JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  28 Positions      
Sort By 
1 . Logistics officer
-Receiving of Raw material and keep stock every day. -Receiving of Finished goods and keep stock every day. -Issuing of Raw material to production as per production requested. -Delivery of Finish g...

Ajanta Packaging (Thailand) Limited
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
21 Feb 19
2 . หัวหน้าแผนกบรรจุหีบห่อ
- ทบทวนวางแผนการบรรจุ พร้อมทั้งติดตามแผนให้ได้ตามที่วางไว้ และเมื่อมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไข ปัญหา เพื่อให้บรรลุตามแผน - วางแผน และทำการฝึกอบรมพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมดูแล ...

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
21 Feb 19
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอะไหล่รถยนต์ (ประจำนิคมอมตะซิตี้ ระยอง)
1.ตรวจรับสินค้าอะไหล่รถยนต์ 2.ตรวจจ่ายอะไหล่ออกเพื่อนส่งให้ลูกค้า 3.ตรวจดูแลสต็อกสินค้าในคลังสินค้า 4.ตรวจการขนส่งสินค้าภายในคลังสินค้า

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
หลายอัตรา
21 Feb 19
4 . พนักงานคลังสินค้า / Warehouse Operator TICON Eastern Seaboard Rayong 1 (B),
1.ดำเนินการปฏิบัติงานตามวิธีปฎิบัติงานคลังสินค้า -ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้า รับสินค้า จากตู้บรรจุสินค้า -ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้า รับสินค้าชนิดไม่เต็มตู้บรรจุสินค้าทางเรือและทางอากาศ -ตรวจสอบความเ...

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์ / Automotive Checker (ประจำนิคม Amata city rayong )
• ตรวจสอบรถยนต์ก่อนนำรถขึ้นบรรทุก • ตรวจสอบรถยนต์ก่อนส่งให้ PDI • ตรวจสอบรถยนต์ ณ จุดรับรถ ก่อนขับเข้าสู่โซนจอดรถ • ตรวจสอบแบตเตอรี่ • ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ • ตรวจสอบยางรถยนต์ และแรงดันสูงสุด ...

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
6 . PC Staff (Logistic)
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน 1.ควบคุมการรับ-การเบิก-การจัดส่ง วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้ได้ตามเป้าหมาย และตรงเวลา 100% 2.ควบคุมคลังสินค้าให้สอดคล้องกับระบบ FIFO หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดข...

บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
21 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า (Warehouse Operation)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาและการจ่ายสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 2. บันทึกการรับเข้า-จ่ายออกของสต๊อกให้ถูกต้อง 3. วางแผนการจัดส่ง การจัดเตรียมสินค้าและดำเนินการจัดส...

บริษัท เอเซีย สตีล ทรานสปอร์ท (1999) จำกัด
15 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Feb 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
9 . Move-in Leader *พิจารณาเพศชายเท่านั้น
- ควบคุมและดูแลงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ - วางแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้บรรลุตามเป้าหมาย - งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
10 . สโตร์
1.งานธุรการ/เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับการทำสต๊อก 2.จัดเก็บบันทึก วัสดุ เครื่องมือ วัตถุดิบให้ตรงกับยอดการเบิก-จ่าย(เป็นปัจจุบัน) 3.ตรวจรับสินค้าตามรายการและนำเก็บเข้าสโตร์ 4.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการ...

บริษัท เอ ทีม เมนเทนแนนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 Feb 19
11 . พนักงานขับรถเฮียบ
1.ขนส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ให้กับลูกค้า 2.งานอื่นๆที่มอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Feb 19
12 . สโตร์ / store
- รับสินค้า ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ spec ที่สั่งซื้อและตรงตามใบ PO - แยกใบกำกับภาษีกับสำเนาและแนบใบ PO เพื่อนำส่งทางบัญชี - ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุและอุปกรณืให้ตรงกับใบ PO - ตรวจเช็ควัสดุที่เบิกใช้...

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Feb 19
13 . พนักงานผู้ช่วยบริหารคลังสินค้า
1.ควบคุมและบริหารการจัดการคลังสินค้า 2.บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า 3.ช่วยดูแลควบคุมงานคลังสินค้าในการรับสินค้า จัดเก็บ และจ่ายออก 4.ตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้า และตรวจสอบสินค้าตามใบสั่งซื้อ 5.งา...

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Feb 19
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำนิคมอมตะซิตี้ จ.ระยองรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้าและฝ่ายจัดส่ง - ดูแลและจัดเก็บข้อมูลการทำงานเข้าในระบบ - จัดเตรียมเอกสารการสั่งสินค้าและจัดแจงให้ส่วนงานแพ็คสินค้าและจัดส่งสินค้า - ควบคุม ดูแล การ...

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Feb 19
15 . พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ / ผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ / พนักงานเช็คสินค้า
- จัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งและความต้องการของลูกค้า - แพ็คสินค้าสำร็จรูปเพื่อเตรียมจัดส่ง - ส่งมอบสินค้าสเร็จรูปให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Feb 19
16 . Warehouse

บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 Position
20 Feb 19
17 . หัวหน้าคลังสินค้า
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับ พร้อมทั้งจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 2. จัดเก็บและดูแลสินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 3. ตรวจนับสินค้าคงคลัง ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี 4. เบิกสินค้าตามเอกสารใ...

Plasess (Thailand) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
2 Position
20 Feb 19
18 . Forklift Warehouse Operator/พนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์คลังสินค้า
•ตรวจรับสินค้า ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า •ดูแลจัดเก็บสินค้าและดูแลหน้างานให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย •นับสต๊อคสินค้า และดูแลความถูกต้องของจำนวนสินค้า

Fisher & Paykel Appliances (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Feb 19
19 . Packing / QC พนักงานแพ็กกิ้ง คิวซี สัญญาจ้าง 6 เดือน
ตำแหน่งงาน: Packing / QC พนักงานแพ็กกิ้ง คิวซี สัญญาจ้าง 6 เดือน สถานที่ทำงาน: คลังสินค้า อมตะซิตี้ มาบยางพร หมู่ 6 ปลวกแดง ระยอง ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายสารเคมีชนิดน้ำ วันทำงาน: จันทร์ –ศุ...

Adecco Bangna Limited บริษัท อเด็คโก้ บางนา จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
3 ด่วน!
Salary 12,000 ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ
18 Feb 19
20 . Warehouse Supervisor
1.Monitor and Supervise warehouse operation. 2.Daily report Inbound & Outbound process, daily problem solving and support manufacturing. 3.Monthly performance report. 4.Control and report inventory...

Magna Automotive Technology (Thailand) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
18 Feb 19
  28 Positions      
Sort By 
Disability Jobs