JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  141 Positions      
Sort By 
1 . Sale Manager รับสมัครด่วน !
- ดูแลการขาย และการตลาดของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก (PET) ที่ใช้กับอาหารและเครื่องสำอางค์ - งานอื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย - บริษัท มีค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมัน ให้

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
19 Mar 19
2 . HR MANAGER (MANUFACTURING & LABOUR UNION)
1. Manage a high volume of employee relations investigations regarding complaints, harassment, integrity violations, retaliation and performance concerns. Provide recommendations and collaborate with ...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
1 Position
Salary N/A
19 Mar 19
3 . พนักงานขับรถ
มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล พอรู้จักเส้นทางใน กทม และปริมณฑล

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
1 Position
19 Mar 19

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
19 Mar 19
5 . พนักงานรับส่งเอกสาร
รับส่งเอกสาร,ส่งตัวอย่างงาน,รับเช็ควางบิล

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
1 อัตรา
19 Mar 19

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
19 Mar 19
7 . ผู้จัดการโรงงาน (มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์)
- ดูแลกำกับเกี่ยวกับด้านการพิมพ์ - ดูแลช่างพิมพ์ - ดูแลควบคุมเครื่องจักร

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Mar 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลด้านงานวางแผนการผลิต ตามงานออร์เดอร์กับฝ่ายผลิตให้ทันกับลูกค้าต้องการ

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Mar 19

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Mar 19

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Mar 19

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
19 Mar 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา - ติดต่อลูกค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - รักษาลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯมอบหมาย - นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลการสั่งซื้อสินค้าข...

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Warehouse Officer)
1.รับผิดชอบการตรวจรับสินค้า อุปกรณ์ 2.ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายสินค้า อุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานแผนกต่างๆ และบันทึกรายการเคลื่อนไหว 3.จัดเก็บสต๊อคให้เป็นหมวดหมู่ 4.ตรวจเช็คสต๊อคสินค้าคงเหลือ 5.ปฏิบัติงา...

บริษัท พีทีเค แฟชั่น แพ็คเกจ ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 20,000
19 Mar 19
14 . พนักงานขับรถ รับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งเอกสาร รับของ และส่งผลิตภัณฑ์ - ช่วยงานแผนกอื่นๆ เมื่อว่างจากการส่งของ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีเค แฟชั่น แพ็คเกจ ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Mar 19
15 . ไดคัทรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเครื่องจักร ไดคัทงาน -ช่วยงานต่างๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท พีทีเค แฟชั่น แพ็คเกจ ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 19
16 . วิศวกรผลิต
1. วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงกระ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary N / A
19 Mar 19
17 . Warehouse Staff พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาสมุทรปราการรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าในระบบได้อย่างถูกต้อง 3. ดูแลและควบคุมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน Fi-Fo เพ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
19 Mar 19
18 . ช่างประจำเครื่องจักร (ประจำสาขาสมุทรปราการ)
1. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรประจำวัน 2. ควบคุมและดูแลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป 4. จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
19 Mar 19
19 . QA Engineer ประจำสาขาสมุทรปราการรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการรวบรวม/จัดเก็บเอกสารความต้องการและข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า - รับปัญหาและคำร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อประสานงานในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Mar 19
20 . Warehouse Section Head หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (สาขาสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการด้านงานคลังสินค้าทั้งระบบ เช่น รับเข้าวัตถุดิบ,จ่ายวัตถุดิบ,รับเข้าสินค้าสำเร็จรูป,จ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป,ควบคุมสินค้าคงคลัง - รวมทั้งงานจัดการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Mar 19
  141 Positions      
Sort By 
Disability Jobs