JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  126 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังพัสดุ
- รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารและสินค้าให้ถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ - รับสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับโรงงานให้ทันตามกำหนด - งานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
2 . ธุรการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
- ทำหน้าที่ตรวจเช็ดรถรับส่งสินค้า พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร - ติดต่อประสานงานแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Unique Industrial Pack Co., Ltd.
1 อัตรา
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำคลังสินค้าบางเสาธง
1. ดูแลการรับ - จ่าย และจัดส่งสินค้า 2. เช็ค inventory 3. ควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
19 Jul 19
4 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าได้ถูกต้องตามประเภทสินค้า จำนวนสินค้า สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และรับสินค้าเข้าตามเวลาที่กำหนด - จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนดถูกต...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบคลังสินค้า - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอก - จัดทำรายงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อใด้ข้อมูลที่ละเอียดถูกต้อง - จัดประชุม ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม และ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
19 Jul 19
6 . ธุรการคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
รับสมัครบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เกี่ยวกับกระจก อลูมิเนียม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง หรือผู้ที่เคยทำงานคลังสินค้าและจัดส่งให้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจง...

บริษัท แคสแคล จำกัด
2อัตรา
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
19 Jul 19
7 . พนักงานสโตร์ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานรับอะไหล่ -ตรวจสอบการรับสินค้า จากบิลส่งสินค้า พร้อมตรวจสอบจำนวนสินค้าให้ตรงตามบิลส่ง -ประสานผู้เชี่ยวชาญ/เปิด PR ตรวจสอบ Spec สินค้าบางรายการ -เซ็นรับบิลส่งสินค้าพร้อมบันทึกลงสมุด งานจัดเก็บ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
19 Jul 19
8 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ รับสมัครด่วน !
-จัดเก็บ จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ที่เหมาะสม -ขึ้นสินค้าให้กับรถขนส่งของบริษัท และขนส่งภายนอก -ดูเเลความสะอาดของสินค้า และพื้นที่คลังสินค้า -ตรวจเช็คความเสียหายของสินค้า -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหม...

D.K. PRINTING CO.,LTD.
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับวัตถุดิบเข้า ทำสต๊อคสินค้า เบิกจ่ายตามระบบ FIFO 2. ตรวจนับสินค้าและบันทึกในระบบ STOCK CARD 3. จัดทำเบิก-จ่ายวัตถุดิบให้แต่ละแผนกตามใบสั่งงาน 4. จัดสรรดูแลพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้...

D.K. PRINTING CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
10 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ)
1.ปฎิบัติงานรับจ่ายสินค้าสำเร็จรูป 2.นับสินค้าสำเร็จรูป 3.จัดเก็บสินค้าตามระบบ FIFO 4.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 5.ปฎิบัติงาน 5ส ในคลังสินค้า ุ6.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามที่บริษัทจัดขึ้น 7....

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
1 Position
19 Jul 19
11 . Inventory Control Asst.Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมสินค้าคงคลัง) รับสมัครด่วน !
สถานที่ปฏิบัติงาน บางพลี สมุทรปราการ หน้าที่และความรับผิดชอบ : • ควบคุมบริหารจัดการสินค้าคงคลังของศูนย์กระจายสินค้า ทั้งในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปและกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง • บริหารจัดการพื้นที่จัด...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jul 19
12 . หัวหน้างานคลังสินค้าวัตถุดิบ (โรงงานสุขสวัสดิ์ 86)
1.บริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบให้ถูกต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายองค์กรกำหนด 2.บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า และควบคุม FIFO 2.ควบคุมการรับเข้าและจัดจ่ายสินค้าวัตถุดิบให้แผนกผลิตจบตามแผน ทันเวลา 2.1 ส...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Jul 19
13 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดเก็บ และจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามชั้น - จัดแพ็คสินค้าตามใบสั่งงาน - ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง

TRW Asiatic Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + OT + เบี้ยขยัน + ค่าที่พัก
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. จัดสินค้าตามใบสั่งจอง 2. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้า ตามใบสั่งซื้อและใบส่งสินค้า 3. เบิก-จ่ายสินค้าและตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำปี 4. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าร่วมกับ เจ้าหน้าที่จัดส่งก่อนนำสินค้า...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,500-12,000
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา-ตราด กม.19 ซอยคลองส่งน้ำ)
- แพ็คสินค้าตามออเดอร์ - เช็คสต็อคสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **** คลังสินค้า Legacy / D Catalog (คลังสินค้าสีส้ม - ฟ้า)

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary 11,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
19 Jul 19
16 . Asst Foreman Store
1.ดูแลงานขนส่ง 2.ดูแลงานสโตร์ 3.ดูแลงานเอกสารงานขนส่งและสโตร์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ควบคุมและดูแลสต๊อก และจัดทำรายงานประจำวัน 3.ควบคุม Safety Stock และสั่งซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้าให้เพียงพอและทันเวลาการใช้งาน 4.ดูแลเรื่องการจัดส่ง...

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.จัดเก็บ/ตรวจสอบเอกสารการนส่งน้ำถัง และ น้ำแพ็ค - ตรวจสอบเอกสาร เคลียร์เอกสารส่งฝ่ายบริการและฝ่ายบัญชี การเงิน - จัดเก็บเอกสารแบ่งตามประเภทของการจัดส่ง 2. ตรวจรับสินค้า 3. จัดทำข้อมูล ประสาน...

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
1 Position
Salary โครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
19 . Transport Coordinator - บางนา กม.19
1.จัดการทีมขนส่ง (รวมถึงการเอาท์ซอร์ส) เพื่อการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 2.กำกับดูแลกิจกรรมการขนส่งรายวันและจัดขนส่งให้ตรงตามกำหนดเวลาส่งมอบตามที่ลูกค้าต้องการและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อ...

Schenker (Thai) Co.,Ltd.
2 Position
Salary N/A
19 Jul 19
20 . Customer Service - บางนา กม.19
1. ตำแหน่งนี้มีไว้เพื่อให้การบริการลูกค้าและการจัดการกับการปฏิบัติงานและช่วยเหลือทีมงานในการปฏิบัติงานประจำวันภายในคลังสินค้า 2. หน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลและกระบวนการด้านเอกสารในการปฏิบัติการคลั...

Schenker (Thai) Co.,Ltd.
2 Position
19 Jul 19
  126 Positions      
Sort By 
Disability Jobs