JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  60 Positions      
Sort By 
1 . วิศกรไฟฟ้า / โฟร์แมนไฟฟ้า
- สำรวจหน้างานและประเมินราคางานระบบไฟฟ้าได้ - ควบคุมหน้างานและประสานงานกับทางลูกค้า

บริษัท ซีเคเอส พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และความสามาารถ
19 Jul 19
2 . Production Engineer (Wave Soldering)
1.Set up wave soldering machine, set the correct parameters according to production schedule; 2.Inspect the wave soldering machine before machine running, make sure parameters meet soldering requirem...

BAJA ELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
Bangkok Free Trade Zone Samut Prakan
1 Position
Salary Negotiate
19 Jul 19
3 . SMT engineer
1)Debugging, maintaining the equipment/machines in SMT workshop; 2)Programming, Process planning & optimizing for chip mounter; 3)Solve issues that happens during production 4)Operators trai...

BAJA ELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
1 Position
19 Jul 19
4 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- Shift operate - Follow up issues and report to Sr.Engineer - Update Project assignment - Plan to maintenance m/c by weekly,monthly, quarterly, yearly - Advise & take care subordinates

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary Base on The structure
19 Jul 19
5 . Factory Engineer
- New Model Project Control. - Manufacturing process design for new model. - Countermeasure and Improvement for solving quality problem. - Communication with customer domestic and oversea. - Coope...

บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
Salary N/A
19 Jul 19
6 . วิศวกรไฟฟ้า(สมุทรปราการ)
งานด้านติดตั้ง Solar farm & Solar roof

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
7 . QA&QC Engineer
- Instruct, advise, counsel and review the performance and activities of the unit and subint of the quality assurance components in safety way and also 5S in responsible area. - Tests/inspections ar...

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
8 . Design Engineer (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)
- ตรวจสอบงาน Sample, งานแก้ไข - ตรวจสอบความถูกต้องในการ DRC, DFMและผลิต Artwork ให้ถูกต้อง - Modify PCB และCNC Program ให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า และมี Productivity - Support tooling ต่างๆ ท...

KCE Group Company Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
9 . Electrical Engineer
-วางแผนและควบคุมจัดหาเครื่องจักร Utility CSV -ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักรของ Utility และระบบควบคุม -ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ -ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของ Ut...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
19 Jul 19
10 . Project Engineer
1.วางแผนและควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2.ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักร 3.ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ 4.ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักรและนำเสนอแนวทางการปรั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
19 Jul 19
11 . Engineer Asst.Supervisor/Supervisor (Products Design) – PESESTH (Bangbor SamutprUrgently Required !
Job description: - New product development control. - Drawing making. - Technical document. - Technical Regulation Control.

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
1 position
19 Jul 19
12 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง (ปฏิบัติงานที่ถนนกิ่งแก้ว)Urgently Required !
- ดูแลระบบไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า ภายในโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
19 Jul 19
13 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานติดตั้งไฟฟ้าภายในเรือให้เป็นไปตามแบบ - รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล กำกับหน่วยงาน ด้านระบบไฟฟ้า - ให้คำปรึกษาแนะนำให้กับลูกน้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ - ...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Jul 19
14 . Instrument Engineer
loop test สัญญานจากอุปกรณ์ instrument

บริษัท แปซิฟิก พาวเวอร์กริด จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19
15 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า ภายในโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jul 19
16 . R&D Engineering
1. Plan for testing and develop new products to meet the specified period 2. Control and monitor the status of the company's products Sold in the current market and coordinated with sales and marketi...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 30,000 - 50,000
19 Jul 19
17 . Project Engineer
1.วิเคราะห์ PPAP ที่มีปัญหาจากลูกค้าร้องเรียน 2.APQP 3.BOM,ECN 4.วิเคราะห์สินค้าที่มีปัญหา 5.จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข SOP รวมทั้งสามารถใช้โปรแกรมการเขียนแบบได้ 6.ติดต่อประสานงานก...

E-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
18 . วิศวกร( Robotic & Automation) " ด่วน "
1. รับผิดชอบออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3. วางแผนการติดตั้ง ทดลองระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่วางไว้ 4. ตรวจสอบความคืบหน้างาน และรายงานความก้าวห...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
19 Jul 19
19 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ศึกษาความเป็นไปได้ของงานโครงการต่างๆ และนำเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 2.ออกแบบ กำหนดรายละเอียด SPECIFICATION กรรมวิธีการผลิต ซ่อมสร้างเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
19 Jul 19
20 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ควบคุม บำรุงรักษา ให้เป็นไปตามเวลาและตามเงื่อนไขการใช้งาน 2.วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรและวิธีการแก้ไข 3.จัดทำรายงานตรวจเช็คเครื่องจักรประจำเดือน 4.รายงานและจัดทำรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
  60 Positions      
Sort By 
Disability Jobs