JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  69 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ทำการผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด - ปรับตั้งแม่พิมพ์/เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - จัดเตรียมวัตถุดิบ,เครื่องจักร,และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - ร่วมปรับปรุง แก้ไข ลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น และควบคุมการใช้...

บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด
2 Position
Salary วันละ 350 บาท มีOT
20 Jul 19
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต ตามใบสั่งงานผลิต 2.ควบคุมการผลิต ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 3.แก้ไข พัฒนา และปรับปรุง การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.ดูแลงานเอกสารของฝ่ายผลิต 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
20 Jul 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
20 Jul 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการผลิต
-รับผิดชอบและควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการผลิต -ประสานงานภายในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แลนด์ แคร์ อินเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
5 . Senior Process Engineer
1. ประสานงานระหว่างหน่วยงานการพัฒนาสินค้าและหน่วยงานการผลิต 2. ออกแบบกระบวนการผลิต, กระบวนการทดลองสินค้า และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 3. จัดทำคู่มือมาตรฐานกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
6 . Process Engineer Supervisor (นิคมฯบางปู สมุทรปราการ)Urgently Required !
ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต Printed Circuit Board (PCB) หาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา,หาวิธีการป้องกัน,และแก้ไขปัญหา

KCE Group Company Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary N/A
20 Jul 19

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามกฎหมาย
20 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน / สโตร์
- งานเอกสาร, บันทึกรายงานการผลิตประจำวัน - ประสานงานกับฝ่ายผลิต - งานสรุปรายงาน, ประมวลผล - คุมสต๊อค เบิกเข้ารับจ่าย - รายงานสต๊อคประจำวัน - ควบคุมพนักงานสโตร์

Premium Pack Group Co.,Ltd.
4 Position
Salary ตามที่ตกลง
20 Jul 19
9 . พนักงานผลิตอาหาร - ซ.กิ่งแก้ว 44 บางพลี
ทำงานในไลน์ผลิตอาหาร - เตรียมวัตถุดิบอาหาร - จัดเรียงสินค้า - แพ็คห่อสินค้า - จัดเก็บสินค้าเพื่อเตรียมส่งออก - เคลียร์/ทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำอาหาร สวัสดิการ: ประกันสังคม โอที เบี้ยขยัน ก...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
10 . ผู้จัดการ PD/PE
- รับผิดชอบในส่วนงาน ควบคุมการผลิต และ วิศวกรรมการซ่อมบำรุง

บริษัท กรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
11 . พนักงานฝ่ายผลิตเบเกอรี่
ทำงานในโรงงานผลิตเบเกอรี่ ขนมปัง ขนมเค้ก แซนวิส ครัวซอง มัฟฟิ่น ไอศครีม - ผลิตสินค้าตามสูตรและส่วนผสมที่กำหนด - ผสม/นวด/เข้ารูป/อบ/ทำไส้/บรรจุ - ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามกระบวนการ - บรรจุสินค้า จัด...

บริษัท บางกอกอ็อคชั่นเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
12 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักรและควบคุมการเดินจักรเพื่อให้สามารถผลิตสิ้นค้า ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
20 Jul 19
13 . พนักงานแพ็คสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเหล็กขั้นสุดท้ายก่อนทำการแพ็ค ทั้งสภาพเหล็ก ประเภทเหล็ก น้ำหนัก และจำนวนเหล็กต่อออเดอร์ 2. แพ็คเหล็กตามแบบที่บริษัทกำหนด 3. ลงรายการแพ็คสินค้าบนกระดาน 4. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน 5. ...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
5 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน+ค่าข้าว 45 บาท
20 Jul 19
14 . พนักงานฝ่ายผลิต
รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรปราการ แถว สำโรง บางปู และบางพลี สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - โบนัสปีละ 2 ครั...

บริษัท สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด (S.M.A.)
จำนวนมาก
Salary 325-330 บาท/วัน , รายเดือน
20 Jul 19
15 . พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (ปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานขนส่ง - รับใบส่งมอบอาหารเข้าสต๊อคและใบสั่งถ่ายอาหารหรือใบร้องขออื่น ๆ และตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน - ตรวจสอบการจัดวางถุงอาหารบนพาลเลทว่าเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย - นำพาลเลทอาหารจัดส่...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
20 Jul 19
16 . พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมในการผลิตอาหาร - ปรับและรักษา conditioner ของเครื่องจักร - เดินเครื่องจักรสายการผลิตอาหาร - เก็บตัวอย่างอาหารส่ง QC เพื่อตรวจสอบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
20 Jul 19

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนมาก
Salary 450-550 บาท
20 Jul 19
18 . พนักงานฝ่ายผลิต (ผู้พิการ)
1.ตรวจเช็คสินค้าและบรรจุชิ้นงานลงกล่องให้ถูกต้อง 2.ตรวจเช็ค Part ตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.ประสานงานกับพนักงานคีย์ข้อมูลในการแจ้งจำนวนPartที่ตรวจเช็คได้ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบ...

Shibata Manufacturing Co., Ltd.
Thepharak Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และบวกเพิ่มตามประสบการณ์
20 Jul 19
19 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 ตำแหน่ง
19 Jul 19
20 . ผู้ช่วยฝ่ายผลิต (ใช้ภาษาจีน)
1.เป็นล่ามให้กับหัวหน้าฝ่ายผลิต 2.แปลเอกสารไทย-จีน 3.จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หง เจี้ยง อีเลคทรอนิค (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000
19 Jul 19
  69 Positions      
Sort By 
Disability Jobs