JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  49 Positions      
Sort By 
1 . IT support (android)
- รับผิดชอบดูแล application ของ LED signage digital - รับผิดชอบในการทดสอบระบบใหม่ๆ ของ application ของจอ LED digital - ดูแล support layout vdo, artwork upload ให้ตรงความต้องการของลูกค้า - มีความรู้...

Adlite
1 Position
Salary 15,000++
22 Jul 19
2 . Graphic Designer/ Graphic ทำ file
Graphic Designer - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ online เช่น brochure catalogue Facebook - ควบคุมและ ทำไฟล์งานสำหรับงานผลิตด้านสื่อสิ่งพิมพ์ digital printing - ตรวจสอบ คุณภาพงาน ก่อนส่งไปแผนกอื่น หรือก่อ...

Adlite
2 Position
Salary 15,000-20,000
22 Jul 19
3 . Online Sale and Marketing
- หาแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาศในการขาย วิเคราะห์สินค้าและคู่แข่งในตลาด - จัดทำ promotion และหาสินค้าใหม่ๆ เพื่อนำเสนอ - ดูแล website, facebook และ Line@ - ให้คำแนะนำและปิดการขายทาง line@, facebook, โทรศ...

Adlite
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ (เงินเดือน+Incentive+commision)
22 Jul 19
4 . บัญชี-สโตร์
1. ตัด-เบิกจ่าย สต็อก 2. งานสโตร์

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อม / สร้าง ระบบไฟฟ้า , ประปา , ลม , โทรศัพท์ ซ่อมไฮดรอลิก , เครื่องปรับอากาศ

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.วางบิล เจ้าหนี้การค้า 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้การค้า 3.ออกใบเสร็จรับเงิน 4.ตรวจสอบรายงานภาษีขาย

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
3 อัตรา
22 Jul 19
7 . ประสานงานทั่วไป
1. ติดต่อประสานงาน กับแผนกต่าง ตามงานที่มอบหมาย 2. จัดเก็บเอกสาร ตามระบบ ISO

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
3 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
8 . เทคนิคการผลิต
- การจัดเตรียม แผนงานการผลิต -

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
3 อัตรา
22 Jul 19
9 . รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของบริษัทฯ 2. กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื่้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อในแผนก 3. ร่วมกับผู้ใช้งานกำหนดลัก...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000- 50,000
22 Jul 19

บริษัท ซี 35 ดีไซน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
22 Jul 19
11 . Design Engineer
• ออกแบบ หรือปรับเปลี่ยนแบบของเครื่องจักร และระบบส่งลำเลียงที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต อาหาร หรือ ยา หรือเคมี ประเภทผงหรือเม็ดแห้ง โดยใช้ Inventor • เขียนแบบชิ้นงานโดยละเอียดเพื่อสั่งผลิต • ทำงานร...

บริษัท โซลิดส์แฮนด์ลิ่ง แอนด์ โปรเซสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary 15,000-23,000
22 Jul 19
12 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์
1. ขับรถโฟล์คลิฟท์ตักงาน/เก็บงาน/จ่ายงานเข้าไลน์ผลิต 2. ตรวจรับและตรวจสอบวัตถุดิบที่เข้ามาส่งภายในคลังสินค้า 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
13 . หัวหน้าแผนกขนส่ง
1. รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าของบริษัท 2. รับ-ส่งสินค้า /ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตามวัน, เวลา และสถานที่ ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ ได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา 3. ตรวจสอบ...

บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
14 . ช่าง CNC
1.ควบคุมเครื่องจักร CNC 2.ผลิตงานตามแบบ Drawing ได้อย่างถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด 3.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามการผลิต 4.ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต 5.ทำให้มั่นใจได้ว่...

บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
15 . ช่างติดตั้ง / Installation Technician
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการติดตั้งของแต่ละโครงการ ประสานงานกับช่างแบบและฝ่ายผลิต รวมทั้งคำนวณวัสดุในการติดตั้ง เพื่อให้ได้คุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด - ดำเนินการติดตั้ง ผนัง พื้น และห้องครัวของ ...

บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
16 . ผู้จัดการโรงงานUrgently Required !
-ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ฯ -ประสานงานและติดตามกับฝ่ายต่าง ๆ ในด้านการผลิต -ปรับปรุงการดำเนินงานในฝ่ายผลิต -ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามกฎร...

บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
17 . วิศวกรไฟฟ้า(หยุดเสาร์,อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและถอดแบบงานระบบไฟฟ้าของห้องคลีนรูม,ระบบประกอบอาคาร ,ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ทำBOQ งานระบไฟฟ้า 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธันเดอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
18 . วิศวกรงานเชื่อม
- ควบคุมความก้าวหน้าของงานในแผนกให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุมชั่วโมงการทำงานให้สอดคล้องกับงานและอยู่ใน Budjet ที่กำหนด - รายงานผลการทำงาน/ความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - วิเคราห์และแก้ไข...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงและประสบการณ์
22 Jul 19
19 . วิศวกรประเมินราคา (Costing Estimate)
- ประมาณราคาเรือสร้างใหม่รวมถึงเรือซ่อม - สร้่างฐานข้อมูลด้านราคาและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างเรือและซ่อมเรือ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ - ประสานงานกับ Supplier และผู้รับเหมาภายนอกเพื่อจ...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมเอกสาร ISO (DCC)
-จัดทำ ควบคุม แจกจ่ายและทำลายเอกสารในระบบมาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO -จัดประชุม และจัดทำรายงานการประชุม -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Jul 19
  49 Positions      
Sort By 
Disability Jobs