JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  50 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ ( ระยอง )รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - จัดทำและจัดเก็บข้อมูลในการส่งสินค้า - สรุปข้อมูลงานเสียประจำเดือนรวมถึงข้อมูลด้านคุณภาพ - จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล ภายในแผนกควบคุมคุณภาพ - ตรวจสอบงานภายในไลน์ผลิต - งานที่ได้ร...

บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
2 . พนักงานตรวจคุณภาพสินค้า (ทำงานระยอง)(SGS-HR)
- ตรวจสอบสายมาตรวัต จดบันทึก - มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพ - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
18 Aug 19
3 . QMR (Quality Management Respresentative)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเอกสารและข้อมูลในระบบคุณภาพ และระบบอื่นๆตามนโยบายของบริษัท -ควบคุมคุณภาพ Quality Control ทั้งระบบให้ได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการหรือตามที่กำหนด -กำกับและติดตามการทำงานภายในบริษัทให้สอดคล้องตา...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Aug 19
4 . QC Supervisor
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมการดูแลรักษาเครื่องมือวัดที่ใช้งาน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำห...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
18 Aug 19
5 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการรวบรวม/จัดเก็บเอกสารความต้องการและข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า 2.รับปัญหาและคำร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อประสานงานในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 Aug 19
6 . Inspector/ผู้ตรวจสอบ (ระยอง)
1.ตรวจสอบและทดสอบโดยวิธีการไม่ทำลายสภาพของอุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดันต่างๆ 2.ตัดสินใจผลการตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานฯ(Code & Standards)ที่กำหนด 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 15,000-18,000 บาท
17 Aug 19
7 . QA Leader
1. สื่อสารไปยัง SQE หรือผู้ขายเมื่อต้องการให้ดำเนินการมาตรการเร่งด่วนและการแก้ไขหลังเกิดปัญหาคุณภาพ 2. ทำการสื่อสารปัญหาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและทำแผนตอบโต้เมื่อได้รับข้อมูลปัญหาคุณภาพจากลูกค้า 3....

Thai Summit Shape Corp Co.,Ltd.
1 Position
17 Aug 19
8 . QA Laboratory(HPLC)
1.ควบคุม - ดูแล และรับผิดชอบ การใช้งานเครื่องมือ HPLC 2.จัดทำ / หาวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ HPLC

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับเข้าคลังสินค้่า เช่น เนื้อสัตว์ 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า 3.งานด้านอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการตรวจสอบงานติดตั้ง Insulation / Painting / Fireproofing ให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้งร่วมกับ Supervisor และ Foreman เพื่อเตรียมความพร้อมของงานที่ดูแล สำหรับการส่งงานในขั้น...

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Aug 19
11 . QA Engineer
1. Handing on customer requirement (PPAP) customer claim and complaint. 2. Take action and answer. Countermeasure report to customer. 3. Responsible process and product audit, customer audit, CB au...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
17 Aug 19
12 . QA Enginering
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า 2.ตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
13 . Civil Inspector
1.Check the products produced in the manufacturing process. 2.Surveillance and monitoring of the production process to be effective. 3.Record the inspection results in the inspection into the produc...

CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
14 . Quality LeaderUrgently Required !
•Control and follow up all Quality Incoming (Door panel), In-process and Final Inspections of Interior and Doors assembly according to work instructions, procedures and standards to ensure quality of ...

DTS Draexlmaier Automotive Systems ( Thailand ) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
10 Positions
16 Aug 19
15 . Quality SpecialistUrgently Required !
- FMEA process - PQM (process quality management) - All relate IATF standard - VDA - General issue of Quality

DTS Draexlmaier Automotive Systems ( Thailand ) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 Position
16 Aug 19
16 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้รับจากผู้ขาย/ลูกค้า 2.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี 3.ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมาย และวิธีการที่กำหนด 4.รั...

บริษัท ไท่ฮั้ว นิว เอ็นเนอร์ยี(ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
Salary N/P
16 Aug 19
17 . Quality Engineer
Works with production management, engineering and customers to resolve non-conformance issues. Tracks and analyzes root causes, develops corrective action plans and monitors efficacy of such. Reviews ...

Flexitallic Sealing Technology Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary N/A
16 Aug 19
18 . QC Technical
1.ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เข้ามาในแต่ละวัน 2.จัดเตรียมรายงานการตรวจสอบคุณภาพและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจเช็คและตรวจสอบเครื่องจักรที่มีการผลิตแล้ว 4.สือสารประเด็นการตรวจสอบคุณภาพให้ทั้งภ...

benpac packaging ltd.
3 Position
Salary 15,000-25,000
16 Aug 19
19 . พนักงาน QCรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานประจำวัน -มอบหมาย สั่งการ สอนงาน แนะนำการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
20 . QC Inspectorรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าของสถานประกอบการ โดยตรวจสินค้าทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดโดยลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือต่อลูกค้าทั้งในประเ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
16 Aug 19
  50 Positions      
Sort By 
Disability Jobs