JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  134 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้างานคลังสินค้าวัตถุดิบ (โรงงานสุขสวัสดิ์ 86)
1.บริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบให้ถูกต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายองค์กรกำหนด 2.บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า และควบคุม FIFO 2.ควบคุมการรับเข้าและจัดจ่ายสินค้าวัตถุดิบให้แผนกผลิตจบตามแผน ทันเวลา 2.1 ส...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 Jun 19
2 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ)
1.ปฎิบัติงานรับจ่ายสินค้าสำเร็จรูป 2.นับสินค้าสำเร็จรูป 3.จัดเก็บสินค้าตามระบบ FIFO 4.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 5.ปฎิบัติงาน 5ส ในคลังสินค้า ุ6.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามที่บริษัทจัดขึ้น 7....

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
1 Position
24 Jun 19
3 . พนักงานคลังสินค้า
พนักงานในสายงานปฏิบัติการ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08.00-17-00 น.) มีค่าล่วงเวลา(โอที)/ค่าทำงานในวันหยุด + เบี้ยขยันรายเดือนและราย 3 เดือน + รางวัลสถิติการมาทำงานดี + ปรับค่าจ้างประจำปี + โบนัสประจำปี ...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
จำนวนมาก
24 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา-ตราด กม.19 ซอยคลองส่งน้ำ)
- แพ็คสินค้าตามออเดอร์ - เช็คสต็อคสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary 11,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
24 Jun 19

บริษัท จีโอดีส ไทย จำกัด
1 อัตรา
24 Jun 19
6 . ผู้ช่วยคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จ่ายวัสดุอุปกรณ์ตามใบเบิก - ควบคุมดูแลและจัดแยกวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าตามหมวดหมู่ - ทำบันทึกรับเข้าตามใบโอนสินค้าและนำออกตามใบเบิกสินค้า - รับสินค้าและเช็คสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
7 . Warehouse Supervisor /Inventory (เวียดนาม)
1.รับผิดชอบ Stock สินค้า 2.รับผิดชอบควบคุมระบบงานต่างๆ 3.บริหารงานคลังสินค้า(เข้า-ออก-คืน)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
8 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ขับรถ RT เพื่อจัดเก็บสินค้า และเบิกสินค้า 2.ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Central Group Co., Ltd. - Power Buy Co., Ltd. (บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด)
20 อัตรา
Salary 10,000 บาท
24 Jun 19
9 . Warehouse Supervisors ด่วนมาก
1.ควบคุมการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา 2.ทำข้อมูลเกี่ยวกับการรับสินค้า หรือส่งสินค้าออก 3.วางแผนบริหารการทำงานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.ทำอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย วันหยุดสัปดาห์...

Central Group Co., Ltd. - Power Buy Co., Ltd. (บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด)
5 อัตรา
Salary 13,000 - 17,000
24 Jun 19
10 . Loss prevention - Safety Staff ประจำคลังสินค้า Power Buy (เลียบคลองส่งน้ำ กม.19)รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัยทั้งต่อสินค้า ทรัพย์สิน และบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ • ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่นระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ป้ายบอกทางหนีไฟ เส้นทางก...

Central Group Co., Ltd. - Power Buy Co., Ltd. (บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด)
5 อัตรา
24 Jun 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
24 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำบางนา)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าจาก Suppliers และสินค้าจากโรงงาน ให้ถูกต้องและรวดเร็ว 2.จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามจุดเก็บ 3.จัดเตรียมสินค้าในคลังสินค้า ตามใบกำกับขนส่งและบิลพร้อมตรวจเช็คความถูกต้อง 4.ทำงานวันจันทร์...

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพ)
1 อัตรา
24 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ทำงานจันทร์-เสาร์ )
- รับ-จ่ายสินค้า และบริหารพื้นที่ภายในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ - บันทึกรายการความเคลื่อนไหวด้วยระบบของบริษัทฯ (Program:AX2009) - ตรวจนับสินค้าคงคลังและจัดทำรายงานส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
24 Jun 19
14 . หัวหน้าคลังสินค้า/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- จัดระบบการจัดเก็บอะไหล่รถจักรยานไฟฟ้า ทั้ังระบบ

บริษัท พีดี.เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary 18,000-25,000
24 Jun 19
15 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดเก็บ และจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามชั้น - จัดแพ็คสินค้าตามใบสั่งงาน - ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง

TRW Asiatic Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + OT + เบี้ยขยัน + ค่าที่พัก
24 Jun 19
16 . พนักงานคลังสินค้า (สัญญาจ้างชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออกจากคลังสินค้า - นับสต๊อก - ขนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า - ผู้ช่วยงานซ่อมแซม - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดในคลังสินค้า - ประสานงานระหว่างแผนกภายในคลังสินค้า - ทำงานจันทร์ -...

Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
24 Jun 19
17 . เจ้าหนัาที่คลังสินค้า
1.รับผิดชอบการรับ การจัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.บันทึกข้อมูล รับสินค้า จ่ายสินค้า และรับคืนสินค้าลงในระบบคอมฯ และ Stock card 3.ดูแลสินค้า...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ Material Control (ประจำโรงงานบางพลี)รับสมัครด่วน !
- สั่งซื้ออะไหล่ ได้ทั้งในและต่างประเทศ - งานการควบคุมทรัพย์สิน สต๊อคต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง *โปรดระบุค่าจ้างที่คาดหวังให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาเรียกสัมภาษณ์งาน ผู้สนใจสมัคร...

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับสินค้าเข้า และเบิกจ่ายสินค้าออกตามใบเบิก 2. ดูแลการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้ตรงเวลา 3. จัดเรียงสินค้าและตรวจเช็คสินค้าในคลังสินค้า 4. ปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

BOSS-D
1 ตำแหน่ง
24 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานวางแผน
- คีย์ข้อมูล สต๊อกสินค้า การรับ-ฝาก-เบิก, ประสานงานระหว่างลูกค้ากับคลังสินค้า และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
1 Position
Salary 12,000++
24 Jun 19
  134 Positions      
Sort By 
Disability Jobs