JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  43 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.รับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมด 2.ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีของบริษัท 3.ตรวจสอบ ติดตามสถานะลูกหนี้และเจ้าหนี้ 4.จัดทำงบการเงินประจำเดือน 5.วางแผนระบบการทำ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)
-ตรวจสอบและกำกับดูแลการบันทึกรายการในบัญชีแต่ละประเภท และวิเคราะห์บัญชีค่าใช้จ่ายแต่ละตัว ทำการปรับปรุงบัญชีต่างๆ -ควบคุม และตรวจสอบเอกสารจ่ายเงินตามรอบการจ่ายให้ถูกต้องทันเวลา -บันทึกบัญชีค่าใช้จ่า...

กลุ่มบริษัท ไอ. พี. (ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง และ ไอ.พี.เทรดดิ้ง)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
3 . Cost Accountant Supervisor / หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนUrgently Required !
(1) BIG 4 audit experience 3 years up (Deloitte, KPMG, PwC, EY) (Grant Thornton, BDO, PKF and Crowe Horwath can accept) (2) cost accountant experience 2 year up (3) familiar SAP system (4) managem...

Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
16 Jul 19
4 . สมุห์บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง จบขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่น้อยกว่า 36 ปี 2. เป็นผู้ทำบัญชีตามกฏหมาย 3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน เป็นหัวหน้า หรือ สมุห์บัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19
6 . Account Manager (Recycling PET) [T0677]
- Month and end-year process - Accounts payable/receivable - Cash receipts - General ledger - Payroll and utilities - Cash forecasting - Revenue and expenditure variance analysis ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000 to 75,000THB (Depend on experience)
15 Jul 19
7 . Senior Accounting Officer รับสมัครด่วน !
Costing1 1.บันทึกต้นทุนสินค้า(Costing) - ทำ BOM สินค้าทุกประเภท/ตรวจสอบรายการ BOMทุกบริษัท - ตรวจต้นทุนสินค้า By Item - ตรวจสอบ Margin By Customer - บันทึก งานโครงการ (Project) - ตรวจสอบ Transec...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
15 Jul 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลระบบบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมาตรฐานของผู้สอบบัญชี 2.วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลของระบบบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร 3.ตรวจสอบความถูกต้องด้านการบันทึก...

บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
15 Jul 19
9 . Accounting (Assistant Manager - Manager)
-Responsible for overall function in accounting department. -Handle month-end and year-end closing processes, preparing and analysis financial reports. -Prepare internal management report on timely ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Salary n/a
15 Jul 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์งบประมาณต่างประเทศ
-ประสานงานและสนับสนุนแผนกบัญชีของธุรกิจต่างประเทศในการปิดงบการเงินรายเดือนให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาจัดทำงบการเงิน -จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลดำเนินงานประจำเดือนสำหรับธุรก...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
15 Jul 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manager)
1.ประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ และร่วมกำหนดแนวการตรวจสอบ 2.จัดทำ Workflow ระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ 3.ปฏิบัติการตรวจสอบ ตามแนวการตรวจสอบ 4.จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานข...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Jul 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
15 Jul 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
15 Jul 19
14 . หัวหน้าส่วนงานบัญชี (Oversea Accounting)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เพิ่มในการเก็บบัญชี (วางบิลและเก็บเช็ค ตามกำหนด) 2.ติตดามผู้แทนขายเก็บหนี้บิลที่เกินกำหนดชำระและเช็คคืน 3.รายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อพิจารณาการตัดสินใจได้ทันสถานการณ์ 4...

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
15 . Assistant Accounting Manager at Bangphli Industrial Estate, Samutprakarn
- Arrange the payment vouchers, journal vouchers,import cost sheets and review before record in SBO - Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operation ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 Position
15 Jul 19
16 . Accounting Supervisor ประจำที่นิคมบางพลี
1. Arrange the payment vouchers, journal vouchers, import cost sheets and review before record in SBO. 2. Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operat...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 40,000 - 45,000 บาท
15 Jul 19
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชี AR,AP,Fix Asset ให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานกระทบยอดด้านAR,AP,Fix Asset และรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายงานด้านภาษีซื้อ-ขาย,หัก ณ ที่จ่ายกระทบยอดภาษี - ควบคุ...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- งานบัญชีโดยรวมภายในบริษัท - การปิดงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินและรวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง - งบการเงินรวม (พิจารณาเพิ่มเติม) - การวิเคราะห์และการบริหารจัดการแผนธุรกิจ การควบคุมงบ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
19 . หัวหน้างานบัญชี
1. ปิดงบการเงินประจำเดือน และจัดทำงบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดทำใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบการแจ้งหนี้ พร...

King Power International Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
15 Jul 19
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและธุรการบัญชี
สามารถ ดูแลบัญชีทั้งระบบ

APEX Asia Construction Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
15 Jul 19
  43 Positions      
Sort By 
Disability Jobs