JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  36 Positions      
Sort By 
1 . HR Onsite
- อบรมพนักงานเข้างานใหม่ - ดำเนินกระบวนการ Payroll - ตรวจเช็ควันเวลาทำงาน ขาด ลา สาย ของพนักงาน - งานธุรการ-เอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 12,000 บาท
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- รับผิดชอบงานบุคคลทั่วไป งานฝึกอบรมพนักงาน รับสมัครงาน ดูแลกฏระเบียบต่างๆ ของบริษัทและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน - ดูแลงานต่างด้าว รายงานตัว 90 วัน ,ต่อวีซา ,Passport, Work permit แจ้งเข้าแจ้งออกข...

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
3 . Human Resource (ปฏิบัติงานที่ถนนกิ่งแก้ว/บางพลี)Urgently Required !
1.รับผิดชอบจัดการในสายงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
22 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เงินเดือนรับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือนพนักงานรายวัน และรายเดือน - เช็คเวลาทำงานพนักงาน - จัดทำ Attendance - จัดทำหนังสือรับรองพนักงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.สรรหาพนักงานในส่วนสำนักงาน และโรงาน 2.คัดเลือกสัมภาษณ์งาน จัดทำสัญญาจ้าง 3.จัดทำทะเบียนพนักงาน 4.จัดทำแบบประเมินพนักงานทดลองงาน,ประเมินประจำปี 5.เอกสารประกันสังคม และเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
6 . พนักงานบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
- รับแจ้งความต้องการคนทั้งจำนวน คุณสมบัติและระยะเวลาในการจัดหาจากผู้บังคับบัญชา - ทำการสรรหาผู้สมัครงานตามแผนที่ร่วมกำหนดกับผู้บังคับบัญชาโดยใช้วิธีประกาสภายในและภายนอกบริษัท - ปรับปรุงแหล่ง...

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- Responsible in multi - functions of HR tasks based on Plant.

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.ดำเนินการสรรหาบุคลากร และ สัมภาษณ์เบื้องต้น 2.ติดตามประเมินผลทดลองงาน 3.จัดทำTime Attendance. 4.ดูแลงานด้านสวัสดิการของพนักงาน 5.ดูแลควบคุมกฏระเบียบ 6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยไฮดรอลิคเครื่องกล(1987) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Jul 19
9 . ธุรการฝ่ายบุุคคล
-ดูแลอาคารสถานที่ -ฝึกอบรมพนักงาน -งานบุคคคลอื่นๆทั่วไปทำคู่กับ จป

บริษัท พารากอน สตีล ซัพพลายส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1) ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนก, ผู้จัดการฝ่ายในงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 2) จัดทำแผนแรงงานสัมพันธ์ และดำเนินการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ตามแผนงาน 3) จัดทำและติดตามป้ายประกาศต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปอย...

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ชาย) หยุดเสาร์-อาทิตย์
ดูแลงานบุคคลและธุรการ - ตรวจสอบและดำเนินการงานซ่อมสร้าง และโครงสร้างอาคาร - ตรวจสอบการดูแลความสะอาดภายในโรงงาน - ดำเนินการโครงการ 5ส - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพ่อบ้าน แม่บ้าน - Support Team งานด้...

บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
12 . HR สื่อสารภาษาจีน (สมุทรปราการ บางพลี)
- สรรหาพนักงาน - วางแผนการสรรหาและหาช่องทางใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ - ติดต่อกรมแรงงาน/สถาบันการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน - ให้คำปรึกษาเรื่องสวัสดิการต่างๆ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้...

Global Jet Express (Thailand)
2 อัตรา
Salary 28,000-35,000 บาท
22 Jul 19
13 . พนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
1.สรรหาว่าจ้าง 2.ปฐมนิเทศพนักงาน 3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4.สรุปการมาทำงาน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ส่งบัญชีที่สำนักงานใหญ่ 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

BOSS-D
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1.ดำเนินการสรรหาบุคคลากร พร้อมติดตามประเมินผลทดลองงาน / จัดทำ Time Attendance 2.ดูแลด้านประกันสังคม / แผนการฝึกอบรมประจำปี / สวัสดิการพนักงาน / Work permit, Visa 3.ควบคุมเอกสาร ISO (DCC) / เอกสารสำค...

Sinko Air Conditioning Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
22 Jul 19
15 . เจ้าหน้าสรรหา/ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.สรรหาและคัดเลือกบุคคลากรตามหน่วยงานที่ร้องขอ 2.รวมรวมคัดเลื่อกใบสมัครของผู้สมัคร,ประสานงานต่างๆในการดำเนินการคัดเลือก ทั้งหน่วยงานราชการ,สถาบันการศึกษา การลงสื่อโฆษณา เพือให้บุคคลภายนอกรับทรย 3.ท...

บริษัท ลีน่า พี.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
-ติดตาม ควบคุม สำรวจ เพื่อวางแผนและสรรหาบุคลากรตามเป้าหมายของบริษัท -สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน -จัดทำข้อมูลบันทึกการการมาปฏิบัติงาน (ขาด ลา มา สาย) -จัดทำเงินเดือน -ดูแลการอบรมให้พน...

CVG VEHICLE COMPONENTS
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
17 . HR & Admin Officer รับสมัครด่วน !
- ติดตาม ควบคุม สำรวจ เพื่อวางแผนและสรรหาบุคลากร ตามเป้าหมายของบริษัท - ดำเนินการสัมภาษณ์งานผู้สมัคร คัดเลือกผู้สมัคร และวิเคราะห์ผู้สมัครให้เหมาะกับงาน - จัดทำข้อมูลบันทึกการมาปฏิบัติงาน (ขาด ลา ม...

HAMBURGER STUDIO GROUP CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary 16,000 - 20,000 บาท
22 Jul 19
18 . พนักงานธุรการ/ช่างปรับฉีดพลาสติก/ช่างแม่พิมพ์พลาสติกรับสมัครด่วน !
-สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิตด้านงานอินเจ็คชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ -สำหรับพนักงานขับรถ ขยันอดทน ทำงานหนักได้ -สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สโตร์ ควบคุมดูแลงานด้านสโต...

KARRIE MANUFACTURER (THAILAND) Co., Ltd.
4 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
19 . ธุรการบุคคล พิจารณาผู้ที่เข้ามากรอกใบสมัครที่บริษัทเท่านั้นรับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงาน - Time Attendance - ประสานงานกับทุกฝ่ายในองค์กร

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
20 . HR&GA
•Recruiting and interviewing for each open position, contact & organizing candidate for interview •Matching candidate to the suitable jobs •Briefing the candidates about the responsibilities, salary...

บริษัท ไอเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Positions
Salary 18,000 up
20 Jul 19
  36 Positions      
Sort By 
Disability Jobs