JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,188 Positions      
Sort By 

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
1 Position
Salary 35,000 - 45,000
17 Jun 18
2 . +รับสมัครจนท.บัญชีการเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง+รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชีในสายงานที่ตนเองรับผิดชอบ 2.จัดทำใบแจ้งหนี้และเอกสารวางบิลลูกค้า 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 4.ดูแลรับผิดชอบงานทางด้่านลูกหนี้ของบริษัทฯ...

บริษัท เอกอุทัย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 18
3 . Costing
๑. จัดทำต้นทุนงาน โครงการ ๒. จัดทำรายงานต้นทุนงาน ประจำสัปดาห์ ๓. สรุปต้นทุนงาน โครงการ เมื่อจบงาน ๔. วิเคราะห์ต้นทุนงาน โครงการ

DSP Group
1 อัตรา
Salary 25,000 ขึ้นไป
17 Jun 18
4 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน
1. จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการของพนักงาน 2. จัดทำภาษี ภงด 1 3. จัดทำรายงานค่าจ้างนำส่งประกันสังคม 4. สรุปแยกค่าจ้างรายเดือน นำส่งแผนกบัญชี 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

DSP Group
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 18

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,200 บาท -
17 Jun 18
6 . วิศวกรเครื่องกล อาวุโส (ประจำสาขา ระยอง)
รับผิดชอบงานโปรเจค ให้บริการงานระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม ให้กับโรงงานลูกค้า

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 18
7 . ช่างซ่อมบำรุง สัญญาจ้าง 2 ปี
1. ควบคุมและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรการผลิต 2. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 3. งานซ่อมแก้ไขปรับรปรุงเครื่องจักรเพื่อลด Break down 4. งานซ่อมแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลด Break down 5. งาน...

Yaokun Machinery Co., Ltd.
1 อัตรา
17 Jun 18
8 . พนักงานขาย - สารเคมีแล็ป (ระยอง ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ขายสารเคมีเกรดวิเคราะห์ เคมีแล็บ Analytical Reagents, BioReagent เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องวิจัย - ติดต่อโรงงานยา มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม แลปเซอร์วิส และสถานท...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
2 Position
Salary ขึ้นกับประสบการณ์ + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ + ค่าโทรศัพท์+ Commission +รางวัลไตรมาส
17 Jun 18
9 . ผช.ผจก.โครงการก่อสร้าง (โครงการปลวกแดง ระยอง ชลบุรี)สายงานก่อสร้าง(บริหาร)
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา - ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง - จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคต ให้เกิดความสมดุล - ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง - ดู...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 18
10 . สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน Branch Trainee พื้นที่ จังหวัดระยอง
เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งงาน Branch Trainee ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทรบุรี และจังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. สมัครด้วยตนเองท...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 Jun 18
11 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ ระยอง
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + Incentive
17 Jun 18
12 . เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ สาขาระยอง
-เจรจากับลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ -ให้คำปรึกษาพร้อมหาแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
17 Jun 18
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาระยอง รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 9,300 +ค่าคอมมิชชั่น
17 Jun 18
14 . QC Officer / 25-30K / มาบตาพุด, ระยอง (V)
1. Quality Management system. 2. Calibration system. 3. Quality Procedure, WI document 4. Statistical Knowledge and problem solving 5. Q...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 Position
Salary 25,000-30,000
17 Jun 18
15 . Production Manager / ระยอง ปลวกแดง (E)
- Responsible for managing production manpower to efficiency with yield and loss optimisation. - Monitor and manage production output base on production plan. - Control production process to reduce ...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial Rayong
1 Position
Salary 70,000-80,000
17 Jun 18
16 . Accounting Supervisor / 35K / ปลวกแดง, ระยอง (V)
- Responsible for A/P & A/R control - Check the tax and prepare the report for filing PND 3,53,54,36 - Account monthly closing, reconcile - Internet booking, internet TAX Payment

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary 35,000
17 Jun 18
17 . Plant Coordinator / 60K / มาบตาพุด, ระยอง (W)
- ดูแลงาน Plant - ดูแล ควบคุม และบริหารจัดการคนงาน

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 60,000 Baht
17 Jun 18
18 . English Teacher(Part Time)
สอนนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 ในหลักสูตร ACTive English หลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษในมาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรปที่เน้นพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร โดยสอนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ จำนวน 4-6 ชั่วโ...

SE-ED Learning Center สาขาระยอง
2 Position
Salary 215-300 บาท/ชั่วโมง
17 Jun 18
19 . IT Infrastructure Engineer[T0741]
Designing, constructing and operating enterprise IT infrastructure system

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 30,000 to 50,000 THB (Depend on experienced)
17 Jun 18
20 . System Analyst (Manufacturing, SCM / Rayong)[T0235]
- Requirement definition, fit & gap analysis. - Software documentation thus System workflow, Use case, ER-Diagram, Data dictionary, Basic and Program specification. - Coordinate projects for a smoot...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 50,000 to 80,000 THB (Depend on experienced and age)
17 Jun 18
  1,188 Positions      
Sort By 
Disability Jobs