JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3,141 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ (Phone Collector) รับสมัครด่วน !
โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
Salary 0
19 Jul 19
22 . เจ้าหน้าที่เสนอสินเชื่อรถยนต์ทางโทรศัพท์ (Telesales Officer)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอการให้บริการสินเชื่อรถยนต์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ • แจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำสัญญา การเตรียมเอกสาร และ ค...

กรุงศรี ออโต้
2 Position
Salary 0
19 Jul 19
23 . เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulations and Control Officer)
1. ประสานงานในการติดตามควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการติดตามหนี้ของพนักงานภายในและภายนอก 2. เป็นส่วนงานกลางในการแจ้งข่าวสารข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ 3. นำเสนอและปร...

กรุงศรี ออโต้
1 Position
Salary 0
19 Jul 19
24 . เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ กลุ่มหนี้สูญ รับสมัครด่วน !
- โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ ของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้

กรุงศรี ออโต้
10 Position
Salary 0
19 Jul 19
25 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (System Resolution Officer ) ประจำสำนักงานบางนา
• รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงใหม่ หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอน และข้อตกลงให้เข้าใจตรงกัน • ทำการทดส...

กรุงศรี ออโต้
19 Jul 19
26 . หัวหน้าทีมบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector Team Lead)ด่วนมาก
• วางแผน บริหาร และควบคุมดูแล อัตรากำลังคน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสายงานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบ...

กรุงศรี ออโต้
2 Position
Salary 0
19 Jul 19
27 . พนักงานพัฒนาระบบ(System Development)
-วิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรม Coding รวมทั้งหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในงานควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหารสัตว์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
28 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเสีย 2.วางแผนและบริการสต็อคอะไหล่ 3.ควบคุมสั่งการในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน วางแผนร่วมกับฝ่ายผลิต 4.ว...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
29 . เจ้าหน้าที่ส่งเครื่องมือแพทย์ (ส่วนกลาง)
1. ตรวจสอบจำนวนเครื่องมือและสินค้าในการผ่าตัดว่าครบถ้วนตรงกับเอกสารใบส่ง Tray โดยไปก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 1/2 ชั่วโมง และแนะนำตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบทันทีที่ไปถึง 2. ดูแลและจัดส่งเครื่...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
30 . Sales Engineer (วิศวกรเครื่องกล)
เป็น Sales Engineer ที่ดูแลด้านงานอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและ Utility กลุ่มลูกค้าโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 22,000+ค่าประสบการณ์
19 Jul 19
31 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
32 . IT support (android)
- รับผิดชอบดูแล application ของ LED signage digital - รับผิดชอบในการทดสอบระบบใหม่ๆ ของ application ของจอ LED digital - ดูแล support layout vdo, artwork upload ให้ตรงความต้องการของลูกค้า - มีความรู้...

Adlite
1 Position
Salary 15,000++
19 Jul 19
33 . online sale
- ให้ข้อมูลสินค้า ปิดการขายลูกค้าทางโทรศัพท์ LIne@ facebook และ email - เปิดลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์ - จัดทำใบเสนอราคาโดยโปรแกรม Express - แชร์โปรโมชั่นให้กับทางลูกค้าทาง email facebook และ Line@ - จ...

Adlite
1 Position
Salary 11,000 บาท ยังไม่รวม incentive, commission
19 Jul 19
34 . Admin ประสานงาน
- เปิดใบเสนอราคา ใบผลิตสินค้า - ติดต่อประสานงานเรื่องการผลิต ติดตั้ง และขนส่ง - ติดตามการส่งมอบสินค้า ตรวจสอบสินค้าก่อนส่ง - สรุปรายงาน ยอดขาย ประจำเดือน

Adlite
1 Position
Salary 11,000++
19 Jul 19
35 . พนักงานแนะนำสินค้าพรีเมี่ยม กล้องติดรถยนต์
Store กล้องติดรถยนต์แบบพรีเมี่ยม ออกแบบโดยมี Reference แนวเดียวกับ iStudio โดยเป็นศูนย์รวมกล้องติดรถยนต์หลากหลายแบรนด์แห่งแรกในประเทศไทย สถานที่ตั้งอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ อาศัยความรู้และไวพริบในการ แนะ...

CarcamStore
3 Position
Salary 15,000-22,000
19 Jul 19
36 . ช่างติดตั้งกล้องติดรถยนต์
เปิด Store กล้องติดรถยนต์แบบพรีเมี่ยม ออกแบบโดยมี Reference คล้าบกับ iStudio โดยเป็นศูนย์รวมกล้องติดรถยนต์หลากหลายแบรนด์ สถานที่ตั้งอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ ใกล้กับ BigC Srinakarin งานติดตั้งกล้องติดรถย...

CarcamStore
3 Position
Salary 13,000-16,000
19 Jul 19
37 . Export Coordinator แผนกส่งออกและติดตามการผลิต
1 ตรวจเอกสารส่งออกของทุกลูกค้า ดูความถูกต้องรายละเอียด 2 จัดทำเอกสารจองรถ ติดต่อ shipping - ทำใบสรุปจากเอกสารที่ลูกน้องพิมพ์ เพื่อส่งจองกับ agent - ตรวจสอบรูปแบบการติดต่อ agent ของแต่ละลูกค้า - ...

บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
19 Jul 19
38 . Personal Assistant
- ประสานงานภายใน ระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรให้บริษัท ฯ - คีย์ข้อมูลการผลิต ทำรายงานข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย สรุปให้กับกรรมการผู้จัดการ ตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดเก็บเอกสาร และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื...

บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary N/A
19 Jul 19
39 . เจ้าหน้าที่ บัญชี-การเงิน-ด้านรับ รับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี *- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีและการเงิน ทั้งจากภายใน และภายนอก *- มีประสบการณ์ด้านการทำฟอเวิร์ดกับธนาคาร จองเรตอัตราแลกเปลี่ยน ส่งออก,นำเข้...

บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
19 Jul 19
40 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
รับผิดชอบจัดเตรียมดูแลเกสารของแผนกขาย สรุปและจัดทำรายงานการขาย เปิด Orderและ Invoice ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
  3,141 Positions      
Sort By 
Disability Jobs