JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าสัมพันธ์
-ประสานงานขายออนไลน์ / ตอบคำถามลูกค้า -สร้าง Art Work /Content เพื่ออัพเดทหน้าเว็บไซต์ -ประสานงาน และจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้กับกลุ่มลูกค้าได้ -สามารถดูแล และเขียนคำอธิบายคุณค่าของสินค้าได้ (Content)...

บริษัท ใส่ใจกรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jun 19
2 . Direct Sale & Marketingรับสมัครด่วน !
1. สำรวจตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย 2. เสนอขายรองเท้า Aerosoft ( Niche Maket ) 3. วิเคราะห์โอกาส และความเป็นไปได้ทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นของ Aerosoft และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 4. ติดต่อประสานงานทั้งภายใ...

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์การตลาด 2.ส่งเสริมการตลาดและขาย 3.วางแผนกลยุทธ์การตลาดและขาย 4.วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการ 5.วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า ง...

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
1อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท
18 Jun 19
4 . Channel Marketing Officer
•จัดทำ Performance Tracking report ของสายงานขายและกลุ่มพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย •วิเคราะห์สภาวะตลาดและนำเสนอกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง •พยากรณ์ความต้องการใช้ส...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
17 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่ขาย(โปรโมชั่น)
หน้าที่เฉพาะ (Specific Accountabilities) 1.ดำเนินการสรรหาร้านค้าเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น (promotion) ตามนโยบายการจัดสินค้า โดยความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลและสนับสนุนร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ...

บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
17 Jun 19
6 . Event Marketing Executive
1. จัดกิจกรรมการตลาดต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ 2. ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. คิดรูปแบบงาน Event และกิจกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 4. ประส...

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
7 . Event marketing
- วางแผนงาน บริหารจัดการ และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ ในรูปแบบการออก Event, Roadshow หรือตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำงบประมาณในแต่ล่ะครั้งที่ออกบูธ - ออกบูธงาน Event เพื...

บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000
17 Jun 19
8 . Event Marketing
- คิดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย และงบประมาน - ดำเนินการและควบคุม กิจกรมทางการตลาด - หาราคา ช่องทางของสื่อต่างๆ **เดินทางทำงานและตรวจงาน

บริษัท เพอร์เฟค เดโค จำกัด
2 Position
Salary 18,000-30,000
13 Jun 19
9 . Assistant Marketing Managerรับสมัครด่วน !
บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องออกกำลังกาย กำลังเปิดรับสมัครพนักมาร่วมงานกัน หน้าที่ความรับผิดชอบ: • ดูแลเรื่อง event และออก event • คิดโปรโมชั่น • ทำการตลาดออนไลน์ สวัสดิการ • โ...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000
13 Jun 19
10 . Local Marketing Manager
รายละเอียดของงาน — ผู้จัดการฝ่ายการตลาดท้องถิ่น ทักษะที่ต้องการ - มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการทางการตลาดและวางแผนทางการประชาสัมพันธ์และการตลาด - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อและประสานงา...

Seacon Square Sales & Services Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs