JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  119 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้า หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกเทคนิคและประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ และ กำกับดูแล แผนกเทคนิค และ ควบคุมคุณภาพ ได้แก่ งานด้านประกันคุณภาพของสินค้าที่มอบให้แก่ลูกค้า การตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต งานแม็ทซ์สี และ ...

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
1. จัดทำตารางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตุดิบ กระบวนการผลิต 3. จัดทำและตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพ 4. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน QC 5. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
3 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
22 Aug 19
4 . QA Staff (Manufacturer of Sticker and Label) [T01308]
- Customer Service. - Cooperate with all concern for support Quality and Delivery matter. - Negotiate with customer about quality.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 17,000 THB -19,000THB (depends on experiences)
22 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ (QC)รับสมัครด่วน !
1.ขับรถยนต์ตรวจสภาพ 2.ตรวจสภาพรถยนต์ว่ามีตำหนิหรือรอยหรือไม่ 3.เช็คระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ 4.มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้น

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
6 . QA/QC Sup
1. มีประสบการณ์ในงาน QC/QA ในโรงงาน Press Part 2. ความรู้ระบบ IATF16949:21016 3. ผ่านงาน PPAP, MSA, SPC 4. ควบคุมเครื่องมือวัด 5. การตอบ Claim / Complain จากลูกค้า

บริษัท เกษร อินเตอร์พาร์ท จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
7 . Quality Assurance Officer / Engineer
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ได้รับจาก Supplier และที่ส่งมอบให้ลูกค้า ให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ ระบบคุณภาพ 3. รับและประสานงาน...

Shibata Manufacturing Co., Ltd.
Thepharak Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
8 . Quality Assurance Engineer / Leader
1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (F/G) ให้ได้ตามที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานในส่วนการรับประกันคุณภาพให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินกิจกรรมในด้า...

Shibata Manufacturing Co., Ltd.
Thepharak Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และบวกเพิ่มตามประสบการณ์
22 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ Document Controlรับสมัครด่วน !
- ควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 - ประสานงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Aug 19

LESHA (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary รายวัน
22 Aug 19
11 . พนักงาน QC
- ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และ/หรือสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ทุกรายการได้รับการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสินค้านั้นๆ - รวบรวมข้อมูลคุณภาพข...

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000
22 Aug 19
12 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ แผนก QC จ.สมุทรปราการ
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
22 Aug 19
13 . พนง.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกะ(Shift Raw Material Quality Inspector)
1. การรับ ตรวจสอบ ทดสอบ คุณภาพวัตถุดิบที่รับจากผู้ขาย 2. ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพขแงน้ำแก้วและเนื้อแก้วให้เป็นไปตามาตรฐาน 3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบ คุณภาพเนื้อแก้ว, น้ำแก้ว 4. งานอื่นๆ ...

Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19

บริษัท สามชัยสตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่ขาเข้า 2.ตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้าย 3.ตรวจสอบ ตรวจเช็ค การผสมสูตรตาม BOM ให้ถูกต้อง 4.ตรวจสอบน้ำหนักของเส้นด้ายให้ได้มาตรฐาน 5.ตรวจสอบ ตรวจเช็คเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องใ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
7 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
16 . Knowledge Management Officer
ๅ. ส่งเสริมและสนับสนุน Knowledge Management กับบุคลากรในองค์กร 2. ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาในการรวบรวม องค์ความรู้กับพนักงาน ของทุกหน่วยงาน 3. จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ชุดความรู้ต่างๆ ให้เข้าถึงได้สะ...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
17 . QC / QA รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานในกระบวนการ IN PROCESS และ FINAL ตามแบบหรือ SPEC ที่ลูกค้ากำหนดได้ - ลงบันทึกค่าที่ตรวจสอบในเอกสาร CHECK SHEET ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน - ตรวจรับผลิตภัณฑ์จาก SUPPLIER (INCOMING) ได้

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่ QC/QA/RDรับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด - สุ่มเก็บตัวอย่างตาม Plan QA และ Plan ผลิต และสุ่มเช็คคุณภาพสินค้า - ทานสอบเครื่องมือวัด และเครื่องมืออื่นๆใน...

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบการรับคุณภาพสินค้า 2.ทำการสุ่มตรวจสินค้าในกระบวนการผลิต 3.ติดตาม ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหาตัวสินค้าให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 4.รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพกับผู้บังคังบัญชา 5.งานอื่...

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
20 . QA (CMM)(ปฏิบัติงานที่สำโรง)
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน - รายงานปัญหางานต่อผู้บังคับบัญชา

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
3 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
  119 Positions      
Sort By 
Disability Jobs