JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  45 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชี ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี ให้ถูกต้องเพื่อนำเสนอผู้บริห...

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
2 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.รับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมด 2.ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีของบริษัท 3.ตรวจสอบ ติดตามสถานะลูกหนี้และเจ้าหนี้ 4.จัดทำงบการเงินประจำเดือน 5.วางแผนระบบการทำ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . Assistant Account Manager
- Closing FS report & Audit report - Review all transaction of Trial Balance - Anally Income and Cost - Provide detail for Profit and Loss - Reconciliation Bank E payment - Calculate Loan i...

บริษัท โคไชน่า เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ไม่เกิน 45,000.-
18 Jul 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชี AR,AP,Fix Asset ให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานกระทบยอดด้านAR,AP,Fix Asset และรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายงานด้านภาษีซื้อ-ขาย,หัก ณ ที่จ่ายกระทบยอดภาษี - ควบคุ...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี / ธุรการบัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี -จัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย การบันทึกบัญชี -ทำด้านภาษีและเอกสารจ่ายเงินต่างๆ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธุรการบัญชี - คีย์ข้อมูลงานเอกสารด...

บริษัท แอนโม อิเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
6 . สมุห์บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง จบขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่น้อยกว่า 36 ปี 2. เป็นผู้ทำบัญชีตามกฏหมาย 3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน เป็นหัวหน้า หรือ สมุห์บัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
7 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์งบประมาณต่างประเทศ
-ประสานงานและสนับสนุนแผนกบัญชีของธุรกิจต่างประเทศในการปิดงบการเงินรายเดือนให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาจัดทำงบการเงิน -จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลดำเนินงานประจำเดือนสำหรับธุรก...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Jul 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manager)
1.ประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ และร่วมกำหนดแนวการตรวจสอบ 2.จัดทำ Workflow ระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ 3.ปฏิบัติการตรวจสอบ ตามแนวการตรวจสอบ 4.จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานข...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
10 . Asst.Accountant Manager/Senior Accountant
• Prepare monthly and yearly closing journal entries. • Control and review A/P, A/R Aging Report with comment for overdue account if needed. • Prepare, examine, and analyze accounting records, finan...

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
18 Jul 19
11 . Accounting (Assistant Manager - Manager)
-Responsible for overall function in accounting department. -Handle month-end and year-end closing processes, preparing and analysis financial reports. -Prepare internal management report on timely ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Salary n/a
18 Jul 19
12 . Senior Accounting Officer รับสมัครด่วน !
Costing1 1.บันทึกต้นทุนสินค้า(Costing) - ทำ BOM สินค้าทุกประเภท/ตรวจสอบรายการ BOMทุกบริษัท - ตรวจต้นทุนสินค้า By Item - ตรวจสอบ Margin By Customer - บันทึก งานโครงการ (Project) - ตรวจสอบ Transec...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- งานบัญชีโดยรวมภายในบริษัท - การปิดงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินและรวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง - งบการเงินรวม (พิจารณาเพิ่มเติม) - การวิเคราะห์และการบริหารจัดการแผนธุรกิจ การควบคุมงบ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . หัวหน้างานบัญชี
ดูแลรับผิดชอบการลงบัญชี AP AR Costing Asset

บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
15 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1. บริหารภาษีอากร 2. ทำบัญชีเจ้าหนี้บันทึกเจ้าหนี้รายตัว 3. ทำเช็คสั่งจ่าย 4. บันทึกภาษีซื้อ-ขายรายวัน 5. บันทึกภาษีตัดจ่ายชำระหนี้ 6. ทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ. ที่จ่าย 7. จัดทำทะเบียนจ่ายเช็ค ...

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
16 . สมุห์บัญชี
- ดูแลจัดทำเอกสารด้านบัญชี ใบสำคัญรับ-จ่าย - กระทบยอดแยกประเภท - ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน - เงินสดย่อย - ปิดงบการเงิน - จัดทำเอกสารเพื่อยื่นภาษีสรรพากร - ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของพนักงานที่อยู่ภาย...

บริษัท เนเชอรัล ไบโอ พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
17 . Assistant Accounting Manager at Bangphli Industrial Estate, Samutprakarn
- Arrange the payment vouchers, journal vouchers,import cost sheets and review before record in SBO - Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operation ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 Position
18 Jul 19
18 . Accounting Supervisor ประจำที่นิคมบางพลี
1. Arrange the payment vouchers, journal vouchers, import cost sheets and review before record in SBO. 2. Supervise the day to day activities/functions of the Accounting section to ensure that Operat...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 40,000 - 45,000 บาท
18 Jul 19
19 . Account Manager (Recycling PET) [T0677]
- Month and end-year process - Accounts payable/receivable - Cash receipts - General ledger - Payroll and utilities - Cash forecasting - Revenue and expenditure variance analysis ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000 to 75,000THB (Depend on experience)
18 Jul 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs