JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  95 Positions      
Sort By 
1 . ฝ่ายขาย/ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1.พบลูกค้าเพื่อเสนองานบริการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ 2.ติดต่อสอบถามลูกค้าหลังการขาย 3.ทำหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประสานงานกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า

บริษัท รักษาความปลอดภัย เบส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-40,000 บาท
17 Jul 19
2 . Marketing
1. Manage and execute marketing mix strategies to targeted segment. 2. Make sure the marketing strategies are aligned with the business short-term and long-term goals. 3. Implement strategies and de...

Manpower Thailand Co., Ltd.
2 Position
Salary 40,000 - 60,000
17 Jul 19
3 . Digital Marketing
- ทำการตลาดในสื่อออนไลน์ - วิเคราะห์กลยุทธ์โปรโมชั่นทางการตลาด - สร้าง Content ที่มีประสิทธิภาพ - ประสานงานทั่งภายในและภายนอก

บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ืN/A
17 Jul 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารการลาด/Asst.Marketing Communication Managerรับสมัครด่วน !
- ดูแลอัตลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร Brand Identity - พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ - วางแผนการทำงานงานออกแบบกราฟฟิก ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอของแผนก - อื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
5 . Content Creator & Content Writer & Social Media Writer
1. คิด วางแผนและผลิต Content ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ, Info Graphic, Motion Graphic เพื่อใช้บนสื่อช่องทางออนไลน์ 2. คิด Copy ของโฆษณาให้น่าจดจำ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 3. เขียนและจัดการเนื้อหา Conten...

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
6 . Marketing Online
-จัดทำแผนการตลาดทาง Social Media และสื่อรูปแบบต่างๆ -วางแผนการทำงานและโปรโมทเพจของบริษัท -นำเสนอ Content ในช่องทางสื่ออนไลน์ -วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ได้จากการวางแผนและนำมาปรับใช้ต่อไปได้อย่...

14 AUTO PRIME
1 อัตรา
Salary 20,000 +
17 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
- ดูแลการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของทั้งบริษัท รับผิดชอบบริหารต่างๆ เช่น คอนเทนท์, การสร้างการรู้จักตราสินค้า, ดึงผู้ที่สนใจสินค้าให้มากที่สุด, และ เปลี่ยนคนเหล่านั้นเป็นยอดขาย

กลุ่มบริษัท สุธี กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
8 . Marketing Communication รับสมัครด่วน !
Provides support in media & marketing administration, sales material creation, and acts as an extension of the sales team Responsibilities : •Provides administrative and/or process support for sales ...

บริษัท รับเบอร์อินเตอร์เทรด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Jul 19
9 . Online MarketingUrgently Required !
1. นำเสนอสื่อออนไลน์ผ่าน Social Media ทุกช่องทางเพื่อสร้างการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค 2. จัดการ Content ข้อมูลการสือสารให้กับกลุ่มลูกค้าและสร้างกิจกรรมทางการตลาดผ่าน ช่องทาง Social Media , TV ...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000
17 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ Digital Marketing
วางแผน Content/กำหนดรูปแบบ Content/ สื่อออนไลน์/ปรับปรุงข้อมูลพัฒนาเทคนิคให้ทันสมัย/จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบเข้าใจง่าย/การตอบคำถามและการให้ข้อมูลลูกค้าทุกช่องทาง/Update ข่าวสารกิจกรรม โปโมชั่น ทุกอ...

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary 15,000-25,000
17 Jul 19

บริษัท เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
17 Jul 19
12 . ONLINE MARKETING
1.วิเคราะห์ พัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 2.ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook,Instagram,Twitter,...

OPP GRAVURE PRINTING LTD.
1 Position
Salary ไม่ระบุ
17 Jul 19
13 . Marketing (วาง spec )รับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาด และวาง spec แต่ละโครงการ

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์Urgently Required !
- สำรวจรูปแบบสินค้าใหม่ๆในตลาด - ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด - ประสานงานกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาในการทดลองสินค้าใหม่ - ประสานงานกับฝ่ายผลิตและวิศวกรรมในการทดลองและผลิตสินค้าใหม่ - การวางแผนสิน...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
- นำเสนอข้อมูลสินค้า แนะนำสินค้าให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ในการใช้สินค้านั้นๆ - เพิ่มพื้นที่ขาย/ขยายฐานลูกค้า - ร่วมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า - วางแผนงานการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่...

Avertronics (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
16 . Management Trainee
- Training ตามหลักสูตร "Management Trainee" ขององค์กร เรียนรู้ตามรวมของบริษัท เพือรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคต

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
3 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000
16 Jul 19
17 . หัวหน้าส่วนการตลาด (สำนักงานใหญ่พระประแดง)รับสมัครด่วน !
- จัดทำPort Product กลุ่มGR,NF,PV หรือกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบพร้อมจัดทำกลยุทธ์การตลาด - จัดทำโครงสร้างราคา,การคิดต้นทุนสินค้า,การกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินการในสินค้าที่รับผิดชอบ - การทำสื่อสารการต...

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Jul 19
18 . ผู้จัดการแผนกการตลาด
-วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการบริหารงานฝ่ายการตลาด -ให้คำปรึกษา ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา -บริหารและจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและกำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้า -ร่วมกำหนดนโยบายกับฝ่ายจัดการ -กำหนด ปรับ...

SUPORNCHAI Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000-45,000
16 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์การตลาด 2.ส่งเสริมการตลาดและขาย 3.วางแผนกลยุทธ์การตลาดและขาย 4.วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการ 5.วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า ง...

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
1อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท
16 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่กราฟฟิค (บางปลา)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ดีไซด์ กราฟฟิค งานป้ายโมษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก - สนันสนุน ส่งเสริมฝ่ายขาย - วิเคราะห์การตลาด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดทำรายงานการตลาด นำเสนอผู้บร...

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
  95 Positions      
Sort By 
Disability Jobs