JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  72 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.เลือกสรร ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย 2.เจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 3.ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้...

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ( Chief Purchasing Officer)/เอกสารต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. หาสินค้าจาก supplier ต่างประเทศ เทียบราคา คุณภาพ 2. ประสานงานระหว่างภายในองค์กร และบริษัทคู่ค้า 3. ออกรายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้า รายสัปดาห์/รายเดือน 4. ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างปร...

บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
3 . Purchase Staff (Electrical Parts)[T01271]
- Send Forecast and Purchase order to Vender - Follow up part delivery on time - Follow up confirm PO from Vendor - Update delivery check - Check shortage everyday - Follow up pull in delivery fr...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000THB to 22,000THB (Depend on Experience)
24 Jul 19
4 . Purchasing Staff
1) ควบคุมดูแล และดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ และเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม 2) ควบคุมราคา และต่อรองราคาของสินค้า หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการสั่งซื้อ 3) ดำเนินการคัดเลือก และประเมิน Su...

Thainak Industries Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามเงื่อนไขโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ธุุรการ
- มีความสามารถจัดหา supplier - มีความสามารถเจราต่อรองได้ดี - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรม Express ได้ดี - ติดต่อประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ...

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
24 Jul 19
6 . จัดซื้อต่างประเทศ/จัดซื้อในประเทศรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อ -ต่อรองราคา -เปรียบเทียบราคา

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000-40,000 ตามโครงสร้าง
24 Jul 19
7 . ธุรการจัดซื้อ
จัดทำเอกสาร/ ติดต่อประสานงาน , อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
24 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อ (PR) เปรียบเทียบราคาเจรจาต่อรองราคาและจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขายและราคาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. ขออนุมัติคำสั่งซื้อ จัดทำใบสั่ง...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ติดต่อ Supplier เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ - ติดตามผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อให้ทันตามกำหนด - ตรวจสอบสภาพและจำนวนของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง - สามารถเจรจาต่อรองกับ Supplier - ตรวจสอบหาแหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์เพื่...

THAI SOCK CO.,LTD. บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
10 . Overseas Purchasing (สาขาบางนา)Urgently Required !
• Source, select and negotiate for the best purchase package in terms of quality, price, terms, deliveries and services to meet requirement or specification in competitive price, on time delivery, goo...

International Laboratories Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
11 . Senior Purchasing Officer (อายุไม่เกิน 35 ปี) ***พระประแดง/สุขสวัสดิ์ 74***Urgently Required !
1. การกำหนดความรู้,ความสามารถในการทำงาน,พัฒนาคุณภาพบุคคลากรในแผนกจัดซื้อ 2. ควบคุมแผนงานการสั่งซื้อ,การส่งมอบสินค้า และ การวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 3. ดำเนินการป้องกันในกา...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000-35,000 THB
24 Jul 19
12 . Senior Purchasing Officer ***พระประแดง/สุขสวัสดิ์ 74***Urgently Required !
1. การกำหนดความรู้,ความสามารถในการทำงาน,พัฒนาคุณภาพบุคคลากรในแผนกจัดซื้อ 2. ควบคุมแผนงานการสั่งซื้อ,การส่งมอบสินค้า และ การวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 3. ดำเนินการป้องกันในกา...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000 – 35,000 THB
24 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-ธุรการซื้อ-ธุรการทั่วไป
*งานจัดซื้อ - จัดซื้อวัตถุดิบ-อุปกรณ์สำนักงาน - เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายและเปรียบเทียบราคา - พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List) - ร่วมวิเคราะห์ปัญหาของทีมงานและหาแนวทางการป้องกันแก้ไข...

บริษัท พลาธิป อินดัสทรี จำกัด
Chong Siri Park Land Samut Prakan
2 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
23 Jul 19
14 . Purchase Staff
Order Packaging, Stock Control, Supplier Selection, etc

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 12,000
23 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานบางพลี)รับสมัครด่วน !
1.จัดซื้อและจัดทำเอกสารการสั่งซื้อในหมวดสิ้นค้าที่รับผิดชอบตาม QP 2.จัดทำเอกสารการเปิดหน้าบัญชีผู้ขาย 3.บันทึก PR ระบบ และบันทึกรับสินค้าให้กับหน่วยงานที่ขอซื้อที่ประจำสำนักงาน 4.บันทึก PO และจัดซื...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Jul 19
16 . Purchase Engineerรับสมัครด่วน !
1.จัดซื้อ จัดหา งานสั่งทำตามแบบ แมททีเรียล, อลูมิเนียม 2.ตรวจสอบรายละเอียดของ Drawing 3.ทำการเปรียบเทียบราคา ต่อรองราคา 4.ติดต่อประสานงานระหว่างองคืกรและSupplier 5.ประเมินงาน จากSupplier 6.Suppor...

บริษัท จ.ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
17 . Admin Purchase
- Make BOM list for support concerned department - To set up and control part number - Register new part in system - To update and monitor parts in system

KAGA ELECTRONICS (THAILAND) Co., Ltd.
1 position
Salary N/A
23 Jul 19
18 . หัวหน้าส่วนจัดหา-จัดซื้อ
- งานจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบ งานผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ไม้ ผลิตภัณฑ์ปกติ ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ฯและโครงการใหม่ๆ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ทำการสั่งซื้อตาม Job - ติดตามงานสั่งซื้อให้ทันเวลา - สรรหา Supplier เจ้าใหม่เพื่อเปรียบเทียบราคา - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
20 . Head of Procurement/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (สาขาเทพารักษ์)รับสมัครด่วน !
-จัดหาวัตถุดิบ (ไก่,ผักสด,Snb&Pack material) ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ และตรงกับความต้องการของลูกค้า -วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ ร่วมกับฝ่ายผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด -วิเ...

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
23 Jul 19
  72 Positions      
Sort By 
Disability Jobs