JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,480 Positions      
Sort By 
1 . Sales Executive (เจ้าหน้าที่ขายโครงการ-พื้นที่เช่า)
1. นำเสนอขายพื้นที่เช่าให้ลูกค้าตกลงเช่าพื้นที่ - จัดทำแผนการขายพื้นที่เช่า - ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการเสนอราคาพื้นที่เช่า 2. ควบคุมข้อตกลงการจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค...

INTERFAC GROUP Co., Ltd.
2 Position
24 May 19
2 . ช่างอาคารฯรับสมัครด่วน !
- ดูแลซ่อมบำรุงประจำอาคารฯ - บริการงานซ่อมอาคาร ไฟฟ้า ประปา และงานส่วนกลางที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานระบบและเทคนิคเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม - มี OT เป็นประจำ และสวัสดิการอื่นๆ

นิติบุคคลโชคชัยร่วมมิตรคอนโด
2 Position
Salary 10,000-12,500 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
24 May 19
3 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจและกลั่นกรองสินเชื่อ(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)
1. บริหาร/จัดทำการสำรวจหลักประกันของผู้ขอสินเชื่อ และจัดทำเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ 2. วิเคราะห์ศักยภาพของหลักประกัน ที่ตั้ง ทำเล สภาพคล่อง และความเหมาะสมของราคา 3. จัดทำคำพิจารณาสิน...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี ภาษีประจำเดือน ให้เป็นมาตรฐาน - บริหารจัดการ CASHFLOW ประจำเดือน / งบประแสเงินสด /วิเคราะห์งบการเงิน - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทางบัญชีและภาษ๊ - ...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
1 อัตรา
24 May 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
- สำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ - คิดสื่อและกิจกรรมสนับสนุนการตลาด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 May 19
6 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปแบบและมาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานกับผู้รับเหมา ในการทำงานตลอดเวลา - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 May 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรรับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ 2. พัฒนาตามแผน พร้อมประเมินผล 3. จัดทำวิธีการประเมินผลงานโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสม 4. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลรายบุคคล 5. เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอย่าง...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 May 19
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- เข้าใจการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - รู้จักพื้นที่ในจังหวัดอยุธยาเป็นอย่างดี - มีความขยัน อดทน - มีความคิดสร้างสรรค์

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
9 . พนักงานขับรถส่งสินค้า(บีนส์แอนด์บราวน์)
- จัดส่งเอกสารไปยังสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ - จ่ายชำระสินค้าและบริการของบริษัท - เก็บเช็ค-วางบิล ตามบริษัทต่างๆ - ขับรถยนต์ส่งของไปตามหน่วยงาน หรือ สาขาต่างๆ ของบริษัทฯ - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
24 May 19

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
24 May 19
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
-ควบคุมกระบวนการสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน -รับผิดชอบการจัดทำแผนสรรหาและงบประมาณ สรรหาจากแหล่งงานต่างๆ -รับผิดชอบในการคัดเลือกพนักงานเบื้องต้น รับสมัคร / ทดสอบ / สัมภาษณ์เบื้องต้น ...

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-25,000
24 May 19
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด(CRM Management)รับสมัครด่วน !
1.บริหารงานข้อมูลในระบบ คัดกรอง จัดเก็บเพื่อใช้งาน 2.สร้างการเชื่้อมโยงข้อมูล 3.ติดตามผลลัพภ์แล้วสรุปเป็นเชิงสถิติของข้อมูล 4.จัดทำ Report และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อมูล เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ ...

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
24 May 19
13 . พนักงานขาย (สาขากรุงเทพและปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
1.ให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกด้าน ซื้อ-ขาย-เช่า 2.ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อสถานบันการเงิน 3.ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานขายโครงการใหม่ (New Project) (มีการอบรมให้ความรู้ด้านอสังหาฯ อย่างครบวงจร และ...

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 14,000-20,500 บาท
24 May 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (พระราม4,ลาดพร้าว,บางซื่อ,หัวหมาก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร - ติดต่อประสานงาน - รับค่าน้ำ ค่าส่วนกลาง - รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ - จัดประชุมนิติบุคคล - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ฯลฯ

บริษัท วี-ไวส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000
24 May 19
15 . ช่างอาคาร(สุขุมวิท-ทองหล่อ ,หัวหมาก,บางซื่อ) รับสมัครด่วน !
- MAINTENANCE อาคาร - ดูแล แก้ไขบัญหาในระบบอาคารให้กับลูกค้า - Stand by กะกลางคืน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี-ไวส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ปวช,ปวส, เริ่มต้น 13,000 บาท
24 May 19
16 . ผู้จัดการอาคารรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลงานบริหารโครงการคอนโด งานความสะอาด ความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและรอบๆ บริเวณอาคารให้พร้อมใช้ ควบคุมทีมช่างอาคาร ฯลฯ

บริษัท วี-ไวส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
24 May 19
17 . IT Support (บีนส์แอนด์บราวน์)
- รับผิดชอบงานSet up ระบบขายหน้าร้าน/ ออกงานExhibition - ประสานงานติดต่อProvider - ประสานงานติดตั้งSupport งานสาขาด้าน SW/HW/CCTV/NETWORK - ดูแลรับผิดชอบHW/SW สาขาที่มีการเปิด-ปิดสาขา - งานอื่นๆท...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
24 May 19
18 . Administative Officer
1. อัพเดตและ ตรวจสอบ ข้อมูลสินค้าอยู่เสมอ 2. จัดทำรายงาน 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำงานที่ได้รับมอบหมาย 4. รับโทรศัพท์ ในการให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น 5. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปด...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
24 May 19
19 . Real Estate Agent นายหน้าอสังหา
1. ให้ข้อมูลสินค้ากับลุกค้า และพาเยี่ยมชมโครงการ 2. เสนอการขาย และปิดการขาย ตามเป้าที่บริษัทฯกำหนด 3. จัดการดูแล ในเรื่องของเอกสาร สินเชื่อ ตลอดจน ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน และลูกค้าย้ายเข...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
4 Position
Salary 12,000 - 18,000 ++ Commission
24 May 19
20 . เจ้าหน้าที่บุคคล รับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงาน, ทำสัญญาจ้าง - แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม และประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆ - อบรมพนักงาน - ทำ Time Attendance และ Payroll - ดูแลสต๊อคชุดฟอร์มและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น ...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary 19,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
24 May 19
  1,480 Positions      
Sort By 
Disability Jobs