JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  20 Positions      
Sort By 

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
Amata City Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
20 Jul 18
2 . พนักงานคลังสินค้า
1. จัดเรียงสินค้าสำเร็จรูปตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ 2. ตรวจเช็ค STOCK และเก็บรักษาสินค้าสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพ 3. Packing สินค้าเตรียมส่งลูกค้า 4. ช่วยโหลดสินค้าให้กับลูกค้า 5. ติดรถขนส่งสินค้าเพื่...

บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
3 . Assistant Manager (Amata city IE, Rayong province)
The successful candidate will responsible to handle as below; - To manage the business in the effective method. - To be responsible for management of the business area. - To be responsible for the...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
Salary Negotiable
20 Jul 18
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำนิคมอมตะซิตี้ จ.ระยองรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้าและฝ่ายจัดส่ง - ดูแลและจัดเก็บข้อมูลการทำงานเข้าในระบบ - จัดเตรียมเอกสารการสั่งสินค้าและจัดแจงให้ส่วนงานแพ็คสินค้าและจัดส่งสินค้า - ควบคุม ดูแล การ...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
5 . พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ / ผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ / พนักงานเช็คสินค้า
- จัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งและความต้องการของลูกค้า - แพ็คสินค้าสำร็จรูปเพื่อเตรียมจัดส่ง - ส่งมอบสินค้าสเร็จรูปให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
6 . Team Leader Warehouse
1.ดูแลรับผิดชอบการเข้า-ออกสินค้าในสต็อก(วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องส่งให้กับไลน์ผลิต) 2.ควบคุม จัดเก็บ จัดการวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบ รวมถึงการจัดเก็บแยกประเ...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
7 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ (ประจำระยอง)
- ดูแลรถยกที่ตนได้รับมอบหมายให้ขับ - ให้บริการลูกค้าที่ขอใช้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
8 . Officer ( Shipment Section)Urgently Required !
- Loading operation control. - Check and follow up working operation of operator ensure they can working follow Working Standard. - Control safety activity in warehouse. - Introduce tra...

Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
1 Positions
Salary NA
19 Jul 18
9 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์/เช็คสินค้า (อีสเทิรน์ ซีบอร์ด ระยอง)
ปฏิบัติงานคลังสินค้า ขับรถโฟล์คลิฟท์ขนถ่ายสินค้า ตรวจรับ สุ่มตรวจ สินค้า สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ บริษัท มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จำกัด (อีสเทิรน์ ซีบอร์ด ระยอง) 64/45 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลว...

MITSUI-SOKO (THAILAND) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
19 Jul 18
10 . Store Staff
-บริหารจัดการวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบและพร้อมสำหรับการเบิกจ่าย -รับ/จ่ายวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงบันทึกผลการรับ-จ่ายตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนด -รับและตรวจนับสินค้าให้ตรงตาม Specในใบสั่งซื้อ ...

Fukuju Industry (Thailand) Co.,Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 18
11 . Store Officer
- ควบคุมดูแลงานของสโตร์ - การรับของเข้า - จ่ายออก ของวัสดุทรัพย์สิน - ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์ - รายละเอียดๆอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควาง อิล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
12 . Operation/พนักงานปฏิบัติการ
1.ตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง และปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 2.ปฏิบัติงานขนสินค้านอกบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 3.คัดแยกสินค้า ชั่งน้ำหนักสินค้า จัดเก็บสินค้า ข...

PLUS EXPLORATION Co., Ltd.
4 Positions
Salary Negoteate
18 Jul 18
13 . WH Operator, (Rayong Factory) พนักงานคลังสินค้า (สัญญาจ้าง 11 เดือน)
• รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล จำนวนชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ในคลังสินค้าในการปฏิบัติงานประจำวัน • รับผิดชอบดูแลบันทึก เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ Invoice ของชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ในคลังสิน...

Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd.
1 Positions
18 Jul 18

Caterpillar (Thailand) Co., Ltd.
Hemaraj Rayong Industrial Land Rayong
1 อัตรา
17 Jul 18
15 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
1. รับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าจากคลังสินค้าและจัดสินค้าขึ้นรถ เพื่อเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับส่งให้ลูกค้า 2. รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับตรงเวลา 3. รับผิดชอบเรื่องการดูแลรักษารถโฟร์คลิฟท์...

บริษัท เคิร์น-ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 18
16 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ดูแลรับผิดชอบการขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อโหลดสินค้าในคลังสินค้า 2. ทำการจัดเก็บ เบิก-จ่ายสินค้า 3 .รับผิดชอบความสะอาดเรียบร้อยภายในคลังสินค้าให้ FIFO

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial Rayong
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 18
17 . Leader Store
1. ควบคุม เบิกจ่ายวัตถุดิบให้กับแผนก Production 2. ควบคุมการรับงานจาก Vendor 3. จัดทำรายงานยอด Stock ประจำวัน/เดือน 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
Salary N/A
17 Jul 18
18 . Leader Operations สาขานิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ดรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงาน ของพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่บริษัทฯวางไว้ 2.ควบคุมการรับ-จัดเก็บ ตลอดจนการจ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 3.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น กับหัวหน้างาน พร้อมแก้ปัญหาหน้างานได้ดี และมีป...

บริษัท เอ็กซ์พีโอ โลจิสติกส์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary 14,000-18,000 บาท หรือตามประสบการณ์
17 Jul 18
19 . Chief (Production Planning)
1. ISSUE&FOLLOW UP PRODUCTION PLANNING 2. REPORT PRODUCTION PLAN RESULT 3. FOLLOW UP PRODUCTION PLAN HIT TAGERT 4. SET UP &FOLLOW UP PREPARATION OF NEW PROJECT 5. REVIEW & CHECK CALCULATION OF PRO...

บริษัท ยามะเซอิไทย จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 18
20 . Logistics Inventory Leader
1.Summary report cycle count PM 2.Stock on hand all location 3.Weekly Reconcile PM/RM 4.Report Pack mat usage (SNACK & R-TEC) 5.Weekly present 6.Buffer stock from Kerry 7.Pack mat delivery plan ...

บริษัท เคอรี่โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary Salary can negtiate
16 Jul 18
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs