JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  69 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานจัดซื้อ(ภาษาพอใช้) รับสมัครด่วน !
- ทำงานจัดซื้อให้กับแผนก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - โต้ตอบอีเมลล์ภาษาอังกฤษกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (PO) ตามใบขอซื้อ (PR) - ประสานงาน การรับของ / การติดตั้ง ให้เป็นไปตามกำหนดนัดหมาย - ตรวจสอบ ติดตาม รับมอบงานหรือบริการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง รวมถึงตรวจสอบเอกสาร...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
3 . Purchasing Staff
1. Recruitment Suppliers  - Suppliers potential Evaluated (Pre-Qualify).  - Price Checked - Company profile checked. - Planning for factory visited. - Summary and presentation for Approve. ...

บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
1 Position
19 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.เลือกสรร ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย 2.เจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 3.ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้...

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
5 . Overseas Purchasing (สาขาบางนา)Urgently Required !
• Source, select and negotiate for the best purchase package in terms of quality, price, terms, deliveries and services to meet requirement or specification in competitive price, on time delivery, goo...

International Laboratories Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
6 . Purchasing Local , Material Planning
1. Purchasing Local (จัดซื้อในประเทศ) • จัดหา Supplier ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และลูกค้า • เทียบราคา เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อใช้ประเม...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
7 . Purchase Senior
- Plan control orders, delivery on time - Monitoring & Overview purchase to achieve user requirement - Review & price summary the offer to the user - Evaluation & monitoring, check results , suppl...

SIIX Bangkok Co.,Ltd.
1 Position
Salary 18-25K.
19 Jul 19
8 . ธุรการจัดซื้อ
1.รับใบขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งทำ/ใบขอซื้อ หรือเอกสารอื่นจากแผนกต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบรายการสั่งซื้อ 2.จัดหาสินค้า/วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ/ทรัพย์สิน ตามคำร้องขอ(ใบขอซื้อ) 3.ออกใบสั่งซื้อไปยังผู้ขายที่ได้ร...

Menam Mechanika Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และอื่นๆ 2.อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ( Chief Purchasing Officer)/เอกสารต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. หาสินค้าจาก supplier ต่างประเทศ เทียบราคา คุณภาพ 2. ประสานงานระหว่างภายในองค์กร และบริษัทคู่ค้า 3. ออกรายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้า รายสัปดาห์/รายเดือน 4. ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างปร...

บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
11 . Senior Purchasing Officer ***พระประแดง/สุขสวัสดิ์ 74***Urgently Required !
1. การกำหนดความรู้,ความสามารถในการทำงาน,พัฒนาคุณภาพบุคคลากรในแผนกจัดซื้อ 2. ควบคุมแผนงานการสั่งซื้อ,การส่งมอบสินค้า และ การวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 3. ดำเนินการป้องกันในกา...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000 – 35,000 THB
18 Jul 19
12 . Senior Purchasing Officer (อายุไม่เกิน 35 ปี) ***พระประแดง/สุขสวัสดิ์ 74***Urgently Required !
1. การกำหนดความรู้,ความสามารถในการทำงาน,พัฒนาคุณภาพบุคคลากรในแผนกจัดซื้อ 2. ควบคุมแผนงานการสั่งซื้อ,การส่งมอบสินค้า และ การวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 3. ดำเนินการป้องกันในกา...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000-35,000 THB
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำใบขอซื้อสินค้า เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ 2.ประสานงานส่งใบขอซื้อสินค้าให้ผู้ขาย 3.ติดต่อประสานงานด้านราคา คุณภาพสินค้า ยืนยันวันจัดส่งสินค้ากับผู้ขาย 4.เจรจาต่อรองและตรวจสอบราคาสินค้ากับผู้ขาย...

บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
18 Jul 19
14 . Admin Purchase
- Input PO receipt data in system - To check detail invoice and system - To submit invoice to Accounting dept.

KAGA ELECTRONICS (THAILAND) Co., Ltd.
1 position
Salary N/A
18 Jul 19
15 . จัดซื้อวัตถุดิบ // ทำงานที่พระประแดง
- มีประสบการณ์ในการจัดหาซื้อวัตถุดิบเศษเหล็กมาใช้ในการผลิตหลอมเหล็ก สามารถหาวัตถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสม - สามารถต่อรองราคาในการจัดซื้อเศษเหล็กในราคาที่เหมาะสม

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด
1 อัตรา เพศหญิงเท่านั้น
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
16 . Purchase Staff (Electrical Parts)[T01271]
- Send Forecast and Purchase order to Vender - Follow up part delivery on time - Follow up confirm PO from Vendor - Update delivery check - Check shortage everyday - Follow up pull in delivery fr...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000THB to 22,000THB (Depend on Experience)
18 Jul 19
17 . จัดซื้อ ภาษาจีน รับสมัครด่วน !
- ซื้อเครื่องจักรต่างประเทศ - ดูแลเรื่องการนำเข้าส่งออก - ติดต่อ Shipping - เปิดใบสั่งซื้อ - หาซัพพลายเออร์ใหม่ - สั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักร - ติดต่อประสานง...

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ - ดูแลรับผิดชอบการจัดทำเอกสารการสั่งสินค้าและรายงานการสั่งซื้อ - ติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ - ประเมินผู้ส่งมอบ และรายงานต่อหัวหน้า - อื่นๆ ที่...

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Jul 19
19 . วิศวกรจัดซื้อ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดซื้อ - ดูแลรับผิดชอบการจัดทำเอกสารการสั่งสินค้าและรายงานการสั่งซื้อ - ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและได้สินค้าตามกำหนด - ติดต่อ คัดเลือกผู้ขาย...

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อ (PR) เปรียบเทียบราคาเจรจาต่อรองราคาและจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขายและราคาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. ขออนุมัติคำสั่งซื้อ จัดทำใบสั่ง...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
  69 Positions      
Sort By 
Disability Jobs