JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  68 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค / ช่างติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking)ประจำภาคต่างๆ
- ติดตั้ง/ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตามยานพาหนะ - รายงานการติดตั้งอุปกรณ์ - แนะนำการใช้งานระบบติดตามรถยนต์ รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีพีเอส เอเซีย จำกัด
10 Position
Salary มีเงินเดือนและคอมมิชชั่นตามผลงาน
23 Aug 19
2 . ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างแม่พิมพ์โลหะ 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งที่เปิดรับ • ช่างแม่พิมพ์โลหะ 10 ตำแหน่ง • ช่างออกแบบแม่พิมพ์ 10 ตำแหน่ง

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
20 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 Aug 19
3 . ช่างเทคนิค
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจัการ ระบบท่อส่ง และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน - บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในงาน

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Salary หลายอัตรา
23 Aug 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 Position
23 Aug 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13,000 - 20,000 บาท (มีโอทีประจำ + ค่าร้อน)
23 Aug 19
7 . ช่างเทคนิควิศวกรรมผลิตภัณฑ์
1.ตรวจสอบ ตรวจวัด ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาเท่าที่จำเป็น และบันทึกผลนำเสนอต่อหัวหน้าส่วน 2. ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ ติดตามความคืบหน้าและติดตามผลการแก้ไข 3. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,500-18,000 บาท
23 Aug 19
8 . ช่างเทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
1. ทำหน้าที่ทดลองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และส่วนงานอื่นๆ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในทางเทคนิคและเก็บข้อม...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
23 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบรับสมัครด่วน !
- วางแแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบ และพร้อมทำงานร่วมกับพนักงานในแผนก - ดูแลรับผิดชอบงานสอบเทียบระบบเครื่องชั่งในและนอกสถานที่ ติดตั้ง ซ่อมทดสอบเครื่องชั่งของหน่วยงานให้เกิดประ...

บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิฯ และ ประสบการณ์
23 Aug 19
10 . ช่างประกอบรับสมัครด่วน !
- ประกอบเครื่องจักร - พ่นสี

บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
11 . Service Technician (ช่างเทคนิค Service)รับสมัครด่วน !
Service เครื่องจักรกลบริษัทฯลูกค้า - บริการหลังการขาย - ติดตั้งเครื่องจักร - เช็ค/ตรวจ/ซ่อมเครื่องจักร - รับ-ส่ง อุปกรณ์และอะไหล่เครื่องจักร - ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย ** หยุดเสาร์เว้...

บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
12 . ช่างเชื่อมงานเหล็ก และ แสตนเลสรับสมัครด่วน !
ช่างเชื่อม -ทำงานเชื่อมโลหะประเภท เหล็กดำ และ สแตนเลส -เชื่อมอาร์กอน และ CO2 ได้

VEGA Systems Asia Ltd.
10 Position
Salary 15,000 - 25,000ตามประสบการณ์
23 Aug 19
13 . ช่างคุมเครื่องฉีด พลาสติกรับสมัครด่วน !
1.ปรับ SIZE งาน / เตรียมวัตถุดิบ 2.ควบคุมคุณภาพงานและเด็กท้ายไลน์ 3.บันทึกการทำงานฝ่ายผลิต

บริษัท ฟิวเจอร์ แพค จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
14 . ช่างเทคนิค (บ. วีเอส เคม(1970))รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์และแก้ปัญหางานในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 2. บริหาร ควบคุมและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามงบประมาณ 3. ประสานงานกับทีมงานเทคนิคของบริษัทลูกค้า เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างร...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
15 . ช่างเชื่อมอาร์กอนรับสมัครด่วน !
-งานช่างเชื่อมประกอบ -เคยเชื่อมงานอาร์กอนเหล็กมาก่อน

บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
2 Position
Salary 12,000+++
23 Aug 19
16 . ช่างเทคนิค
- ดูแล และติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม - บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เอ็ดเฮจ (ไทยเเลนด์) จำกัด
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
23 Aug 19
17 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมและติดตามการทำงานของผู้รับเหมา 3.ปรับแก้วงจรควบคุมไฟฟ้าต่างๆ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
18 . ช่างสีและขัดยา
- พ่นสี/ ขัดสี/ ขัดยา หลังคารถยนต์ และงานในความรับผิดชอบ

Potential Enterprise Co., Ltd. / Potential Smarttop Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
19 . Engineer Electrical รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Engineer Electrical ด่วนมาก - ปฏิบัติงานด้านวิศกรไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ หาสาเหตุ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 Aug 19

บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+วุฒิ+ประสบการณ์
23 Aug 19
  68 Positions      
Sort By 
Disability Jobs