JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  29 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงินหน่วย - แคชแวน (สระแก้ว)
1. ดูแลรักษาเงินสดจากการขายประจำวันให้ครบถ้วน ตรวจนับเงินขายจากพนักงานขายแยกเป็นรายพนักงานให้ถูกต้องก่อนรวบรวมจัดเก็บเข้าตู้นิรภัย พร้อมทั้งนำฝากธนาคารในวันทำการถัดไป 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาสระแก้ว
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary N/A
16 Jun 19
3 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบ control เครื่องจักร

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
16 Jun 19
4 . จนท.ช่างเครื่องกล/จนท.ช่างกลึง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานทีใช้ในการผลิตกระดาษและไฟฟ้า

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 Position
16 Jun 19
5 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานสระแก้ว)
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมประสิทธิภาพและต้นทุนงานโครงการ งาน PM ด้านไฟฟ้า

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
16 Jun 19

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
7 . จนท.ช่างโยธารับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานซ่อมสร้างภายในโรงงาน

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
8 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- วางแผนงานและซ่อมบำรุง - ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักร - วิเคราะห็หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
9 . หัวหน้าส่วนบริการขนส่ง ประจำจ.สระแก้ว (STL-SG)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถเทรลเลอร์ - กำหนดเส้นทางเดินรถในการขนส่งสินค้า จัดคิว เบิกจ่ายค่าเดินทางให้พนักงานขับรถ - ประสานงานกับลูกค้า และรถร่วมบริการเพื่อนัดหมายการส่งมอบ - ควบคุมน้ำหนักในการ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
- สรรหาพนักงานรายวัน และรายเดือนตามความต้องการของบริษัท - งานพนักงานสัมพันธ์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
11 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผลงานยานยนต์ในโรงงานทั้งหมด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
12 . หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
13 . Maintenance Supervisor
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งระบบ - จัดทำแผนการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์ผลการตรวจเช็ค เพื่อวา...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
14 . Mobile Application Programmerรับสมัครด่วน !
1. พัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือทั้งระบบ iOS และ Android 2. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
15 . พนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ Tesco Broker สาขาอรัญประเทศ
1. นำเสนอบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า การ์ด ประกันชีวิตและประกันภัยรถยนต์ 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในทีมงานขาย 3. มีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ในการกระตุ้นยอดขาย 4. แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทีมงานอย่างต่อเนื่อ...

Krungsri Consumer
2 อัตรา .
Salary 11,000 - 13,000 บาท+คอมมิชชั่น
15 Jun 19
16 . จนท.ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
10 อัตรา
Salary รายได้โดยเฉลี่ย ป.ตรี 18,000 บาท
15 Jun 19
17 . บัญชี
งานทุกอย่างเกี่ยวกับบัญชี

บริษัท ซีพีเอส โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
14 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและโครงการ
1. ดำเนินงานตามนโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่กำหนดโดยให้มีรายงานผลทุกสัปดาห์ 2. จัดทำและรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความบกพร่องของปัญหาความเสี่ยงต่างๆด้านสิ้นเชื่อ 3. ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Jun 19
19 . ผู้จัดการบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบและพัฒนาระบบการรับ-จ่าย สินค้าคงคลัง 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน 3.ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนผลิตทั้งหมด 4.ควบคุมและวางแผนงานด้านบัญชีต้นทุน 5.เสนอแนวทางการจัด...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
13 Jun 19
20 . ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการ สระแก้ว (มีประสบการณ์)
สนับสนุนงานบริหารร้าน KFC ในด้านต่างๆ ดังนี้ - บริหาร ยอดขาย/ผลกำไร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ - ควบคุมดูแลมาตราฐานการปฏิบัติงานภายในสาขา -...

The QSR of Asia Co., Ltd.
3 Position
Salary 20,000 - 30,000
13 Jun 19
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs