JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  90 Positions      
Sort By 
1 . ช่างไฟฟ้า( ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า )รับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และบำรุงรักษา ตามไซด์งาน 2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary 12,000
26 Mar 19
2 . หัวหน้าซ่อมหม้อแปลง/พนักงานซ่อมหม้อแปลง
ตำแหน่งหัวหน้าซ่อมหม้อแปลง 1.รับใบนำเข้าหม้อแปลง 2.ตรวจดูรายละเอียดของหม้อแปลง 3.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.จัดทำรายงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งพนักงานซ่อ...

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
26 Mar 19
3 . ช่างบริการ
1.รับผิดชอบงานซ่อมแก้ไข,บำรุงรักษาหม้อแปลงลูกค้าทั่วประเทศ 2.วิเคราะห์ปัญหาหน้างานและแก้ไขหน้างานเบื้องต้น 3.รายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงตามงานที่มอบหมาย 4.ประสานงานในการรับ-ส่งหม้อแปลงเพื่อซ่อมตามที...

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
4 . ช่างบริการ รับสมัครด่วน !
1.บริการตวจเช็คเครื่องมือภายในศูนย์บริการโตโยต้าและศูนย์บริการด้านยานยนต์ 2.นำเสนอเครื่องมือช่างทุกชนิดให้กับศูนย์บริการรถยนต์ 3.จัดทำรายงานการใช้จ่าย-และทำใบเสนอราคา 4.ลงบันทึกรายงานการปฏิบัติงานน...

บริษัท อาร์ทิแฟคท์ ออโต้ เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท N/A
26 Mar 19

บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด
3 อัตรา ด่วน
Salary ตามประสบการณ์
26 Mar 19
6 . ช่างไฟฟ้ากำลังรับสมัครด่วน !
- อ่านวงจรไฟฟ้าได้ และเดิน control ตามวงจรไฟฟ้า มีออกไปหน้างาน เพือแก้ไขระบบไฟฟ้า

บริษัท ไทยอินเตอร์แลมป์ จำกัด
2 อัตรา
26 Mar 19
7 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ทำงานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบและพร้อมทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในแผนก 2.ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมงานระบบไฟฟ้า งานทดสอบระบบไฟฟ้าในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.ตรวจรับรองเครื่องชั...

บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
5 อัตรา
Salary 11,000 - 25,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 Mar 19
8 . ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปราการ/ราชบุรี)
- ควบคุมดูแลงาน Utility ของแผนก - ตามคำสั่งของหัวหน้า - ลักษณะงานตามตำแหน่งที่ท่านสมัคร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
9 . ช่างซ่องบำรุงเครื่องจักร
1.ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องด้านระบบไฟฟ้าและแมคคานิค 2.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเครื่องจักรประจำวัน 3.สรุปค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำเดือน 4.สรุปแผนการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 5.ดูแลผู้ใต้บั...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + OT
26 Mar 19
10 . ช่างรีบิ้ว(Rebuild)
รื้อ แกะ เครื่องใช้ไฟฟ้า

บริษัท คิวเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 10,000-12,000
26 Mar 19
11 . ช่างเทคนิค (ฝ่ายบริการนอกสถานที่)รับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่งช่างเทคนิค ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (นอกสถานที่)

บริษัท เทอร์มอล แมคคานิคส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 Mar 19
12 . ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง ( ปฏิบัติงานที่ซอยสุขสวัสดิ์43 พระประแดง สมุทรปราการ )
- รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุง / บริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับผิดชอบงานประกอบตู้ควบคุม งานระบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ของสินค้าประเภท ปั๊มน้ำ,ปั๊มลม,ปั๊มสุญญากาศและรอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
3 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 Mar 19
13 . ช่างเทคนิค
- แผนก Quality Control จำนวน 5 อัตรา Test / ตรวจสอบระบบเครื่องซัก อบ รีด ผ้า - แผนก Electrical / Production จำนวน 5 อัตรา

บริษัทในเครือ Image Laundry Systems
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Mar 19
14 . ช่างปรับแต่งติดตั้งและช่างพิมพ์
- ควบคุมเครื่องจักรให้ได้คุณภาพตาม Spec, ควบคุม - ตรวจสอบ ขั้นตอนการผลิต - ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
10 อัตรา (เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ)
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
26 Mar 19
15 . ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ซ่อม*service อุปกรณ์เครื่องมือที่จัดจำหน่ายทางฝ่าย comsumabe

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-25,000
26 Mar 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม.เซอร์วิส
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
17 . Cab Assembly Operator รับสมัครด่วน !
-เป็นช่วงประกอบรถหัวลากแชชซี -สามารถใช้เครื่องมือช่างได้ -ทำงานเป็นทีมได้ -หากมีประสบการณ์ประกอบรถขนาดใหญ่ หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่มาจะพิจารณาเป็นพืเศษ

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
6 Position
Salary 13,000-17,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
26 Mar 19
18 . ช่างไฟฟ้า คอลโทร
- ดูแล ตรวจซ่อม แก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องชั่งให้กับลูกค้า - ทำตู้คอลโทร

บริษัท เทพารักษ์ แฮนด์ลิ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
26 Mar 19
19 . Quality Service Engineer
1. Coordinate with all customer for process warranty claim. 2. Go & see the problem at customer side for receive problem and exchange spare part. 3. Fitting the vehicle when have new model and creat...

E-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
20 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - วางแผนปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ - ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย - แนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย - ดูแลพิ้นที่ ที่ทำงานให้สะ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
26 Mar 19
  90 Positions      
Sort By 
Disability Jobs