JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  500 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าทีมขาย - ออนเทรด (ขอนเเก่น) สายธุรกิจเบียร์
• เข้าเยี่ยมร้านค้า On Trade เพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และผลักดันให้มีสินค้าของบริษัทจำหน่ายในร้านค้า โดยปฏิบัติตามแนวทางปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) • สร้างความสัมพันธ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการขาย Home Office Delivery - HORECA (กรุงเทพฯ)
- กำกับดูแลการดำเนินการด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทาง HOD ตามแผนกลยุทธ์และแผนงานที่เทรดมาร์เก็ตติ้งวางไว้ รวมทั้งควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - กำหนดกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 Jun 19
3 . หัวหน้าทีมขาย/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-ต่างจังหวัด
1.กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งประเภทร้านใหญ่เยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ร้านเล็กเยี่ยมอาทิตย์ 1 ครั้ง 2.แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
4 . หัวหน้าทีมขาย - เอเย่นต์ (ธุรกิจเบียร์) อยุธยา ตาก
- วางแผนงานขายสินค้า - การกระจายสินค้า รวมถึงกำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย On Trade ให้ได้ตามที่กำหนด ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
5 . หัวหน้าทีมขาย/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ต่างจังหวัด
- วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขาย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด - กำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ให้ได้ตามที่...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการขาย Hotel&Premium - HORECA (กรุงเทพฯ)
- วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - วางแผนงานขายและส่งเสริมการขายของสินค้าทุกชนิดรวม ช่องทางการจำหน่าย HOREC...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 Jun 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด Sales กลุ่มลูกค้า OMT
- รับผิดชอบเป้าหมายและมีส่วนร่วมในการวางแผนการขาย - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มสินค้าที่อยู่ในความดูแล ทั้งสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในช่องทางจำหน่ายในร้านค้ากลุ่ม OMT (Sup...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
8 . Manager
ภาพรวมของงาน การรักษาให้ Apple Store เติบโตอยู่เสมอนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำที่หลากหลาย และในฐานะผู้จัดการ คุณคือผู้รอบรู้ในทักษะทั้งมวล ในสภาพแวดล้อมที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่...

Apple Inc.
16 Jun 19
9 . Senior Manager
ภาพรวมของงาน ความท้าทายและโอกาสของธุรกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้การเป็นผู้นำที่ Apple Store 
เป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนสูง ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของคุณในฐานะผู้จัดการอาวุโสที่จะนำทีมและ
นำการปฏิบัติงาน...

Apple Inc.
16 Jun 19
10 . Store Manager@Central Chidlom (Power Buy)
- บริหารยอดขายภายใน store ให้เป็นไปตามที่กำหนด - บริหารยอดขายของสาขาและงบกำไรขาดทุน - วางแผนกระตุ้นยอดขายภายใน Store - บริหารพนักงานและ PC ภายใน Store - บริหารจัดการยอดสูญเสียให้เป็นไปตามที่กำหนด ...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
16 Jun 19
11 . Sale Department Manager@เซ็นทรัลศาลายา/ไทยวัสดุ สุขาภิบาล 3(Power Buy)
- บริหารยอดขายภายในแผนก ให้เป็นไปตามที่กำหนด - บริหารยอดขายของสาขาและงบกำไรขาดทุน - วางแผนกระตุ้นยอดขายภายในแผนก - บริหารพนักงานและ PC ภายในแผนก - บริหารจัดการยอดสูญเสียให้เป็นไปตามที่กำหนด - บริ...

Central Group Co., Ltd.
16 Jun 19
12 . หัวหน้าแผนกขาย (B2S)
1. บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกิดความพอใจ 5. สนับสนุน/ดูแลบุคลากรในแผนกให้...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
16 Jun 19
13 . Store Manager , Assistant Store Manager (Office mate)
1. บริหารยอดขายภายใน store ให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. บริหารยอดขายของสาขาและงบกำไรขาดทุน 3. วางแผนกระตุ้นยอดขายภายใน Store 4. บริหารพนักงานและ PC ภายใน Store 5. บริหารจัดการยอดสูญเสียให้เป็นไปตามที่ก...

Central Group Co., Ltd.
16 Jun 19
14 . หัวหน้าแผนกขายสินค้า | Department Sales Manager (CDG)
- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจนับสต็อคสินค้า - จัดทำและวางแผนอัตรากำลังการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมต่อกา...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Jun 19
15 . Customer Development Manager ประจำสาขาอุดรธานี
• Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opportunity with Makro. • Improve top and bottom line by customer group at the store, mainly f...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
16 . Customer Development Manager สาขาแม่สอด
• Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opportunity with Makro. • Improve top and bottom line by customer group at the store, mainly f...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
Tak
1 Position
Salary N/A
16 Jun 19
17 . Customer Development Manager ประจำ สาขาศรีสะเกษ
• Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opportunity with Makro. • Improve top and bottom line by customer group at the store, mainly f...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary N/A
16 Jun 19
18 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager)
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
Tak
1 Position
16 Jun 19
19 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non food 1) สาขาคลองหลวง
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
20 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager-Non food 2) สาขาศรีนครินทร์
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
  500 Positions      
Sort By 
Disability Jobs