JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  40 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินด้านรายรับ/จ่ายตามนโยบายบริษัทฯ , ตรวจสอบสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ ชิ้นส่วนสำเร็จรูป ที่นำมาจากภายนอกและระหว่างการผลิต 2. ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯตรวจสอบเงินสดในบัญชี , จัดทำประมาณการรายรับ/รา...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 35,000-40,000 บาท
25 Jun 19
2 . Account Manager (Recycling PET) [T0677]
- Month and end-year process - Accounts payable/receivable - Cash receipts - General ledger - Payroll and utilities - Cash forecasting - Revenue and expenditure variance analysis ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000 to 75,000THB (Depend on experience)
25 Jun 19
3 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
- ดูแลเงินสด เงินฝากธนาคาร - รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร - เจ้าหนี้ - ลูกหนี้ - ทะเบียนทรัพย์สิน ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

บริษัท เองเจิลซีดส์ จำกัด
Bangkok Free Trade Zone Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริาัท
25 Jun 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- ปิดงบ - บริหารงานบัญชี - บริหารงานภายในฝ่าย - ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
5 . Accounting Supervisor ประจำที่นิคมบางพลี
1. Arrange the payment vouchers, journal vouchers, import cost sheets and review before record in SBO. 2. Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operat...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 40,000 - 45,000 บาท
25 Jun 19
6 . Senior Accounting Officer รับสมัครด่วน !
Costing1 1.บันทึกต้นทุนสินค้า(Costing) - ทำ BOM สินค้าทุกประเภท/ตรวจสอบรายการ BOMทุกบริษัท - ตรวจต้นทุนสินค้า By Item - ตรวจสอบ Margin By Customer - บันทึก งานโครงการ (Project) - ตรวจสอบ Transec...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
7 . หัวหน้างานบัญชี
1. ปิดงบการเงินประจำเดือน และจัดทำงบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดทำใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบการแจ้งหนี้ พร...

King Power International Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 Jun 19
8 . Senior Accounting
- Prepare monthly management accounts for the organization and individual markets - Variance analysis and reports to the Directors -Prepare daily/monthly cash flow for the organization and report on...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
9 . วิเคราะห์งบประมาณต่างประเทศ
-ประสานงานและสนับสนุนแผนกบัญชีของธุรกิจต่างประเทศในการปิดงบการเงินรายเดือนให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาจัดทำงบการเงิน -จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลดำเนินงานประจำเดือนสำหรับธุรก...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25 Jun 19
10 . Cost Accountant Supervisor / หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนUrgently Required !
(1) BIG 4 audit experience 3 years up (Deloitte, KPMG, PwC, EY) (Grant Thornton, BDO, PKF and Crowe Horwath can accept) (2) cost accountant experience 2 year up (3) familiar SAP system (4) managem...

Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
25 Jun 19
11 . สมุห์บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง จบขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่น้อยกว่า 36 ปี 2. เป็นผู้ทำบัญชีตามกฏหมาย 3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน เป็นหัวหน้า หรือ สมุห์บัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- งานบัญชีโดยรวมภายในบริษัท - การปิดงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินและรวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง - งบการเงินรวม (พิจารณาเพิ่มเติม) - การวิเคราะห์และการบริหารจัดการแผนธุรกิจ การควบคุมงบ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
13 . Assistant Account Manager
- Closing FS report & Audit report - Review all transaction of Trial Balance - Anally Income and Cost - Provide detail for Profit and Loss - Reconciliation Bank E payment - Calculate Loan i...

บริษัท โคไชน่า เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ไม่เกิน 45,000.-
25 Jun 19
14 . ผจก.บัญชี-ต้นทุน (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
- บริหารงานบัญชี-การเงิน ทั้งระบบ - และมีความรู้ในระบบ ERP

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
17 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชีที่วางไว้ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 2.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชี เอกสารการเบิก จ่าย และรายงานทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 3.จั...

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 45,000
25 Jun 19
18 . สมุหบัญชี
จัดทำรายงานงบการเงินและ Cash Flow อย่างถูกต้อง วิเคราะห์และนำเสนอรายงานงบการเงินและ cash flow ต่อผู้บริหาร รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติ...

บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือนดี มีสวัสดิการ มีประกันชีวิตและสุขภาพ พร้อมเครื่องแบบ
25 Jun 19
19 . Accounting (Assistant Manager - Manager)
-Responsible for overall function in accounting department. -Handle month-end and year-end closing processes, preparing and analysis financial reports. -Prepare internal management report on timely ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Salary n/a
25 Jun 19
20 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.รับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมด 2.ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีของบริษัท 3.ตรวจสอบ ติดตามสถานะลูกหนี้และเจ้าหนี้ 4.จัดทำงบการเงินประจำเดือน 5.วางแผนระบบการทำ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs