JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  57 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝายผลิต
ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต ในการผลิตเบเกอรี่/เค้กและไส้กรอก ตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท เดอะ เดลี่ เฮ้าส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000++
26 Aug 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
26 Aug 19
3 . Packaging Specialist/ Packaging Development/ Packaging Improvement
- Modify and improve existing component and finished good packaging.. - Complete all necessary purchasing paperwork required to buy and receive new returnable and expendable packaging. - Forecast pa...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 Position
Salary 60K
26 Aug 19
4 . Production Supervisor
Responsibilities: • Planning and organizing production schedules • Determining quality control standards • Overseeing production processes • Supervising the work of junior staff and organizing rel...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiable
26 Aug 19
5 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 ตำแหน่ง
26 Aug 19
6 . Production Line Leader (วุฒิปวส.)
1. ดูแล ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 2. ดูแลควบคุมด้านกำลังการผลิต และพนักงานใต้บังคับบัญชา 3. ประสานงาน ติดตาม แก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต ...

บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
4 อัตรา
Salary N/A
26 Aug 19
7 . พนักงานทั่วไปผลิต
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ค่าแรงขั้นต่ำ
26 Aug 19
8 . QA Engineer ( สมุทรปราการ )รับสมัครด่วน !
1.ตอบคำถามลูกค้าและเอกสารลูกค้า NCR ต่างๆ 2.ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ในแต่ละ Process 3.Control เครื่องมือวัดในแผนก 4.New Model Phase 5.ดำเนินการด้านเอกสาร NCR , เอกสารข้อร้องเรียนลูกค้า 6.งานด้านเ...

บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
9 . Production Engineer(Manufacturer of Sticker and Label) [T01292]
- Day to day production engineering and engineering change activities including - Supporting the quality engineering function – liaising with engineers and suppliers to overcome day to day product an...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 THB -22,000THB (depends on experiences)
26 Aug 19
10 . พนักงานไซโล (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- ควบคุมห้องคอนโทรล-กำหนดเส้นทางการลงวัตถุดิบ ลงถังไซโลในระบบ SCADA - ปฏิบัติงานตามแผนการจัดเก็บ - แก้ไขกรณีวัตถุดิบร้อน/บันทึกการวัดอุณหภูมิถังไซโล - ป้องกันกำจัดแมลงตรวจสอบสัตว์พาหะและคุณภาพสินค้...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 Aug 19
11 . พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (ปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานขนส่ง - รับใบส่งมอบอาหารเข้าสต๊อคและใบสั่งถ่ายอาหารหรือใบร้องขออื่น ๆ และตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน - ตรวจสอบการจัดวางถุงอาหารบนพาลเลทว่าเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย - นำพาลเลทอาหารจัดส่...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
26 Aug 19
12 . พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมในการผลิตอาหาร - ปรับและรักษา conditioner ของเครื่องจักร - เดินเครื่องจักรสายการผลิตอาหาร - เก็บตัวอย่างอาหารส่ง QC เพื่อตรวจสอบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
26 Aug 19
13 . Printing / Rewinding & Packing Operatorรับสมัครด่วน !
Printing Operator : - ทำความสะอาดและตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งาน - ตรวจสอบใบสั่งงานกก่อนการพิมพ์ให้ละเอียด - ตรวจเช็ค สติกเกอร์ สี เพลท ไดคัท วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการทำงานทุกครั้ง - ทดลองเ...

SATO AUTO-ID (THAILAND) Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
14 . พนักงานฝ่ายผลิต
รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรปราการ แถว สำโรง บางปู และบางพลี สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - โบนัสปีละ 2 ครั...

บริษัท สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด (S.M.A.)
จำนวนมาก
Salary 325-330 บาท/วัน , รายเดือน
26 Aug 19
15 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต ตามใบสั่งงานผลิต 2.ควบคุมการผลิต ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 3.แก้ไข พัฒนา และปรับปรุง การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.ดูแลงานเอกสารของฝ่ายผลิต 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
26 Aug 19
16 . วิศวกรโรงงาน/ วิศวกรฝ่ายผลิต สำนักงานแพรกษา
1.วางแผนและควบคุมแผนการผลิต 2.ออกแบบและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.ออกแบบและพัฒนา เครื่องจักร/Jig ที่ช่วยลดของเสีย และเวลาการผลิต 4.ตรวจสอบแบบผลิต และทำการควบคุมการผลิตให้ได...

บริษัท วรรธนะ จำกัด
1 ตำแหน่ง
26 Aug 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- กำหนดแผนและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผน - ควบคุมและดูแล...

บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary 28,000 - 30,000 บาท
26 Aug 19
18 . พนักงานฝ่ายผลิต จ.สมุทรปราการ
- จัดเตรียมวัตถุดิบ - ควบคุมเครื่องจักร - ตรวจสอบคุณภาพ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Aug 19

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนมาก
Salary 450-550 บาท
26 Aug 19
20 . ช่างแม่พิมพ์พลาสติก และช่างแม่พิมพ์ฝึกหัดรับสมัครด่วน !
- สร้างและซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก - ดูแลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ - ซ่อมและบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ในสายการผลิต - Set-up และติดตั้งแม่พิมพ์ที่เครื่องจักรสำหรับการผลิต - PM เครื่องจักร และแม่...

INTENSIVE MOULD Co., Ltd. บริษัท อินเท็นซิฟ โมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,000 - 15,000 บาท
26 Aug 19
  57 Positions      
Sort By 
Disability Jobs