JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3,156 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ระยอง,ชลบุรี,สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัท ฯ กำหนด - สรรหากลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพต่อการสร้างยอดขายเพิ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - บริหารและจัดการวิเคราะห์ยอดขาย ร...

บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้า
1. ดูแลและจัดการสินค้าเข้า-สินค้าออกประจำคลังสินค้า 2. ประสานงานและจัดการกับบริษัทขนส่ง 3. รับผิดชอบงานเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และส่งสินค้า

MAC MODERN DISTRIBUTION CO., LTD.
2 Position
Salary ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
3 . วิศวกรฝ่ายขาย
- นำเสนอการขายและติดตามลูกค้า เพื่อให้บรรจุเป้าหมายการขาย - รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันพร้อมหาลูกค้ารายใหม่ - เรียนรู้เแทคนิคครื่องจักรสินค้าของบริษัท พร้อมนำเสนอความรู้เทคนิคข้อมูลแก่ลูกค้า ...

บริษัท ปาสคาล อินเตอร์เทค จำกัด
4 Position
Salary วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
18 Sep 19
4 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ประจำบริษัท M-SENKO (บางนาตราดกม.21)
1.ขับรถยกสินค้าไปวางไว้ตามจุดที่กำหนดจากหน้างาน 2.ยกของไปเก็บในคลัง 3.จัดของ PICK ของ ติดสินค้า LABEL 4.อื่นๆตามได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
5 . เปิดรับตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ประจำครัวกลางบางนาตราด กม.18และกม.21
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/ระบบปะปา/แอร์/ห้องเย็น และสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามใบขอแจ้งซ่อม **รายได้อื่นและสวัสดิการ ค่าซ่อมงานตาม JOB /ค่าตำแหน่ง/OT/ค่ากะ/เงินช่วยเหลือพิเศษ(ทุกเดือน)/เบี้ยขยัน/โบนัสปีละ 2 คร...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary รายได้ 12,000- 17,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
1. จัดทำตารางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตุดิบ กระบวนการผลิต 3. จัดทำและตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพ 4. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน QC 5. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
7 . ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง (Section Manager) ทำงานประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน 2.ดูแลการปฎิบัติงานซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียให้ใช้งานได้และปลอดภัย 3.ควบคุมดูแลการสั่งซื้อ,เสนอซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 4...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย IT for M-Senko by MK บางนาตราด กม.21
-ดูแลงาน IT ระบบ Server,Network -ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ -ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
9 . Marketing Senior Staff/Section Chief (Sale Engineering)
1.Join engineering team to preparation for advertising and product public relation base on company goal. 2. Coordinate with customer for present Product Proposal included schedule of planning. 3.Rec...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
1 Position
18 Sep 19
10 . SAFETY & ENVIRONMENT ASSISTANT MANAGER / MANAGER
งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 1. บริหารจัดการ ทีมงานให้ทำงานได้ตามแผนหรือเป้าหมายของแผนก 2. ตั้งเป้าหมายและวางแผนงานของแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 3. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจกรรม...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
2 Position
Salary N/A
18 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลด้านแรงงานสัมพันธ์ (ER Staff)
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ - วางแผน และประสานงานในการจัดกิจกรรมประจำปีต่างๆ ของบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการและสหภาพแรงงาน เช่น งานกีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่ กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี หรือ กิจกรรมอื่น...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตและวางแผนการจัดส่งรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการผลิตชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดตามช้ินงานให้ได้ตามแผนการผลิต - รับคำร้องเรียนจากลูกค้าพร้อมติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรุปยอดการสั่งซื้อสินค้าประจำเดือน - ปฏิบัติแล...

บริษัท เอส เอ็ม แอล อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความเหมาะสม
18 Sep 19
13 . หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ (ทำงาน จันทร์-ศุกร์)
1. รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก 2. วางแผน ควบคุมการจัดฝึกอบรม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 3. ดำเนินการประเมินการฝึกอบรม และบันทึกประวัติการฝึกอบรม 4. ดำเนินการส่...

บริษัท พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
14 . Demand & Supply Specialist
1.วางแผน และพยากรณ์ แผนความต้องการทั้งหมดให้สอดคล้องกับรอบการขายตามรอบปีปฏิทิน 12 เดือน สำหรับทุกแบรนด์ เพื่อวางแผนด้านดีมาน และซัพพลายเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง และ งบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งตลาดภายใน...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
18 Sep 19
15 . พนักงานคลังสินค้า
พนักงานในสายงานปฏิบัติการ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08.00-17-00 น.) มีค่าล่วงเวลา(โอที)/ค่าทำงานในวันหยุด + เบี้ยขยันรายเดือนและราย 3 เดือน + รางวัลสถิติการมาทำงานดี + ปรับค่าจ้างประจำปี + โบนัสประจำปี ...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
จำนวนมาก
18 Sep 19
16 . พนักงานธุรการคลังสินค้าUrgently Required !
ปฏิบัติงานด้านเอกสารและการประสานงานในฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง (ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-17:00 น.)

บริษัท ยัสปาล จำกัด
5 อัตรา
Salary อัตราเงินเดือนสำหรับผู้มีวุฒิป.ตรี 15,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์การทำงาน
18 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
เก็บเอกสารบิลซื้อบิลขาย ลงรายการบิลซื้อบิลขาย เตรียมเอกสารวางบิล+เก็บเงิน เตรียมทำจ่าย ทำสต๊อคสินค้า งานเอกสารทั่วไป

บริษัท หงษ์เว่ย จำกัด
1 Position
Salary 15,000++
18 Sep 19
18 . Production Engineer (Nipple and Polymer Product)รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบในภาพรวม ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตจุกนม (Nipple Product) ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish goods) ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องตรงเวลา และนำที...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
1 Position
18 Sep 19
19 . Customer Service Shipping
- ติดต่อประสานงาน นำเข้า-ส่งออก กับทางลูกค้า และรถขนส่ง ชิบปิ้ง - จัดทำใบขนสินค้า ส่งข้อมูลใบขนสินค้า PAPERLESS (TIFFA / CDS)

Works Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 ชึ้นไป
18 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.คึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกในบริษัท เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมของบริษัท 2.กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด 3....

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
  3,156 Positions      
Sort By 
Disability Jobs