JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  94 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. บรรจุน้ำมันหล่อลื่นในภาชนะบรรจุ 2.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา

SFC Excellence
10 อัตรา
Salary 335 บาท/วัน
26 Mar 19
2 . พนักงานควบคุมการผลิต รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตสีน้ำ/สีน้ำมัน - ปรับแต่งสีให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด - ดูแลรักษาเครื่องจักรในการผลิต

Beger Co., Ltd.
5 Position
26 Mar 19
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. เป็นลูกมือช่าง 2. ขนย้ายลำเรียงชิ้นงาน 3. แพคห่อผิวชิ้นงาน 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 360 ต่อวัน
26 Mar 19
4 . พนักงานฝ่ายผลิต + พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงาน เทพารักษ์ ซ.โลตัสซิตี้ปาร์คบางพลี) 1. ผลิตสินค้าได้ตามจำนวน และเวลาที่ต้องการ 2. บันทึกข้อมูลการผลิตประจำวัน พร้อมปัญหาที่พบ และ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา พนักงาน...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
จำนวนมาก
26 Mar 19
5 . พนักงานฝ่ายลิต
***ประกอบชุดสายไฟในรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์*** -ยืนทำงาน ห้องแอร์ -ยกของได้ -ปฏิบัติงานกะเช้า 07.00-16.00 กะดึก 19.40-04.20 -มี OT ทุกวัน เฉลี่ย 2-4ชม./วัน สวัสดิการ

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
70 อัตรา
26 Mar 19
6 . Debug/ พนักงานแก้ไข วิเคราะห์งาน ด้านคุณภาพ /Operator Reworkรับสมัครด่วน !
- ช่วยสนับสนุนงาน Rework - วิเคราะห์วงจรเบื้องต้น

Asia Magnetic Winding Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามประสบการ์และโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
7 . พนักงานผลิต ด่วนมาก
ึ1.แผนกคัดแยก 2.แผนกชั่งน้ำหนัก 3.แผนกบรรจุซอง 4.แผนกซีลซอง 5.แผนกบรรจุลังใหญ่ 6.แผนกล้างเครื่องมือ

บริษัท ไท่ ห่าว ชือ กรุ๊ป จำกัด
30 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน
26 Mar 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในสายการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพและป้องกันปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต 3. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับกา...

บริษัท ซีพีซี ดีคอล จำกัด (CPC DECAL CO., LTD.)
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Mar 19
9 . พนักงานฝ่ายผลิต
ควบคุมการผลิตในโรงงาน

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
26 Mar 19
10 . พนักงานบรรจุ (เคมีภัณฑ์)
1. งานบรรจุผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายผลิต 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับบรรจุ ** ทำงานวัน จ-ศ 08:00-17:00

บริษัท ไทยวาชิน จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 อัตรา
Salary 9,000-11,000
26 Mar 19

บริษัท วี.บราเดอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
12 . พนักงานฝ่ายผลิต
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
13 . พนักงานฝ่ายผลิต
สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - โบนัสปีละ 2 ครั้ง กลางปี ปลายปี - ค่าอาหาร 1400 บาทเดือน - ค่าก่ะ210 บาท - เบี้ยขยัน 700 บาทเดือน - ค่าอาหารโอที 68 บาทต่อวัน - ปรับค่าจ้างประจำปี ...

บริษัท สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด (S.M.A.)
Salary 325-330 บาท/วัน
26 Mar 19
14 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 ตำแหน่ง
26 Mar 19
15 . พนักงานฝ่ายผลิต ประจำโรงงานบางพลี
ปฏิบัติงานตามโรงงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 325 บาทต่อวัน
26 Mar 19
16 . พนักงานทั่วไปผลิต
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ค่าแรงขั้นต่ำ
26 Mar 19
17 . Asst.Blending Operatorรับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 Mar 19
18 . วิศวกรการผลิต
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตฉีดและเป่า พลาสติก

บริษัท โพลาร์พลาสติก อินดัสทรี่ส์ จำกัด
3 Position
26 Mar 19
19 . พนักงานพิมพ์ onsetรับสมัครด่วน !
- ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988 ) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Mar 19

บริษัท ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์ (1988 ) จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายวัน
26 Mar 19
  94 Positions      
Sort By 
Disability Jobs