JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  276 Positions      
Sort By 
1 . Electrical Supervisor / Engineer
(ชั่วคราว) ควมคุมงานติดตั้ง Solar Rooftop และให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้า

Thai - Scandic Steel Co., Ltd.
2 position
Salary Negotiate
24 Apr 19
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เคมี
1.ตรวจสอบคุณภาพของน้ำและเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.บันทึกรายงานผลคุณภาพ 3.จัดทำเอกสารและเก็บประวัติ 4.จัดเตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องLAB 4.ติดต่อประสานและร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...

PRECISION COATING LOGISTIC
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
3 . พนักฝ่ายธุรการ
1.จัดทำ,ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่างๆของฝ่ายบัญชีและฝ่ายผลิต 2.รับเงิน,เคลียร์เงิน ฝ่ายขนส่งและบัญชี 3.รับโทรศัพท์และติดต่อลูกค้าที่มารับส่งงานหน้าโรงงาน 4.ช่วยดูแลเรื่องพนักงานลา 5.ทำใบเสนอราคา...

PRECISION COATING LOGISTIC
1 Position
Salary 13,000 บาท ขึ้นไป
23 Apr 19
4 . ผู้จัดทำบัญชี
เพศ หญิง มี ประสบการณ์ ทำประกันสังคม ยื่นภาษี บันทึกบัญชีรับ จ่าย

บริษัท สยาม ชาญ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ + สวัสดิการครอบครัวและบุตร + โบนัส + โอ.ที + เบี้ยขยัน
23 Apr 19

บริษัท แสงเจริญฟาวน์ดรี (1987) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
6 . วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D)
- วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท แสงเจริญฟาวน์ดรี (1987) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
7 . เจ้าหน้าที่คุณภาพ
มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานหล่อสำเร็จรูป

บริษัท แสงเจริญฟาวน์ดรี (1987) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
8 . วิศวกรหล่อโลหะ
-ควบคุมดูแลกระบวนการหล่อโลหะ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **บริษัทฯ รับใบสมัครผ่านทาง jobthai เท่านั้น หากคุณสมบัติเหมาะสมจะติดต่อเรียกเข้ามาสัมภาษณ์ต่อไป**

บริษัท แสงเจริญฟาวน์ดรี (1987) จำกัด
3 อัตรา
23 Apr 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA manager)
1.การตรวสอบวัตถุดิบ ได้แก่ 1.1 วางแผนและควบคุมการตรวจสอบ 1.2 กำหนดทบทวน Spec 2.การตรวจสอบกระบวนการผลิต 2.1 วางแผน ควบคุมการประกันคุณภาพของการผลิต 2.2 การแก้ปัญหาของกระบวนการผลิต 2.3 ...

บริษัท แสงเจริญฟาวน์ดรี (1987) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19

บริษัท นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
11 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.สรรหาว่าจ้างและสัมภาษณ์เบื้องต้น 2.จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน สถิติ ขาด ลา มาสาย 3.ดูแลการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ เช่น กองทุนประกันสังคม,กองทุนทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.ดำเนินงานตามระบบ ...

CHS-ASIA CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
12 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า-เครื่องจักร
1.ควบคุมซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ระบบไฟฟ้า 2.จัดทำแผนบำรงเครื่องจักรประจำปี 3.ลงบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักร 4.ดำเนินกิจกรรม 5ส และดูแลตรวจสอบความปลอดภัยในฝ่าย 5.ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆของฝ่าย ...

บริษัท เวลล์แสตนเลส สตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-18,000
23 Apr 19
13 . ออกแบบคำนวณเขียนแบบระบบลำเลียงของเกษตร,อาหาร
- เขียน 3D - bucket elevator, silo discharging สำหรับของเกษตร ปุ๋ย อาหารต่างๆ

บริษัท สยาม ชาญ จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถ + โบนัส + โอ.ที + เบี้ยขยัน + สวัสดิการครอบครัวและบุตร
23 Apr 19
14 . ROBOT PROGRAMMERS
- เขียน โปรแกรม สั่งงาน หุ่นยนต์ Palletizers, Welding, Handling และ ออกแบบ Grippers ของหุ่นยนต์ได้

บริษัท สยาม ชาญ จำกัด
10 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถ + Bonus +เบี้ยขยัน + สวัสดิการครอบครัวและบุตร + โบนัส + โอ.ที + เบี้ยขยัน
23 Apr 19
15 . PLC+HMI+SCADA PROGRAMMERรับสมัครด่วน !
เขียน PLC PRGRAMME + HMI + SCADA ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

บริษัท สยาม ชาญ จำกัด
10 ตำแหน่ง
Salary เงินเดือน +โบนัสดี+ เบี้ยขยัน. + ประกันสังคม + สวัสดิการครอบครัว และ บุตร
23 Apr 19
16 . Sales Engineersรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯได้ 2. ให้คำแนะนำลูกค้าในเรื่องการใช้งาน 3. ถ้ามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจาราณาเป็นพิเศษ 4. หาลูกค้าเพิ่ม **รายได้ดี+คอมมิชชั่นดี ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 ...

บริษัท สยาม ชาญ จำกัด
20 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถ + คอมมิชชั่น + โบนัส + ค่าน้ำมัน,สึกหรอ+ค่าโทรศัพท์+ สวัสดิการครอบครัว และ บุตร
23 Apr 19
17 . Sale
-Contact new customer -Follow up current customer

บริษัท นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
23 Apr 19
18 . Marketing Officer
- Supporting the marketing manager in day to day marketing activities. - Preparing , planning and project manager the publication of all publicity material to maximize company promotion. - Creating ...

บริษัท เอ แอนด์ เอส ไทย เวิรค์ จำกัด
1 Position
23 Apr 19
19 . Marketing Manager
• Managing all marketing for the company and activities within the marketing department. • Developing the marketing strategy for the company. • Overseeing implementation of the marketing strategy -...

บริษัท เอ แอนด์ เอส ไทย เวิรค์ จำกัด
1 Position
23 Apr 19
20 . Sale Engineer
- Plan sales activities together with our sales and marketing teams - Make quotations, do follow up and meeting with customer after training - Participate at exhibition in Asia - Market research

บริษัท เอ แอนด์ เอส ไทย เวิรค์ จำกัด
1 Position
Salary ืตามตกลง
23 Apr 19
  276 Positions      
Sort By 
Disability Jobs