JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,480 Positions      
Sort By 
1 . Building Attendant (ผู้ดูแลอาคาร) สุขุมวิท , MRT-คลองเตยรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏระเบียบของอาคาร 2.ควบคุมดูแลการทำงานของรปภ./แม่บ้าน/คนสวน 3.ดูแลความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของอาคาร 4.ตรวจเช็คทรัพย์สิน และดูแลให้อยู่ในส...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 May 19
2 . ผู้ช่วยพนักงานขาย(รายวัน) ประจำโครงการภูเก็ต
- ต้อนรับ เเละดูเเลลูกค้าที่มาติดต่อในสำนักงานขาย - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เเละดูเเลงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 400 บาท / วัน
23 May 19
3 . วิศวกรสำนักงาน (อุตสาหการ-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 May 19
4 . วิศวกรสำนักงาน (Mechanical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 May 19
5 . วิศวกรสำนักงาน (ประมาณราคาและออกแบบโครงสร้าง)
- งานออกแบบโครงสร้าง อาคาร, สาธารณูปโภค, ป้อม, ป้าย, Hardscape ภายในโครงการบ้านจัดสรร - งานประมาณการ อาคาร, สาธารณูปโภค, ป้อม, ป้าย, Hardscape ภายในโครงการบ้านจัดสรร - งานทำต้นทุนของโครงการบ้านจัดสร...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 May 19
6 . ผู้ช่วยพนักงานขาย(รายวัน) - ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี
-รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงาน เเละต้อนรับ ลูกค้าที่มาติดต่อโครงการ -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 400 บาท / วัน
23 May 19
7 . พนักงานขาย (แนวราบ)
- บริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - จัดเตรียมเอกสารการขาย ความสมบูรณ์ความถูกต้องตรงเวลาของเอกสารการขาย เช่น การออกใบจอง สัญญาใบเสร็จรับเงิน - รายงานการขาย รายงานการติดตามลูกค้า และรายงานอื่นๆ ท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
23 May 19
8 . Sales Staff (โครงการคอนโดโซนรถไฟฟ้า)
บริการงานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย **ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าไซด์+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น
23 May 19
9 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา-อาคารสูง)
1.จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ 2. จัดทำแผนก่อสร้าง งบประมาณ และแผนการเงิน 3. ตรวจสอบแบบเบื้องต้น แบบสำหรับประมูล แบบเพื่อทำสัญญา แบบเพื่อก่อสร้าง 4. จัดประมูลงานและคัดเล...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 May 19
10 . Marketing Officer
• วางแผนจัดหาข้อมูล กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดและขายโครงการ • ดูแลเพื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งทั้งภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเมิ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 May 19
11 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (ระบบไฟฟ้า-สาธารณูปโภค) บางแสน-จ.ชลบุรี
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 May 19
12 . พนักงานขายบ้าน/คอนโด (โครงการชลบุรี เสม็ด - อ่างศิลา)
- บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - พาลูกค้าเยี่ยมชม และเเนะนำโครงการ - บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย - ทำงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 May 19
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/Internal Audit Officer
-ปฏิบัติงานตรวจสอบ และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบข้อมูลประเภทต่างๆ -ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจสอบที...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
14 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/Risk Management Officer
-รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน -ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ -จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
15 . วิศวกรสำนักงาน (Electrical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 May 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (บางใหญ่-จ.นนทบุรี)
- ทำงานทางด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานการประชุม, รายงานประจำเดือน - งานด้านเอกสาร เช่นพิมพ์จดหม...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 May 19
17 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร-กทม.และปริมณฑล)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 May 19
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (สุราษฏร์ธานี)
บริหารงานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย, บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย, ทำงาน 6 วัน ประจำสำนักงานขาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
5 Position
23 May 19
19 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชน/ผู้จัดการหมู่บ้าน (ประจำสำนักงานใหญ่)
- การจัดระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกบ้าน และกำกับดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันในโครงการ - ประสานงาน และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน - จัดกิจกรรม ,จัดทำวารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
20 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ /โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (กทม-ปริมณฑล)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
23 May 19
  1,480 Positions      
Sort By 
Disability Jobs