JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  27 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบเพื่อให้ทันต่อการใช้งาน 2.เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 3.ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.สรรหา...

บริษัท เจพีเจ อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 19
2 . Purchasing Engineer
1.Selecting supplier for new project and control development schedule from suppliers to ensure with customer timing. 2.Control VA/VE activity and corporate with supplier and internal to support cost ...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
20 Apr 19
3 . Purchasing Engineer
• Negotiate and managing supplier performance in terms of quality, cost, delivery, and responsiveness and launch improvement programs where required • Analyze all suppliers in order to select the m...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
20 Apr 19
4 . Purchasing Staff
1.ทำการจัดหาและจัดซื้อ สินค้า บริการ ให้กับบริษัทฯ 2.ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคา 3.คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 4.จัดทำเอกสารสั่งซื้อ 5.การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในกรณีสินค้าไม่ได้ตาม...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 Positions
20 Apr 19
5 . Purchase Material staff
1.ดูแลงานจัดซื้อภายในและภายนอกประเทศ 2.การขายวัตถุดิบภายในประเทศ(Material & Scrap) 3.การจัดการการเก็บวัตถุดิบในWarehouse (FIFO) 4.การทำเอกสารจัดซื้อทั้งหมด เช่น Invoice, Credit Note, Bill Other 5...

บริษัท ที.โอ.ไทย จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Apr 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Officer)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขาย เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข พร้อมศึกษาให้เข้าใจเพื่อประสานกับผู้ขอซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ งานจ้างซ่อม จัดจ้า...

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
20 Apr 19
7 . Planning Officerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชองการดาวน์โหลดออเดอร์และFORECAST ของลูกค้าและคีย์เข้าระบบ ERP负责将导入客户订单和FORECAST导入ERP系统 2. จัดทำแผนการผลิต负责制定生产计划 根 3. วัดการผลิตให้สอดคล้องกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์คงคลัง รวมถึงต้องตอบสนอ...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Apr 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อและประสานงานกับsupplier และอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Apr 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Officer)
- ดูแลและติดต่อประสานงานเรื่องการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์ใบเสนอราคาจาก Supplier - จัดทำใบ PR/PO - ติดตามสินค้า และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง - จัดซื้อเครื่องมือ อะไหล่ และอุ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
10 . Purchasing (Long Term. Contract) Urgently Required !
• Manage and control purchasing data record. • Print related document and attach with PR, check details on PR, request price from suppliers. • Check price list under agreement/contract. • Convert P...

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
WHA Rayong Industrial Land Rayong
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท
19 Apr 19
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และประสานงาน
-จัดทำรายการสั่งซื้อสินค้า -ประเมินรายการสินค้าคงเหลือ ให้พอขายตามระยะเวลาที่กำหนด -วิเคราะห์รายการสั่งซื้อ จำนวน ระยะเวลา และราคา -ติดต่อผู้ขาย ตรวจสอบราคา ประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบความคุ้มค่า ทำร...

บริษัท เจตพรอพเพอร์ตี้ พรอสเพอร์ ระยอง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
12 . Staff Purchase (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)
- รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้า/บริการจากเอกสารใบขอซื้อ (PR) - ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า/บริกา...

TUNTEX TEXTILE ( THAILAND ) Co., Ltd.
3 Positions
Salary N/A
19 Apr 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อ 1.1 จัดซื้อสารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับกระบวนการผลิต 1.2 เจรจาต่อรองกับ Supplier เรื่องราคา เงื่อนไขการสั่งซื้อ 1.3 ส่งคำสั่งซื้อสินค้าให้ Vendor ผ่านระบบ VMI 1.4 ส่ง Forecast ให้ ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ตรวจใบขอซื้อ(PR)และเอกสารแนบ ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด 2.แสวงหาใบเสนอราคา 3 ราย จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร 3.วิเคราะห์และเปรียบเทียบใบเสนอราคา ดูแลจัดก...

บริษัท เอชอาร์ไอ เอนเทค จำกัด
1 อัตรา
19 Apr 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล 2. การทำเอกสารจัดซื้อ lnvoice , credit note 3. ติดต่อประสานงาน supplier 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Apr 19
16 . Procurement Manager
-Establish /Implement purchasing policies,procedures and best practices -Monitor on going compliance with purchasing policies and procedures -identify and source new suppliers and vendors -manage v...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Apr 19
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- งานจัดซื้อ จัดจ้างทั้งระบบ คัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรอง การส่งมอบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ - จัดทำเอกสารงานจัดซื้อจัดหาตามกระบวนการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,LTD
WHA Eastern Seaboard Industrial 1 Rayong
1คน
Salary ตามตกลง
18 Apr 19
18 . Purchasing Officer
•Ensuring continuous & timely availability of production and/or administration related materials, goods & services with a specific focus on the purchase of raw materials. •Contributing to maintaining...

Sakura Tech (Thailand) Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary Negotiable
18 Apr 19
19 . Purchasing Officer
- รับผิดชอบงานในแผนกจัดซื้อ ตามขอบเขตงานและตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิล จิน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และตามประสบการณ์
18 Apr 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-งานด้านจัดซื้อจัดหาสินค้าเพื่อใช้ในการผลิต -งานด้านวางแผนการผลิต -งานด้านดูแลคลังสินค้า การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า -งานด้าน BOI

Global Eco-can Stock (Thailand) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary N/A
18 Apr 19
  27 Positions      
Sort By 
Disability Jobs