JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  148 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค (เครื่องSlitting โครงการ TIP7 เส้นคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ)
- ซ่อมเครื่องSlitting (เครื่องพิมพ์) ยี่ห้อริโก้ (มีการสอนงานให้ก่อน) -คุมเครื่องจักร เรียนรู้งานได้เร็ว สามารถเข้างานกะได้

Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
17 Feb 19
2 . ช่างเทคนิค(ช),พนง.ประกอบเครื่อง(ญ) (โครงการ Tip7 เส้นคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ)
ช่างเทคนิค : สำหรับเพศชาย พนง.ประกอบเครื่อง : สำหรับเพศหญิง - ซ่อม บำรุง เครื่องPrinter, เครื่องถ่ายเอกสาร (มีการสอนงานให้ก่อน) - ทำงาน 5 วัน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. สวัสดิก...

Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าอื่นๆ
17 Feb 19
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
1.ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต(ประกอบชิ้นส่วนสินค้า/ใส่ชิ้นส่วนอีเลคทรอนิค) 2.บรรจุสินค้าใส่บรรจุภัณฑ์ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Hong Jiang Electronics (Thailand) Co., Ltd
6 Position
Salary ตามตกลง
16 Feb 19
4 . SMT Production Operator
1.เช็คสอบวัตถุดิบในการผลิตตรงกับสูตรหรือไม่ 2.นำแผ่นวงจรขึ้นสายการผลิต ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ออกมาว่าถูกต้องหรือไม่ 3.ควบคุมกระบวนการผลิตSMTตั้งแต่ต้นจนจบ 4.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องจักร 5.งานอื่...

Hong Jiang Electronics (Thailand) Co., Ltd
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Feb 19
5 . SMT Engineer
1.ดูแลและควบคุมสายการผลิตSMT 2.โปรแกรมเครื่องสำหรับการผลิต ทดสอบและตรวจสอบ 3.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องจักร 4.ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด

Hong Jiang Electronics (Thailand) Co., Ltd
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดหาซัพพลายเออร์ เทียบสินค้า ราคา คุณภาพ 2.ประสานงานกับทางโกดัง ฝ่ายขาย และวางแผนตารางการจัดซื้อ 3.ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง 4.ดูแลและตรวจสอบสต็อค 5.คำนวณต้นทุนของบริษัท เพื่อควบคุมงบ...

Hong Jiang Electronics (Thailand) Co., Ltd
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอาวุโส
หน้าที่หลัก 1.วางแผนและควบคุม Stock วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.วางแผนบริหารจัดการการรับจัดเก็บจัดจ่ายวัตถุดิบและชิ้นส่วนในแผนกคลังสินค้า 3.บริหารจัดการพื้นที่ในแผนกคลังสินค้า 4.บริหารงานทีมงานผู...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
16 Feb 19
8 . วิศวกร ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ( MIS Engineer)
1. ดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล โดยทำหน้าที่เป็นวิศวกรและพัฒนาฐานข้อมูล 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ Report 3. ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลการผลิต 4. ประสานงานกับ User ในการพัฒนาระบบข้อมูลตามการร้องขอ 5. พ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
16 Feb 19
9 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - วางแผนปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ - ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย - แนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย - ดูแลพิ้นที่ ที่ทำงานให้สะ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
16 Feb 19
10 . ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติก รับสมัครด่วน !
-ติดต่อบริษัทรับทำแม่พิมพ์และดูแลการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำและออกแบบแม่พิมพ์ -ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลทางด้านเทคนิคแม่พิมพ์ที่จำเป็นสำหรับงานโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
16 Feb 19
11 . ช่างเขียนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อาวุโส รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ-ออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. แก้ไขแบบโดยใช้ระบบ Manual ตามข้อมูลที่แจ้งเปลี่ยนแปลงจากสูนย์ข้อมูลวิศวกรรม 3. เขียนแบบโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
16 Feb 19
12 . ช่างเทคนิควิศวกรรมผลิตภัณฑ์
1.ตรวจสอบ ตรวจวัด ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาเท่าที่จำเป็น และบันทึกผลนำเสนอต่อหัวหน้าส่วน 2. ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ ติดตามความคืบหน้าและติดตามผลการแก้ไข 3. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
2 อัตรา
Salary 12,500-18,000 บาท
16 Feb 19
13 . วิศวกร( Robotic & Automation) " ด่วน "
1. รับผิดชอบออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3. วางแผนการติดตั้ง ทดลองระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่วางไว้ 4. ตรวจสอบความคืบหน้างาน และรายงานความก้าวห...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
3 อัตรา
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
16 Feb 19
14 . วิศวกรเครื่องกล / Mechanical Engineer
1. รับผิดชอบออกแบบระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 3. เขียน AutoCAD ได้ 4. วางแผนการติดตั้ง ทดลองเครื่องจักรให้เสร็จตามเวลาที่วางไว้ 5. ตรวจ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
16 Feb 19
15 . ช่างเทคนิค แม่พิมพ์โลหะ รับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานซ่อมเครื่องจักร, แม่พิมพ์ Break Down สายการผลิต 2.ดำเนินการทำ Preventive Maintenance ตามแผนการตรวจเช็คแม่พิมพ์ ประจำเดือนและประจำปี 3. งานการซ่อมบำรุงและรักษาแม่พิมพ์ประจำวัน

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
16 Feb 19
16 . พนักงานธุรการ (เฉพาะผู้พิการ)
ลักษณะงานทางบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถด้านการปฏิบัติงาน เช่น งานพิมพ์เอกสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานตกแต่งชิ้นงาน งานประกอบชิ้นส่วนในฝ่ายผลิต งานธุรการเอกสาร

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Feb 19
17 . ช่างเทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
1. ทำหน้าที่ทดลองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และส่วนงานอื่นๆ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในทางเทคนิคและเก็บข้อม...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
16 Feb 19
18 . ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้าง,ติดตั้งเเละเคลื่อนย้ายเครื่องจักร)
1. ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง 2. อ่านแบบเครื่องกลได้ ซ่อม สร้าง และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ งานวงจรไฟฟ้า วงจ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
16 Feb 19
19 . นักการภารโรงทั่วไป "พนักงานประจำ"
1.ดูเเลความสะอาดผิวจราจรทั่วบริษัทฯ 2.ดูเเลรับผิดชอบความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายนอกอาคาร 3.ทำความสะอาดระเบียงรอบอาคารสำนักงาน 4.ดูเเลสถานที่พักผ่อนส่วนกลางและสถานที่พักสูบบุหรี่ 5.ดูเเลต้นไม้แล...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + เบี้ยขยัน + โอที
16 Feb 19
20 . ช่างเขียนแบบอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการศึกษาข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานเพื่อใช้ในการเขียนแบบ 2.ทำหน้าที่เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AUTO CAD ,UG(NX) เพื่อส่งหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องของรูปแบบและมาตรฐานท...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
16 Feb 19
  148 Positions      
Sort By 
Disability Jobs