JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  52 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
-วางแผนจัดสรรกำลังคนในส่วนงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างภายในหน่วยงาน -วางแผนจัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าทั้งคลังภายในและคลังภายนอก -วางแผนการรับ-การจ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 40,000-50,000 ตามประสบการณ์
27 Jun 19
2 . ผู้จัดการคลังสินค้า
- ดูแลการจัดระบบคลังสินค้า - ดูแลพนักงานที่อยู่ในคลัง - บริหารการใช้พื้นที่คลัง , การจัดเก็บสินค้า

V.S.Transport Ltd., Part.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
3 . Supervisor - Operations (Bangna KM.19)
- Supervise and monitor activities performed by workers in receiving and dispatching module to ensure the process is smooth and the targets are achieved - Identify problems from operational procedure...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
4 Positions
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 Jun 19
4 . หัวหน้างานคลังสินค้าอาวุโส
1.ดูแลและรับผิดชอบบริหารงานด้านปฏิบัติการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้นโยบายบริษัท 2.วางแผนการใช้กำลังคน และบำรุงรักษารถยก และวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงส...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
5 . ผู้ช่วยหัวหน้างานปฎิบัติการขนส่ง (กม.18)
- ควบคุมและบริหารการเดินรถของ Subcontractor เพื่อให้ไปส่งสินค้าอย่างถูกต้อง - จัดเส้นทางในการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้ทันตามกำหนดเวลา - ดูแล ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน พฤติกรรมและความปลอดภั...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
6 . Assistant Operation Manager (Bangna-Trad 19)
-Lead warehouse operation management to ensure that meet the customer target and achieves the company goals - Monitor inbound and outbound processes and warehouse activities. - Track goods flow and ...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
1 Position
Salary company structure and expereinces
27 Jun 19
7 . Assistant Transport Manager
Job Responsibilities: • Control budget and check Daily Report Transport and Evaluation • Preparation of budgets in accordance with the organizations requirement and monitoring of budgets set. • Ta...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
8 . Senior Transport Admin
1.ตรวจสอบ ควบคุม และติดตาม การจัดส่งสินค้าของแต่ละขนส่ง ลูกค้านอกและใน ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับการส่งสินค้า 2.วางแผน ตรวจสอบ และควบคุม การทำงานของพนักงานทีมขนส่งBJL และผู้ให้บริการขนส่งภายนอก...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
27 Jun 19
9 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ
หน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ - การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปตามระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานที่กำหนดและข้อกำหนดของ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (สื่อสารภาษาจีน)
- ดูแลสาขา - และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

Global Jet Express (Thailand)
3 Position
Salary 25,000-30,000
27 Jun 19
11 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู)
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Jun 19
12 . Warehouse Operation_คลองส่งน้ำTPARK Bangplee 3 (C221)รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน : ทำหน้าที่เป็นเหมือน Warehouse Team leader หรือ Warehouse Supervisor ฝึกหัด มีหน้าที่ดูแลควบคุมการทำงานของ Warehouse Staff และ Warehouse Temp. โดยรับคำสั่งจากผู้บริหารชาวต่างชาติ และ Wa...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
50 อัตรา
Salary 22,000+(3,000 Incentive/เดือน)
27 Jun 19
13 . หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำสาขาบางบ่อ)
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการรับ-การจ่าย, การจัดเตรียมวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ สินค้าในประเทศ และต่างประเทศให้ครบถ้วนถูกต้อง

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
14 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (Warehouse Team Leader)รับสมัครด่วน !
• สัญญาจ้างปีต่อปี • วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า • ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อม • ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วย...

Quantium Solutions (Thailand) Co.,Ltd.
4 Position
Salary รายได้รวม 20,000 + OT
27 Jun 19
15 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
ดูแลบริหารจัดการสินค้าประมาณ 10,000 item บริหารจัดการ การเบิก-จ่ายสินค้า บริหารจัดการกำลังคนในแผนก สร้างสรรค์การนำเครื่องมือต่างๆ มาช่วยการทำงานในทีม

บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
16 . หัวหน้างานคลังสินค้า
1) ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและการส่งมอบสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีและเป็นไปตามข้อกาหนด 2) ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3) จัดพนักงานทาความสะอาดทั้งในบริเวณ...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
17 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง
1.จัดแผนงานในการจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง และตรงเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด 2.ดูแล ควบคุม พนักงานขับรถส่งสินค้าให้มีการจัดส่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดูแล ในส่วนของการซ่อมบำรุง รักษา รถยนต์ ตามรอบการ...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
18 . ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกสโตร์
1. ตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการ สื่อเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ สินค้า 3. บริหารจัดการ ส่งมอบสินค้า 4. เอกสารในการรับ - จ่ายสินค้า - สินค้านำเข้าต่างประเทศ 5. ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ ณ ส...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 Jun 19
19 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.16.5 )
ปฎิบัติงานคลังสินค้า จัดเรียงแพ๊คสินค้า ตรวจเช็คสินค้าและความถูกต้องของสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
27 Jun 19
20 . Operation Section Manager (Chilled warehouse)
•Maintains warehouse staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
27 Jun 19
  52 Positions      
Sort By 
Disability Jobs