JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  17 Positions      
Sort By 

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 Position
26 Jun 19
2 . ผู้จัดการขายต่างประเทศ
1. วางแผนและกลยุทธ์ในการขาย 2. บริหารทีมขายตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 3. เจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้ากับคู่ค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย 4. บริหารและควบคุมงบประมาณฝ่ายขา...

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
3 . Product Marketing Supervisor
1. Be responsible for all aspects of Product comprising of project management ,marketing plan development, control &evaluation ,A&P control, sales and profit monitoring. 2. Formulate brand strategies...

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
4 . Asst.Marketing Manager
Wide Faith Foods Co., Ltd. Has been established since 2002 and we are the expert of designing, developing and marketing our innovative of “Great Taste and Healthy” rice snacks all over the world. By ...

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary N/A
26 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่กราฟฟิค (บางปลา)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ดีไซด์ กราฟฟิค งานป้ายโมษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก - สนันสนุน ส่งเสริมฝ่ายขาย - วิเคราะห์การตลาด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดทำรายงานการตลาด นำเสนอผู้บร...

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
6 . Sale Marketing Manager
- รับนโยบายจากผู้บริหารมาดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย - วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด - ติดต่อประสานงานช่องทางในการส่งเสริมการตลาด ต่างๆ - วางแผนในการจัดงาน Event และงานออกบูธ ตามสถานที่ต่างๆ - บ...

All New Vision Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 35,000 - 45,000
26 Jun 19
7 . ผู้จัดการแผนกขาย และการตลาด (บริษัทในเครือ)Urgently Required !
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดูแลงานขาย 2. วางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย 3. ติดตามงาน และดูแลงานขายทั่วประเทศ 4. สรุปรายงานยอดขาย ความคืบหน้าในงานต่าง ๆ เสนอต่อผู้...

บริษัทในเครือ Image Laundry Systems
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
8 . Sale & Marketing Deputy Section Manager
- Window person with customer. - Take care customer requirement. - Support superior's assignment and report. - English communication (Toeic score 500 up) - Japanese language.(N3 up)

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary Negotiable
26 Jun 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
-การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการตลาดทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง พนักงานขาย สภาวะตลาด -การพัฒนาสินค้า ทั้งสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่ โดยวิเตราะห์ SWOT ข้อมูลจากคู่แข่ง ลูกค้า ...

บริษัท ยูนิ-ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
1 อัตรา
26 Jun 19
10 . Marketing Supervisor - Marketing Manager
ดูแลด้านการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัท ฯลฯ

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
25 Jun 19
11 . ผู้จัดการการตลาด สินค้าอุตสาหกรรม
- บริหารงานด้านการตลาดของบริษัทฯ โดยรวมถึงงานประชาสัมพันธ์, อีเว้นท์, สื่อ, สิ่งพิมพ์, โฆษณา และอื่นๆ ในส่วนของงานการตลาดทั้งหมด - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการข้อมูล...

บริษัท โลจิสติกส์ มาร์ท จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
25 Jun 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
- รับผิดชอบยอดขายกลุ่มลูกค้าต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งด้านการขายส่งและขายปลีก - เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า รวมทั้งหาลูกค้าและตลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศ - นำเสนอสินค้า จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารที...

UNITED LEATHER PRODUCT CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
13 . หัวหน้าแผนกสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
1.วิเคราะห์เป้าหมายหลักของงานหรือกิจกรรม เพื่อวางแผนรูปแบบงานโฆษณาและวางแผนงานประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมาย 2.บริหารและดูแลการผลิตสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ทั้งภายในและภายนอก...

บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด
1 Position
23 Jun 19
14 . Management Trainee
- Training ตามหลักสูตร "Management Trainee" ขององค์กร เรียนรู้ตามรวมของบริษัท เพือรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคต

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
3 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000
21 Jun 19
15 . Marketing Manager
1.จัดทำเว็บไซต์ 2 สร้างออกแบบเว็บเพจ 3 ปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซด์ E-commerce 4.สร้างสรรค์ content และ สื่อสารผ่านทุกช่องทาง เช่น Facebook, Instagram, Line, Twitter,website 2.สื่อสารกับลูกค้า ทั้งชาวไทย...

บริษัท โพลี โปรเทค จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
21 Jun 19
16 . ผู้จัดการการตลาด
-ประชาสัมพันธ์ บริษัท และสินค้า กิจกรรมของบริษัท ผ่าน SOCIAL NETWORK -หาลูกค้าใหม่ ให้กับบริษัท เพื่อติดต่อการขาย -รวมรวมข้อมูลให้กับฝ่ายขาย -รวบกับทีมขายในการจัดการงาน EVENT ของบริษัท

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Salary 20,000-30,000
21 Jun 19
17 . ผู้จัดการการตลาด
1.มีหน้าที่วางแผนการตลาด ซื้อขายรถยนต์มือสอง 2.มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่ายขาย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 3.มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4.มีหน้าท...

บริษัท อมรตระการ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป
20 Jun 19
  17 Positions      
Sort By 
Disability Jobs