JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  60 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานขาย
1. รับโทรศัพท์, ตอบ Line ลูกค้า เพื่อรับออร์เดอร์และเช็คสินค้า 2. เปิดบิลขายสินค้าในโปรแกรมสำเร็จรูป express 3. สรุปยอดขายแต่ละวัน 4. ทำใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ 5. มีค่าเป้า 6. มีค่าเปิดบิล 7.มีเบี้ย...

บริษัท ไอดีไซน์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
26 Apr 19
2 . ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกสโตร์
1. ตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการ สื่อเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ สินค้า 3. บริหารจัดการ ส่งมอบสินค้า 4. เอกสารในการรับ - จ่ายสินค้า - สินค้านำเข้าต่างประเทศ 5. ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ ณ ส...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 Apr 19

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
1 Position
26 Apr 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ต้นทุน
1. ปิดงบ ต้นทุน 2. คำนวณค่าเสื่อมราคา 3. บันทึกรับ-จ่าย วัตถุดิบ,วัสดุสิ้นเปลือง,ชั่วโมงทำงาน 4. สรุปต้นทุนแยกตามงาน 5. ตรวจนับ Stock และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 6. ตรวจสอบเอกสารบัญชี

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
26 Apr 19
5 . ประสานงานทั่วไป
1. ติดต่อประสานงาน กับแผนกต่าง ตามงานที่มอบหมาย 2. จัดเก็บเอกสาร ตามระบบ ISO

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
3 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก บุคคล - ธุรการ
1 ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานของบริษัท ด้านทรัพยากรมนุษย์ 2 วางแผนพัฒนา ฝึกอบรมพนักงาน 3 แรงงานสัมพันธ์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
7 . ช่างติดตั้ง (ม่านม้วน ม่านจีบ มู่ลี่ไม้)
• ติดตั้งสินค้าม่านม้วน ม่านจีบ มู่ลี่ไม้ (มีการติดตั้งทั้งระบบมือดึง และ มอเตอร์) • ทำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล • เรียนรู้และทำความเข้าใจ ข้อมูลสินค้าของบริษัทฯ • หากกรณีไม่ได้ออกไปทำงานด้านนอ...

บริษัท ที แอนด์ ที ไบลนด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 บาท
26 Apr 19
8 . Sales Executive
• พนักงานขาย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล • พัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้มีศักยภาพ • นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ • วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประ...

บริษัท ที แอนด์ ที ไบลนด์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
9 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/เจ้าหน้าที่จัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน และรายงานตามกำหนด 3. ควบคุมการขนย้าย และจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และตรงเวลา 4. ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บส...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
10 . ควบคุมงาน
1.ดูแลควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาควบคุมดูแลคุณภาพงาน 3.วางแผนและจัดหาผู้รับเหมางาน 4.วางแผนและคำนวนวัสดุอุปกรณ์เพื่อสั่งซื้อเข้าหน้างาน 5.สรุปยอดอนุมัติเบิกจ...

TEE CREATIVE ENGINEERING CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
26 Apr 19
11 . ธุรการบัญชี
-รับวางบิล, ทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้ -สรุปยอด ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, ภงด.1 -กระทบยอด statement ธนาคาร -จ่ายเงินสดย่อย -เปิดใบกำกับภาษี, วางบิล - เก็บเช็ค, ออกใบเสร็จรับเงิน -สรุปภาษีซื้อและขายประจำเดือน...

บริษัท เอซี ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
12 . โฟร์แมน ตกแต่งภายใน
- ติดต่อประสานงานกับทางผู้รับเหมา - ดูแลควบคุมการทำงานหน้างานให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด - วางแผน จัดทำเอกสารในโปรเจคที่ได้รับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เอซี ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
13 . Safety Officer (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
1. อบรมกฏระเบียบและความปลอดภัยในการทำงาน 2. ควบคุมผู้รับเหมาให้มีการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 3. ตรวจสอบและประเมินผู้รับเหมา 4. บริหารงานด้านความปลอดภัยงานรับเหมาก่อสร้าง(ห้องคลีนรูม) 5. สามารถเริ...

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
14 . วิศวกรไฟฟ้า,Electric Engineerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม การติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ตามแผนงานและโครงการตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
26 Apr 19
15 . บัญชี-การเงิน
- ทำเช็คจ่าย/โอนเงินผ่านระบบ I BANKING ของบริษัท/ตามระเบียบขององค์กร - เช็ค Statement กระทบยอดบัญชีธนาคาร - เงินสดย่อย -จัดทำเอกสารเคลียร์เงินสดย่อยและเบิกเงินสดย่อย เคลียร์เงินสำรองจ่ายต่างๆ -...

บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
26 Apr 19
16 . ธุรการบัญชี-การเงิน (หยุดเสาร์,อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1.รับวางบิล จัดเตรียมเอกสารจ่าย 2.ทำเงินสดย่อย 3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม, หัก ณ ที่จ่าย 4.ทำเช็คจ่าย

บริษัท ธันเดอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
26 Apr 19
17 . วิศวกรไฟฟ้า(หยุดเสาร์,อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและถอดแบบงานระบบไฟฟ้าของห้องคลีนรูม,ระบบประกอบอาคาร ,ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ทำBOQ งานระบไฟฟ้า 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธันเดอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
18 . วิศวกรบริหารโครงการ/เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
- วางแผนและติดตามความก้าวหน้างานสร้างเรือและเรือซ่อม รวมถึงดำนเนินการโครงการพิเศษ - จัดทำควบคุมและติดตามแผนกงานของงานสร้างและซ่อมเรือ - ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลความก้าวหน้างานสร้างเรือและซ่อมเรือ

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Apr 19
19 . รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำบริษัท ไทยโคลอน จำกัด)
- จัดซื้อ จัดหาสินค้ากับ Supplier ต่างประเทศ - เจรจาต่อรองราคา เปร่ียบเทียบราคา คุณภาพสินค้าต่างประเทศ - จัดทำและติดตามเอกสารสั่งซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับ-ส่งเมล์ภาษาอังกฤษ ทำงานจันท...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Apr 19
20 . วิศวกรขาย ประจำบริษัท ไทยโคลอน จำกัด
1. ขายงานบริการซ่อมและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับทรัพยากรในองค์กร 2. ให้คำปรึกษาทางเทคนิคเบื้องต้นกับลูกค้า 3. ติดตามงานทั้งที่ยังไม่ได้รับคำสั่ง และได้รับแล้ว พร้อมดำเนินงานเอกสารแ...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Apr 19
  60 Positions      
Sort By 
Disability Jobs