JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,449 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)
ประสานงานและตรวจสอบเอกสาร ทำรายงานประจำวัน บันทึกความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง, เตรียมแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง, ตรวจสอบและสรุปราคางานโครงการ หรืองานเพิ่ม-ลด, จัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน และขออนุมัติว...

มหานครกรุ๊ปและห้างร้านในเครือ
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/ฝ่ายก่อสร้าง
- จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มหานครกรุ๊ปและห้างร้านในเครือ
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
3 . พนักงานขับรถส่งของ
- ขับรถส่งสินค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มหานครกรุ๊ปและห้างร้านในเครือ
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
4 . Administative Sale Supportรับสมัครด่วน !
1. โทรศัพท์อัพเดตข้อมูลลูกค้า 2. คีย์เอกสาร และ จัดทำรายงาน 3. ติดต่อประสานงานกับเซลล์ และแผนกต่างๆ 4. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ( หยุดวันอาทิตย์ )

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
5 . Real Estate Agent ตัวแทนนายหน้าขายคอนโดรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อลูกค้า และเสนอขายโครงการที่บริษัทฯดูแล โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อ และ ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ 2. สร้างยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด 3. จัดการดูแล ในเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย/เช่า อ...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
3 Position
Salary 15,000 + Commission + Incentive + ค่าโทรศัพท์
19 Jun 19
6 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1.บริหารจัดการโครงการ แก้ปัญหางาน ควบคุมงบประมาณ ความก้าวหน้าของงาน 2.ดูแล ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 3.วางแผน และบริหารจัดการงานแต่ละโครงการ ให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดทั้งใน...

Taweechai Perfect Builder Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
7 . Senior Backend DeveloperUrgently Required !
• Senior Backend Developer perform coding assignments. • Responsible for analyzed and design database. • Managing of documents such as flow chart, ER diagram, etc. • Be able to priority your own ta...

PIPDEE CO., LTD.
1 Position
Salary Negotiable
18 Jun 19
8 . Customer Service/Admin Assistant
Assist in the Front and Back Office tasks of a Property Management Company. Interact with Customers, Foreign-speaking Tenants, Agents. Prepare documents to assist the Manager and Directors

Kanta Enterprise International Co.,Ltd.
1 Position
Salary 10,000-15,000
18 Jun 19
9 . Property Manager
Proactive, professional, enjoys working closely with brokerage agencies, international clients and customers in general. Able to create marketing and sales tools to promote company and properties onl...

Kanta Enterprise International Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000-40,000
18 Jun 19
10 . ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลงานซ่อมไฟฟ้า,งานPM และงานสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม

Kanta Enterprise International Co.,Ltd.
2 Position
Salary 10,000-15,000
18 Jun 19
11 . Personal Assistant to Chairman
Direct report to the Chairman, working in all tasks assigned. Coordinate appointments, receive calls, prepare notes and research information as requested.

Kanta Enterprise International Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000-40,000
18 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี/Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- งานทางด้านบัญชี, Finance, Invoicing - Tax reporting and payments - Bank reconciliation - International customers, financial reporting - Payroll

Kanta Enterprise International Co.,Ltd.
1 Position
Salary 30,000-40,000 บาท
18 Jun 19
13 . หัวหน้าช่างไฟฟ้า/ ผู้ช่วยฯ
1. รับผิดชอบดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารต่างๆของบริษัทให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งาน 2. มีส่วนร่วมวางแผนและจัดระบบงานด้านการซ่อมบำรุงด้านงานไฟฟ้ากับฝ่ายอาคาร 3. ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์และอะไหล่ที่...

บริษัท มั่นคง มั่งคั่ง พาณิชย์ จำกัด
2 อัตรา
18 Jun 19
14 . Marketingรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดค...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-30,000 บาท
18 Jun 19
15 . ธุรการคาร์แคร์ Keeperรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้า เช่นใบเสร็จในรับรถ 2.คิดเงินกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 3.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ 4.ดูแลความเรียบร้อยภายในคาร์แคร์ 5.ทำการโฆษณารายละเอียดคาร์แคร...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
16 . ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาที่ Showroom 2.แนะนำ Promotion ต่างๆ ให้กับลูกค้า 3.ทำสัญญาซื้อขายรถแท๊กซี่ 4.ส่งมอบรถให้ลูกค้า 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จำนวนมาก
Salary เงินเดือน + คอมมิชชั่น
18 Jun 19
17 . Front Office Managerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆท...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (คลังสินค้า)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงิน...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง+incentive
18 Jun 19
19 . Web Designรับสมัครด่วน !
- ดูแล, ออกแบบ, ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซด์ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
20 . เลขานุการผู้บริหารUrgently Required !
- ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ (นัดหมาย/จองการเดินทาง/บันทึกการประชุม/จัดทำรายงาน ฯลฯ) - โต้ตอบอีเมล์/จดหมาย กับลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ - จัดเตรียมเอกสารรายงานเพื่อนำเสนอ และตรวจสอบเอกสารให้ผู้บริหา...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
  1,449 Positions      
Sort By 
Disability Jobs