JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,163 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบและคุมงาน ที่หน่วยงานก่อสร้าง)
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบเครื่องกล ที่หน่วยงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นการก่อสร้างในลักษณะ Turn key หรือ Design & Built (ออกแบบและก่อสร้าง) ได้ทำครบทุกหน้าที่ของวิศวกรในงานก่อสร้าง ออกแบบ...

บริษัท พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ขั้นต่ำตามอัตราบริษัท แต่ถ้าความสามารถสูง ยินดีจ่ายเพิ่มเติมให้
18 Dec 18
2 . วิศวกรเครื่องกล (ออกแบบและคุมงาน ที่หน่วยงานก่อสร้าง)
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบเครื่องกล ที่หน่วยงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นการก่อสร้างในลักษณะ Turn key หรือ Design & Built (ออกแบบและก่อสร้าง) ได้ทำครบทุกหน้าที่ของวิศวกรในงานก่อสร้าง ออกแบบ...

บริษัท พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ขั้นต่ำตามอัตราบริษัท แต่ถ้าความสามารถสูง ยินดีจ่ายเพิ่มเติมให้
18 Dec 18
3 . Sales & Service Officer ประจำ AIS Lotus ระยองรับสมัครด่วน !
1. ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ-แนะนำ Promotion ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. ขายสินค้าประเภท Smart Phone รวมทั้ง Accessories ต่าง ๆ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
Salary 12,000+ค่า KPI+ค่า เบี้ยขยัน+ค่า Comission+สวัสดิการอื่น ๆ
18 Dec 18
4 . หัวหน้าสายผลิต (Production Leader) รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3.ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือของพนักงานในสายงาน 4.รับผิดชอบมอบหมายหน้าที่ก...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
8 Position
Salary N/A
18 Dec 18
5 . Purchasing/BOI Manager
1. ควบคุมดูแล การสรรหาสินค้า วัตถุดิบ บริการ และการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ตามคุณลักษณะ มาตรฐานที่กำหนด 2. ควบคุมดูแล การจัดซื้อ ติดตามการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อตกลง 3. ควบคุมดูแล การประเมินผลการดำเ...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
18 Dec 18
6 . Sales Staff (Engineer)
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและภายในบริษัท 2.จัดการประชุมเมื่อได้รับข้อมูลใดๆจากลูกค้าเพื่อถ่ายทอดให้ฝ่าย,แผนกที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึง 3.จัดทำใบเสนอราคา , Invoice , Debit / Credit Note ยื่นส่งใ...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
18 Dec 18
7 . Japanese Interpreter
-To support each Section by translates between Japanese and Thai language - Documents translates Japanese to Thai & Thai to Japanese - To support and take care Japanese executive - Prepare document...

Thai Metaltech Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary Negotiate
18 Dec 18
8 . ธุรการคลังสินค้า ประจำสนง.อมตะซิตี้ ระยอง (บ่อวิน)
- จัดเตรียมบิลและเอกสารต่างๆ - เช็คสินค้าเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานจัดส่ง

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
19 Dec 18
9 . พนักงานจัดส่ง
- ขับรถส่งของในเขตพื้นที่ อมตะซิตี้ระยอง, เหมราช, บ่อวิน

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
19 Dec 18
10 . Sales & Application Engineer (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง
•ขายสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc DMG Mori Nachi เป็นต้น •เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต •Products Trainer หมายเหตุ ต้องมาเรียนรู้งานที่สำนักงานใหญ่...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 อัตรา
Salary ตามตงลง
19 Dec 18
11 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำอมตะซิตี้ ระยอง(บ่อวิน)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงาน ด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
19 Dec 18
12 . Production Supervisor
-กำหนดและวางแผน ควบคุมและติดตามกิจกรรมด้านการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ และมอบหมายให้แต่ละส่วนงานที่ดูแลรับผิดชอบในสายการผลิต ดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้...

บริษัท ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 - 33,000
18 Dec 18
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Staff)
-จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำใบสำคัญรับเงิน-ใบสำคัญจ่าย-ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย -จัดทำใบกำกับภาษีขาย-ใบเสร็จรับเงิน -จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -บันทึกบัญชีเข้าระบบ WIN SPEED

บริษัท ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Siam Eastern Industrial Park Rayong
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 - 16,000
18 Dec 18
14 . เจ้าหน้าที่ IT Support Onsite (เพศชาย) ประจำจังหวัดระยองรับสมัครด่วน !
1. ลงโปรแกรมให้ลูกค้า 2. สอนการใช้งานโปรแกรมให้ลูกค้า 3. ติดตามวิเคราะห์แก้ปัญหางานให้ลูกค้า 4. เยี่ยมลูกค้า 5. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000-17,000 บาท
18 Dec 18
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาระยอง รับสมัครด่วน !
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
16 . พนักงานขาย (โครงการบ้านจัดสรร -จ.ระยอง)
- บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย - ทำงาน 6 วันประจำสำนักงานขาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Dec 18
17 . Project Manager (ประจำจังหวัดระยอง)
1. บริหารงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบแผน, ข้อกำหนด , เวลา ,มาตรฐานของบริษัทฯ 2. เสนอขอจัดจ้างผู้รับเหมาในโครงการกับความสามารถและคุณภาพของผู้รับเหมา 3. ตรวจสอบงวดงานและเซ็นในเบิกงว...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Dec 18
18 . Electrical Engineer @ Rayong [Urgently Required!]
- Contact and coordinate with customers (Company affiliation) - Contact supplier to negotiate - Set up, modify, and install customer's machine - Other assignments from the superior

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000 - 35,000 THB (Consider from the experience)
18 Dec 18
19 . HR Manager
1.Overseeing manpower planning, recruitment, compensation & benefits, performance evaluations training and development, KPI, IDP, Career path, counseling, employee conduct and disciplinary issues. 2....

บริษัท บ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Dec 18
20 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาระยอง
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ เสนอผู้จัดการทีม - จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง - งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบห...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
1 อัตรา
18 Dec 18
  1,163 Positions      
Sort By 
Disability Jobs