JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  79 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ดูแลส่วนงานบัญชีต้นทุนโรงงาน ภาษี งบการเงินของบริษัท

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
2 อัตรา
19 Jul 19
2 . Account Staff
1. Checking & Reconcile Accounts 2. Reporting system & analysis 3. Coordinate with Sales, Purchase, Customers and Other Function

THAI KOITO Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
Salary xx,xxx
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสาร, จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป - เปิดบิลขาย - ปฎิบัติงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
-ดูแลความรับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน ดูแลรับผิดชอบงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับเข้า ตัดจ่ายและการบันทึกชั่วโมงการผลิต - ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ Master, Bom, Routing, Kanban board และประสานงานเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง - ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขให้บ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 Jul 19
6 . บัญชี
จัดทำภาษีซื้อขาย ภงด.ต่างๆๆ ทำวางบิลเก็บเช็ค หัก ณ.ที่จ่าย บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี ยื่นภพ.30 ภงด.ต่างๆๆ ทำสต๊อกได้

บริษัท เซินเจริญ จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 Jul 19
7 . พนักงานบัญชี,เซลล์อสังหา,โฟแมน
- ตามรายละเอียดงานตามตำแหน่ง

บริษัท ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ออกเอกสาร ใบกำกับภาษีขาย (Tax Invoice) ตามใบสั่งซื้อที่ได้รับจากแผนกขาย และลิสต์ขายของแผนกพีซี 2.สรุปยอดขายรายวันและจัดทำรายงานสรุปยอดขายรายเดือน 3.รับผิดชอบการรับ-ส่ง Invoice / Tax Invoice และจั...

บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ทำการตรวจสอบยอดการชำระค่าเบี้ยที่มาผ่านช่องทางต่างๆ 2. ประสานงานติดตามการชำระเบี้ยที่ติดปัญหาให้สามารถปิดเคสได้ 3. จัดทำรายงานสรุป 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Krungsri Consumer
2 Position
Salary 15,000 - 20,000
19 Jul 19

ES Offshore&Marine Engineering (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
19 Jul 19
11 . Accounting Supervisor – (PESTH – Bangbor, Samutprakarn)Urgently Required !
- Responsible for accounting transaction i.e. AR, AP, some GL, and bank reconciliation - Verify WH/T and VAT calculation both from suppliers and to customers - Reconcile/ prepare monthly WH/T report...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
19 Jul 19
12 . Account General Ledger/เจ้าหน้าที่บัญชี-บัญชีทั่วไปUrgently Required !
-จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และติดรหัสทรัพย์สิน -คำนวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกบัญชี -กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกบัญชีนอกเหนือจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ AR, AP -จัดทำ รวบรวมและตรวจทานรายงานภาษีซื้อ และภาษี...

บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
13 . Senior Account General Ledger/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/บัญชีทั่วไป/บัญชีแยกประเภทUrgently Required !
-ควบคุมดูแลการตั้งรหัสบัญชีใหม่ในระบบ -รวบรวมรายรับและรายจ่ายเพื่อจัดทำ cash flow และ กระทบยอดบัญชีธนาคารคงเหลือประจำวัน -รวบรวมและตรวจทานรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย เพื่อยื่น ภพ.30 -ตรวจสอบทะเบียนท...

บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)Urgently Required !
-บันทึกต้นทุนค่าขนส่ง -บันทึกตั้งหนี้เจ้าหนี้ค่าขนส่ง -กระทบยอดบัญชีเจ้าหน้าหนี้การค้า -จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ.ที่จ่ายกระทำการแทน -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำแบบภงด.3 53 และกระทบยอดประจำเดือน - จัดทำภาษีซื้อ/ ขาย และจัดทำ ภ.พ.30 - บันทึกตั้งหนี้และปิดบัญชี ภงด.1,53,30 - คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรม navision - ตรวจสอบบัญชีและแยกประเภท

L.I.S. International Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000++
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1. บัญชีปิดงบ 2. บัญชีราย 3. บัญชีเบิกจ่าย 4. บัญชีลูกหนี้

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
17 . พนักงานบัญชี
1.วางบิลให้ทันตามกำหนด 2.คำนวณเงินเดือนพนักงาน 3.ติดต่อประสานงานกับธนาคารและบุคคลภายนอกได้ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ซื่อสัตย์ รับผิดชอบงาน ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6.มีความสามารถพิมพ์ดีดไ...

บริษัท ทีซีเอ เมทัล จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
งานด้านบัญชี วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต/การขาย กำไรขาดทุน แยกผลิตภัณฑ์ แยกลูกค้า ฯลฯ

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำพระราม 3)รับสมัครด่วน !
-คำนวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย -วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า -ทำ STD,Cost สินค้าต่อหน่วย -สรุป Report ต่างๆ ส่งผู้บริหาร -ตรวจสอบ BOM และ Transaetion ต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
20 . พนักงานบัญชี/Accounting Officer
- รวบรวมเอกสารและจัดประเภทรายการทางบัญชี - บันทึกบัญชีในสำนักงานบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี Express - สรุปรายงานบัญชีและกระทบยอดบัญชี - เตรียมแบบภาษีของกรมสรรพากรและแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม - งานอ...

บริษัท ไอ.เอส.เอ็น. โปรเฟสชั่นนัล จำกัด
1 Position
Salary 12,000 - 15,000
19 Jul 19
  79 Positions      
Sort By 
Disability Jobs