment through equipment condition ・Evaluation to diagnose the problem before failure ・Conduct various programs to improve plant reliability ・Failure ana...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 32,000–47,000THB
17 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณท์
- ดำเนินการจัดทำและเขียนแบบ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนย่อยของยานยนต์ - ทดสอบควาามสามารถของชิ้นส่วนที่ออกแบบและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ - จัดทำ DFMEA or DRBFM - ทีม APQP - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

M&T Allied Technologies Co.,Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
8 . Junior Mechanic Design Engineer
รับผิดชอบงานออกแบบ Pressure Vessels, Heat Exchangers, กำหนดและประเมินผลสเปคของ Static Equipment และ Rotating Machine รวมทั้งออกแบบอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับถัง (Tank Accessories) เพื่อให้ได้คุณ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
17 Sep 19
9 . Field Engineer
•Provide Bidding & Proposal. •Manpower planning •Activate mobilization and demobilization plan and detail site set up. •Established progress reporting formant jointly with project manager/ project ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
10 positions
17 Sep 19
10 . วิศวกรเครื่องกล
หน้าที่ตรวจสอบและทดสอบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
11 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- ดูแลงานที่เกี่ยวกับงานเครื่องจักรโรงงาน 1. บำรุงรักษาอุปกรณ์, เครื่องจักรและงานระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน 2. วางแผนการซ่อมบำรุง หรือการทำ PM เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิด Break...

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - G Steel Public Limited Company
2 อัตรา
17 Sep 19
12 . Product Development Engineer (พิจารณาเพศชายเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและกำหนด SPEC งาน - ติดตามกระบวนการผลิต - ตรวจรับและควบคุมแม่พิมพ์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
13 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรยานยนต์ (ประจำสำนักงานระยอง)Urgently Required !
1. วิเคราะห์ และวางแผนงานซ่อมบำรุง ( PM ) - วิเคราะห์ความต้องการในการซ่อมบำรุงตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - กำหนดแผนงานการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง - มอบหมายงานให้กับพนักงานธุรการเพื่อนัดหมายกำหนดการซ่อมบำ...

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA Co., Ltd.
1 อัตรา
17 Sep 19
14 . NDT Operator
- ตรวจสอบโลหะ ตรวจสอบแนวรอยเชื่อม ด้วยวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพ (NON DESTRUCTIVE TESTING)

IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
15 . ENGINEER TPM (สาขาระยอง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.งานด้านการผลิต -ปรับปรุงกระบวนการ การผลิตให้มีประสิทธิภาพ -ศึกษาเวลาและวิธีการทำงาน เพื่อปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานการทำงาน -ติดตามผลผลิตของLine ในส่วนของC/T,SPH,STD T...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท(ประสบการณ์)
16 Sep 19
16 . วิศวกร
1. ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา 2. วางแผนงาน กำลังคน เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำงานซ่อมบำรุง 3. ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน 4. จัดทำรายงานการทำงาน. 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

JS TECH CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
Salary 18,000-30,000++
16 Sep 19
17 . Mechanical Engineer
1.วางแผน ควบคุมงานก่อสร้างระบบงานเครื่องกลให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 2.ควบคุมต้นทุน งบประมาณ การจัดซื้อ ขอบเขตในงานแต่ละโครงการ 3.เข้าร่วมประชุม และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.ติดต่อประสานงานกับผู้รับ...

CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
18 . Mechanical Engineer Urgently Required !
1. To improve reliability of the ageing mechanical equipment in a plant that handles various hazardous chemicals and is corrosive in nature is difficult 2. To perform maintenance activities in a cont...

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. (Chlor-Alkali Division)
13 Sep 19
19 . Automation & Robotics Engineer
ออกแบบ พัฒนาและเสนอสิ่งที่เป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยีเพื่อกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจตามทิศทางและนโยบายขององค์กร สำรวจและสร้างโอกาสสำหรับความก้าวหน้าโดยการใช้กลไกระบบอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์

Innovation Group
Rojana Industrial Park Rayong (Ban Khai) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
11 Sep 19
20 . Machinery Purchasing Officer (Rayong)
จัดซื้อชิ้นส่วนเครื่องจักร, อะไหล่เครื่องจักร ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ วัตถุดิบแม่พิมพ์ Automation Part และ Robotic Part * เลือกสถานที่สัมภาษณ์ได้ทั้งระยอง และ กทม

Innovation Group
Rojana Industrial Park Rayong (Ban Khai) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 Sep 19
  24 Positions      
Sort By 
Disability Jobs