JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  151 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรม/กิจกรรม ตามแผนฝึกอบรม/กิจกรรมประจำปี - เป็นผู้นำกิจกรรม วิทยากร หรือพิธีกร ในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลฝึกอบรม/กิจกรรม - ยื่นเอกสารฝึกอบรมในระบบ e-service ของ...

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 33,000
20 Jul 19
2 . Purchasing Engineer (Mechanical)
- คัดเลือกสินค้า ตามข้อกำหนดและความเหมาะสม เพื่อใช้ในงานโครงการ - ควบคุมงบประมาณ - จัดหาสินค้าส่งให้หน่วยงาน

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 33,000 บาท
20 Jul 19
3 . Purchasing Engineer (Auto Parking)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ ด้านระบบไฟฟ้า / ระบบเครื่องกล / โครงสร้าง - จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมา - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) - ติดตามการจัดส่งสินค้า

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
4 . Site Executive (Chiller Plant O&M + Energy)
- วางแผน ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์การเดินเครื่องจักร และปรับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง - ประสานงานกับเจ้าของอาคาร

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
5 . Design Engineer (วิศวกรออกแบบระบบทำความเย็น)
- ออกแบบระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม - ออกแบบงานติดตั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องระบบททำความเย็น - คำนวน ค่าใช้จ่าย โครงการ - ทำรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
6 . ช่างเทคนิค งานติดตั้งเครื่องจักรUrgently Required !
ควบคุมงานติดตั้ง ประสานงานผู้รับเหมา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในไซด์งาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
7 . ผู้จัดการ ฝ่ายservice
- ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามนโยบายและระเบียบการทำงานอย่างเคร่งครัด - ควบคุมและดูแลระบบงานสอบเทียบและงานซ่อมทั้งหมด - จัดการประชุมประจำวัน และวางแผนการทำงานในแต่ละวันของผุ้ใต้บังคับบัญชา - ...

บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
8 . QC
1. ควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้เป็นไปไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ให้ความสนใจในกระบวนการผลิต สามารถส่งต่อคุณภาพของสินค้าในด้านบริการ 3. ตรวจสอบความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาแก้ไข ซ่อมแซมได้ 4. งานอื่นๆ ...

บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
3 Position
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 19
9 . ช่างเทคนิค (สอบเทียบงานวัด)
- ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ยอมรับ - เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาสอบเทียบ - ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับ...

บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Jul 19
10 . พนักงานขับรถ
- ขับรถส่งสินค้า - ตรวจสอบสินค้า - วางบิล รับเช็ค - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
20 Jul 19
11 . Sales Executive / พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าหลังคาเหล็กและประตูม้วน SmartTek ตามไซต์งานก่อสร้าง หรือโครงการต่าง ๆ มีธุรการและทีมวิศวกร ไว้รองรับการทำงาน

C.S.C. International Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม ( 40,000-80,000 บาท ) แล้วแต่ความสามารถและยอดขาย
20 Jul 19
12 . ธุรการ (การเงิน)
• เปิดบิล • ดูแลระบบลูกหนี้ - รับชำระหนี้ • ติดตามประสานงาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
13 . ช่างคุมเครื่องตัดเลเซอร์
ตัดเลเซอร์ประเภท โลหะ

บริษัท เวหา คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
14 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)
ทำหน้าที่เป็นวิศวกรประจำสำนักงาน รายละเอียดดังนี้ 1.จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ 2.ตรวจสอบและสรุปราคางานโครงการหรืองานเพิ่ม-ลด 3.จัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน และขออนุมัติวัส...

บริษัท เวหา คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
15 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบอาคาร บ้านพักอาศัย ทำ 3D และตกแต่งแบบได้ 2.สามารถประมาณราคาได้ 3.Present งานให้ลูกค้า

บริษัท เวหา คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
16 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลและควบคุมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าตามโรงงานและอาคาร - ออกแบบ เขียนแบบ AutoCad ถอดแบบประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง - ออกแบบและประเมินการติดตั้งโซล่าฟาร์ม โซล่าลูป ตรวจสอบรายการ จำนวนของอุปก...

กลุ่มบริษัท สุธี กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ LAB รับสมัครด่วน !
1.ปรับปรุงและพัฒนาสูตรเคมีภัณฑ์ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2.คำนวณสูตรวัตถุดิบ คุณสมบัติของเคมีภัณฑ์ก่อสร้างและปรับปรุงวัตถุดิบ 3.รับผิดชอบโครงการใหม่ๆเกี่ยวกั...

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 -18,000 บาท
20 Jul 19
18 . วิศวกรไฟฟ้า
งานที่ได้รับมอบหมาย

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
20 Jul 19

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
20 Jul 19
20 . ล่ามภาษาจีน
งานตามที่ได้รับมอบหมาย

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
20 Jul 19
  151 Positions      
Sort By 
Disability Jobs