JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3,235 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่ฉลองกรุง ซอย 18)
1.รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และจัดทำใบสำคัญการจ่ายเงิน 2.บันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายของบริษัท 3.จัดทำรายงานภาษี รายงานการซื้อสินค้า และเจ้าหนี้สินค้าคงค้าง 4.จัดทำรายงานกระทบยอ...

บริษัท เนเชอรัล ไบโอ พลัส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1.จัดทำเอกสาร PRและPO ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานการจัดซื้อที่เกี่ยวข้อง 2.จัดหา/จัดซื้อ สินค้าและบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3.ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรองและเปรียบเทียบราคา 4.ติดตามความคืบหน้...

บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด
2 อัตรา
27 May 19
3 . Sales_English, Japanese & Chinese speaking
-Responsible for export customers sales of frozen food and related products. -Contact customers via email, phone, fax. Monitor all order issues. -Maintain relationship between customer and company. ...

Surapon Foods Public Company Limited
1 Position
Salary Salary Negotible
27 May 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ_ประจำ Shop เทพารักษ์
- ดูแลและส่งเสริมการขายของ Shop - ดูแลงานด้านเอกสารของ Shop - ดูแลความเรียบร้อยงานระบบหน้าร้าน (Shop / Pos) - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน - สามารถปฏิบัติงานแทน Cashier ได้ - รับนโยบาย และปฏิบัติตา...

Surapon Foods Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
27 May 19
5 . R&D Supervisor_ประจำโรงงานเทพารักษ์
To be responsible for product and process development /improvement Product Development and Improvement - Develop products from feasibility study, prototype and process, stability study, comme...

Surapon Foods Public Company Limited
1 Positions
Salary Negotiable
27 May 19
6 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์_ประจำโรงงานเทพารักษ์
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 2.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น 3.ทำตัวอย่างสำหรับทดลอง ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ 4.จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อนำเสนอลูกค้า 5.ทดสอบคุณสมบัติของวัตถ...

Surapon Foods Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
27 May 19
7 . Process Engineer_ประจำโรงงานเทพารักษ์
- ดูแลแก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต - ปรับปรุวเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - บริหารจัดการระบบการผลิต - ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตอาห...

Surapon Foods Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
27 May 19
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย_ประจำโรงงานเทพารักษ์
-ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยรวมของบริษัทฯ -ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงานทั้งหมด -วิเคราะห์ข้อมูล ส...

Surapon Foods Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
27 May 19
9 . Programmer Developer ประจำโรงงานเทพารักษ์
หน้าที่รับผิดชอบ: วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุง User Form , Report และ Dash Board ระบบ ERP (SAP B1) และระบบอื่นๆ ที่มีใช้งานภายในองค์กร ตามความต้องการ ดูแล ควบคุมและบริหารจัดการระบบ Data...

Surapon Foods Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
27 May 19
10 . ธุรการฝ่ายบุคคล (พนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี)
1.นำผลการประเมินระดับทักษะในการทำงานของพนักงาน มากหาความจำเป็นในการฝึกอบรม 2.จัดเตรียมแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงาน เพื่อส่งให้หัวหน้างานทำการระบุวิธีการ, ช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการพัฒนาพนักงานแต่...

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
27 May 19
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1) รับผิดชอบในงานด้านจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต และ อุปกรณ์สำนักงาน 2) อื่นๆ ตามทีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
26 May 19
12 . Safety Officer (ประจำสาขาบางพลี)
- วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อบ่งชี้ อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงใน...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
26 May 19
13 . Transport Supervisor (ประจำสาขาบางพลี)
- ควบคุม ตรวจสอบแผนงานขนส่งได้ถูกต้องในแต่ละวัน - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำเอกสารขนส่ง การบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ - จัดทำรายงานขนส่งที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและร...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiable
26 May 19
14 . ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม(ประจำ จ.สมุทรปราการ)
- ติดตั้งเครื่องจักร และการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า (เครื่องผลิตน้ำแข็ง, เครื่องจักรแปรรูปอาหาร, ระบบงานห้องเย็น) - สามารถเดินทางเพื่อติดตั้งหรือบริการลูกค้าต่างจังหวัดได้ - มีเบี้ยเลี้ยง, ค่าอา...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 May 19
15 . หัวหน้า แผนกอาคาร เซ็นทรัลพลาซาวิลเลจ สุวรรณภูมิ
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า - ดูแลงานตกแต่งตัวอาคารและภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและใ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 May 19
16 . เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ Promotion เซ็นทรัลวิลเลจ ( สุวรรณภูมิ )
- วางแผนการขายพื้นที่ Promotion - วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้แก่สาขา - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 May 19
17 . หัวหน้าช่างอาคาร สาขาวิลเลจ (สุวรรณภูมิ)
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า - ดูแลงานตกแต่งตัวอาคาร และภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 May 19
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด เซ็นทรัลวิลเลจ ( สุวรรณภูมิ )
- ดูแลสื่อโฆษณาและวางแผนการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - วางแผนการทำ Promotion ส่งเสริมการขายต่างๆ - วางแผนกิจกรรม Event ส่งเสริมการขายต่างๆ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 May 19
19 . หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร เซ็นทรัลวิลเลจ ( สุวรรณภูมิ )
บริหารจัดการดูแลศูนย์อาหารให้ได้มาตราฐาน อาทิ ความสะอาด ความปลอดภัย รสชาติ คุณภาพอาหาร ฯลฯ - ดูแลร้านค้าภายในศูนย์อาหารให้เป็นไปตามาตรฐานของบริษัท - สำรวจ สรรหา และคัดเลือกร้านค้าเพื่อเข้ามาจำหน่ายภ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 May 19
20 . เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าเซ็นทรัลวิลเลจ ( สุวรรณภูมิ )
- ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ - รับเรื่องร้องเรียนจากทางลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกศูนย์การค้า - ร่วมงานแผนในการพัฒนาการบริการ - ออกแบบความคิดเห็นลูกค้าและร้านค้าเช่า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 May 19
  3,235 Positions      
Sort By 
Disability Jobs