JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  83 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
- วิเคราะห์สถิติในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหาร เช่น วิเคราะห์สถิติการเดินรถและอีตราการใช้น้ำมัน - วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต/จำนวนผลงาน/ยอดขาย เพื่อใช้ในการจ่าย ค่าคอมมิชชั่น - วิเ...

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Officer)รับสมัครด่วน !
- ดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลการขายจากทุกสาขาเพื่อมาทำการวิเคราะห์ยอดขายทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงการประมาณการยอดขาย (sales forecasting) เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัย...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
18 Sep 19
3 . Strategic Planning Officer / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงาน เพื่อรวบรวมแผนงานของฝ่ายสำหรับการจัดทำแผนงาน และตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติของแผนงาน - จัดทำแผนงาน กำหนดกิจกรรมต่างในแผน และรายละเอียดการปฏิบัติ การใช้ทรัพยากร - ประสานงานภายในฝ่าย เพื่อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล (สำนักกรรมการ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบและจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร • จัดทำรายงานและนำเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ เป็นรายวัน รายเดือน • จัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจำเป็นต่อฝ่ายงานต่า...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
5 . Command Center OfficerUrgently Required !
1. Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS Call Center 2. Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance 3. วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 บาท
18 Sep 19
6 . Collection planning Assistant manager
Responsibilities • Interpret data, analyze results using statistical techniques and provide ongoing reports • Develop and implement data collection, data analytics, BI report and other strategies ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
7 . Data Analysis (ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธน)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
8 . Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปฏิบัติของกลุ่มประกัน เพื่อพัฒนากระบวนการรับธุรกิจใหม่ (New Business) และส่วนติดตามเบี้ย - ดำเนินการจัดทำ Requirement ทดสอบระบบงานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
10 . Content Analyst – Data Mapping at CTW - Contract 6 months, Salary 25K Max || TC
1.Responsible for creating and maintaining our property data mapping. 2.Liaising with the contracting team to ensure accurate property information is displayed on our sites 3.Identifying, troublesho...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 25,000
18 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประกันกลุ่ม
1.จัดเก็บบันทึกข้อมูล , รายละเอียดการแจ้งเข้า - ออก ตามแผนประกัน 2.สรุปข้อมูล (Report) อัตราค่าเบี้ยประกันแก่ลูกค้าเพื่อแจ้งการต่ออายุกรรมธรรม์ 3.ดูและรับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารกรรมธรรม์ 4.ดูแลลูก...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.วิเคราะห์ข้อมูล บริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขาย 2.พัฒนาระบบ และออกแบบการวัดผล การจัดทำรายงานสารสนเทศ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
18 Sep 19
13 . Business Development-Officer
1. ดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัทฯ และในนามส่วนตัวของผู้บริหารทุกแห่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกในพื้นที่ พร้อ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงาน QC (Quality Control)
ควบคุมคุณภาพงาน QC ภาระงานมี 3 ส่วน 1.ทำความเข้าใจ Logic การตรวจ ต้องมีพื้นฐานด้านความเข้าใจและการตีความ การสรุปความ (นำไปใช้ในการเทรนนิ่งคนในทีม) 2.ทำความเข้าใจ Product Banking เพื่อปูทางความเข้...

The BRS Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามความตกลง
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาพัฒนานิคม, ชัยบาดาล
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ 2.ต้อนรับลูกค้า ให้บริการ และแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาบ้านแฮด
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ 2.ต้อนรับลูกค้า ให้บริการ และแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
1 Position
Salary ไม่ระบุ
18 Sep 19
17 . นักเศรษฐศาสตร์ รับสมัครด่วน !
งานทางด้านเศรษฐศาสตร์ / เขียนรายงาน / ประสานงานโครงการ / วิเคราะห์โครงการ

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา(ด่วน)
Salary ตามโครงสร้าง/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำไตรมาส - นำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย - และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
WHA Chonburi Industrial 1 Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
19 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk management)รับสมัครด่วน !
- ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และ ประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ - จัดทำรายงานข้อมูลด้านความเสี่ยงรายงานต่อผู้บริหาร,คณะกรรมการความเสี่ยง - ร่วมกำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง - ทบทวนกระ...

KTBGS CO.,LTD.
1 อัตรา
18 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด กลุ่มลูกค้าองค์กรรับสมัครด่วน !
1. ให้คำแนะนำ ประโยชน์และข้อบ่งชี้ช่องทางการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ สำหรับรูปแบบบริษัทฯ สำหรับรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และ/หรือรับจ้างให้เช่า 2. นำเสนอเบี้ยประกันโดยเปรียบเทียบความคุ้มค...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
  83 Positions      
Sort By 
Disability Jobs