JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,109 Positions      
Sort By 
1 . Environment Officer / 22-28 K / Male only / มาบตาพุด ระยอง (V)
Business : Chemical Responsibilities: • Planed the environment master plan, follow up, analysis and setup the activities or countermeasure to prevent the problem of wastewater, industrial waste,...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000 - 30,000
18 Nov 18

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Nov 18
3 . Sales & Application Engineer (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง
•ขายสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc DMG Mori Nachi เป็นต้น •เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต •Products Trainer หมายเหตุ ต้องมาเรียนรู้งานที่สำนักงานใหญ่...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial Rayong
2 อัตรา
Salary ตามตงลง
18 Nov 18
4 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสนง.อมตะซิตี้ ระยอง(บ่อวิน)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงาน ด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Nov 18
5 . Sales and Service Officer (ประจำ AIS Shop สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง)
• เสนอขายผลิตภัณฑ์ของ AIS เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า • แนะนำ Package (Promotion) การใช้งานที่เหมาะสมให้กับลูกค้า • รับชำระค่าสินค้า และบริการ • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งาน Smart Phone

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000 - 16,500 บาท
18 Nov 18
6 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาระยอง (อยู่ระแวกแหลมทอง)
ดูแลหน้าShopของบริษัท จัดเซตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า จัดเรียงสินค้าภายในShopให้เต็มอยู่เสมอ คีย์ข้อมูลและทำเอกสารของShop ยกสินค้าจัดเก็บเข้าสต๊อก วัวนและเวลาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 6 วัน หยุ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 14,000
18 Nov 18
7 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาระยอง
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ เสนอผู้จัดการทีม - จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง - งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบห...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
1 อัตรา
18 Nov 18
8 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดระยอง
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี - ติดต่อประสานงานกับทางกรมบังคับคดี และแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 10,000+Commission
18 Nov 18
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาระยอง รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 9,900 +ค่าคอมมิชชั่น
18 Nov 18

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Nov 18

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Nov 18
12 . Senior Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- พัฒนาและนำกลยุทธ์การขายมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทได้ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาฐานลูกค้าของบริษัท (โซนภาคตะวันออก) - ติดตามประมาณการขายและจัดทำรายงานการเข้า...

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Nov 18
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง)
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Nov 18

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Nov 18
15 . QC & QA Staff (New Model)
1. ร่วมวางแผนและติดตามให้กิจกรรม APQP (เตรียมการผลิต) เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องใน File PPAP เพื่อส่งให้ลูกค้าอนุมัติ 3. จัดทำ PFMEA,Control Plan,MSA และอื่นๆ 4. จัดทำ Cal...

Thai Metaltech Co.,Ltd.
Amata City Industrial Rayong
2 Position
Salary Salary Structure /Negotiate
18 Nov 18
16 . Technician (Mechanic)
1.งานติดตั้งเครื่องจักร 2.เชื่อมประกอบชิ้นงานหรือเครื่องจักรตามแบบ 3.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4.สามารถใช้เครื่องกลึงและมิลลิ่งได้

Tmotion Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Nov 18
17 . วิศวกรไฟฟ้า
1. งานออกแบบเครื่องจักรและผลิตพร้อมติดตั้ง 2. งาน Service and Maintenance เครื่องจักร 3. งาน Motion controller and Progammer 4. Wiring Controller and PLC Programming (Mitsubishi, Omron and Seimen)...

Tmotion Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
18 Nov 18
18 . CMM Technician
1.ใช้เครื่องมือวัด CMM ในการวัดชิ้นงานพลาสติกสำหรับเครื่อง Printer, เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนรถยนต์ 2.ควบคุมมือวัดเพื่อสอบเทียบ ประมาณ 9 รายการ 3.สอนและพัฒนาความสามารถ Inspector ในการใช้เครื่องมื...

Sakura Tech (Thailand) Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary Negotiable
18 Nov 18
19 . Finance & Accounting Executive/Manager
Managing overall Finance & accounting activities as detail follows; 1.Account payable -Checking account payable local in GL -Checking documents for payment Account receivable -Checking account re...

Sakura Tech (Thailand) Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary 40,000-70,000
18 Nov 18
20 . Mould Technician
1.ซ่อม/แก้ไขแม่พิมพ์โลหะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก 2.บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 3.บันทึกประวัติการซ่อม

Sakura Tech (Thailand) Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Nov 18
  1,109 Positions      
Sort By 
Disability Jobs