JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  55 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพบ้าน (Quality Control Officer)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ - ตรวจประเมินคุณภาพงานก่อสร้างโครงการแนวราบ ให้ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และลูกค้า...

บริษัท บริทาเนีย จำกัด ในเครือออริจิ้น
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
2 . เสมียน
- จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต - จัดทำราคาบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธรรมทวีโชค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
3 . ช่างแอร์ และช่างประปา
งานซ่อมบำรุง - ช่างแอร์ 2 คน - ช่างประปา 2 คน

บริษัท เอ็ม. จี. พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โรงแรมมาริโกรามคำแหง)
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Aug 19
4 . พนักงานบัญชีรับ (โรงแรม มาริโกลด์ สุขุมวิท 107)
- ทำบัญชีรับ ตรวจสอบรายรับ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็ม. จี. พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โรงแรมมาริโกรามคำแหง)
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Aug 19
5 . พนักงานขับรถส่งของ
1.ขับรถส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่กำหนด 2.ดูแลความเรียบร้อยของรถทั้งก่อนและหลังขับ

บริษัท บ้านภูมิสิริ จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary 12,000 -15,000 บาท ตามประสบการณ์
18 Aug 19
6 . หน.แผนกขาย (Lio/Lanceo ตำหรุ)สายงานขาย
ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
7 . ธุรการบัญชี
- ทำบัญชี - จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย - ทำ ภงด.3, ภงด.53 - ทำ ภ.พ.30 - บันทึก รายงาน ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เวลาทำงาน 09.00-18.00 น.

The Best Property Agent CO., LTD.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลลงเว็บไซต์
- คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาฯ ลงโฆษณาในเว็บไซต์ - แต่งรูปโดยใช้โปรแกรม Photo Shop และ Illustrator - เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด ก่อนลงโฆษณา - เข้างาน 9 โมงเช้า เลิก 6...

The Best Property Agent CO., LTD.
3 Position
Salary 12,000-15,000
17 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (แนวราบ)(บางใหญ่/ราชพฤกษ์ 346/พุทธสาคร)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
10 . Foreman (ประจำโครงการ @บางนา)รับสมัครด่วน !
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
11 . วิศวกร (ประจำโครงการ @บางนา)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของ...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 19
12 . ธุรการโครงการรับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่กับไซด์งาน -ดำเนินทำเอกสารต่างๆ เช่น ทำ payment ผู้รับเหมา,ทำใบขออนุมัติจ่าย -ทำสัญญาผู้รับเหมา

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
17 Aug 19
13 . โฟร์แมนควบคุมการก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานสถาปัตย์ และตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ 2.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสำนักงานใหญ่ 3.ควบคุมดูแลรายละเอียดงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร 4.รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
2 Position
17 Aug 19
14 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
1.ดูแล และตรวจสอบโครงการบ้านที่รับผิดชอบ โดยวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง 2.ควบคุม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4.บริหาร ควบคุม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
2 Position
17 Aug 19
15 . โฟร์แมน (ไซต์งาน บางปู จ.สมุทรปราการ)
• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่...

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด และสื่อออนไลน์รับสมัครด่วน !
- คิด สร้างสรรค์ และวางแผนสื่อการตลาดร่วมกับทีมงานขาย และผู้บริหาร - หาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น จัดอีเวนท์ และกิจกรรมต่างๆ - พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด และกิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ ...

บริษัท ที.เอ็ม.ที แลนด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
17 . ฝ่ายจัดซื้อ
ติดต่อซื้อขายกับร้านค้า

บริษัท ที.เอ็ม.ที แลนด์ จำกัด
1 อัตรา
16 Aug 19
18 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (Home Care Service) บ้านจัดสรร, ถ.เทพารักษ์ สมุทรปราการ
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (สมุทรปราการ/ศรีนครินทร์/บางนา)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Aug 19
20 . โพร์แมน - PU90
1. ควบคุมงานด้าน QS. และ ควบคุมการทำงานหน้างาน มีหน้าที่ สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบได้แก่ งานโครงสร้าง คสล.,งานโครงสร้างเหล็ก,งานสถาปัตยกรรม และงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามงบปร...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 12,000
16 Aug 19
  55 Positions      
Sort By 
Disability Jobs