JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  412 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค (ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ)
ดูแลรักษา ซ่อม ระบบรถยนต์ ขนาดเล็ก ใหญ่ ติดตั้ง แก้ไข ระบบไฟฟ้า ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
14 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจวัดและวิเคราะห์ความปลอดภัยเกี่ยวกับแสงสว่าง เสียง ความร้อน 2.ตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน 3.ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น(เครน)ตามขนาดพิกัด 4.ตรวจ...

บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19

บริษัท เอส.เอ.ออโต้บอดี้ เซอร์วิส จำกัด
4อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ ประสบการณ์
24 Jul 19
4 . ช่างยนต์/ช่างประกอบ
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00

HIGHMARK INDUSTRIES CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและความสามารถ
24 Jul 19
5 . IT /Programmers
1.แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network 2.ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ 4.สามารถซ่อม โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มอนิเตอร์ได้ 5.ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS 6.มีความเข้าใจการทำง...

MPower Engineering Company Limited
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
6 . Marketing
1. ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงานด้านการตลาด และสรุปข้อมูลทางการตลาด 2. ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทรายเกี่ยวกับพัฒนาใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 3. ดูแล และพัฒนาการตลาด 4. ดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื...

MPower Engineering Company Limited
1 Position
Salary ต่อรองได้ตามความเหมาะสม
24 Jul 19

บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด
หลายอัตรา
Salary N/A
24 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเก...

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
9 . หัวหน้างานวางแผนผลิต
- ควบคุมและตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลด้านวัตถุดิบ - ติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด - ตรวจสอบควบคุมการเบิกวัตถุดิบเพื่อนํามาใช้ในไลน์ผลิต - ตรวจสอบควบคุมการตรวจเช็คจัดทํา Stock ของทุกสถานะของการผ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
1 อัตรา
24 Jul 19
10 . หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลการตรวจสอบคุณภาพและรวมถึงดูและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - การตรวจสอบวัตถุดิบ - การตรวจสอบกระบ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
11 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)
-ตรวจสอบคุณภาพก่อนการรับเข้า (Incoming) -ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการปฏิบัติงาน (In Process) -ตรวจสอบคุณภาพงานสำเร็จ (Outgoing)

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
6 อัตรา
Salary รายวัน
24 Jul 19
12 . ธุรการวิศวกรการผลิต
- สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลในสายการผลิตให้กับวิศวกร - ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในระบบการผลิต - จัดทำเอกสารคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติในไลน์ผลิต (Work Instruction) -...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
13 . Sales Staff
- Coordinate and take care window of sales - Coordinate with other concern internal department - Coordinate about Sales executive's schedule - Other job assignments from Sales executive

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
1 position
Salary Negotiable
24 Jul 19
14 . วิศวกรการผลิต (Production Engineer)
1. รับใบวางแผนการผลิตไปดำเนินการตรวจเช็คมาตรฐานการผลิต จัดทำ และปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิต 3. ร่วมทดลองก...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
15 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง
1. จัดทำแผน ดูแลระบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดในโรงงาน 2. ซ่อมเสริมและสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่จัดไว้เพื่อเป็นการสนับสนุนในกระบวนการผลิตและงานทั่วไปในโรงงาน 3. ศึกษาเทคนิควิธีการดูแลเครื่องจ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
1 อัตรา
24 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
รับผิดชอบงานด้านการตลาด ติดต่อประสานงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย

บริษัท แทค สยาม คอร์ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
17 . สมุห์บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง จบขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่น้อยกว่า 36 ปี 2. เป็นผู้ทำบัญชีตามกฏหมาย 3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน เป็นหัวหน้า หรือ สมุห์บัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
ตำแหน่งจนท.ธุรการประสานงานขาย สังกัด แผนกขายและการตลาด ปฎิบัติงานที่ อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี 1) ควบคุม จัดเก็บเอกสาร ISO และเอกสารระบบภายในหน่วยงาน 2) สนับสนุนเอกสารการจัดทำข้อมูล/รายละเอียดต่างๆ ในส...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 หรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายและการตลาด(บจก.ไดนาสตี้ กอฟล์ แอนด์ คันทรี่คลับ)
ตำแหน่งจนท.ธุรการ สังกัด ฝ่ายขายและการตลาด ทำงาน บริษัท ไดนาสตี้ กอฟล์ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด ปฏิบัติงานที่สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่ 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 2) รับโทรศัพท์ ติดต่อประสาน...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000-15,000 หรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
20 . New Model
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2. ติดตามผลของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการผลิตภัณฑ์,กระบวนการ,คุณภาพ ถูกปฏิบัติและพัฒนาให้มี...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
  412 Positions      
Sort By 
Disability Jobs